AAtieto.info

Jumalan erityinen vastaus pelkoon: Älä pelkää.

Luota Jumalaan ja usko, mitä Hän sanoo!

 

1. Moos. 15:1 Näiden tapausten jälkeen Abramille tuli näyssä Herran sana: ”Älä pelkää, Abram! Minä olen sinun kilpesi, sinun palkkasi on hyvin suuri.”

 

1. Moos. 26:24 ja samana yönä Herra ilmestyi hänelle ja sanoi: ”Minä olen sinun isäsi Abrahamin Jumala. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi, minä siunaan sinua ja teen jälkeläisesi lukuisiksi palvelijani Abrahamin tähden.”

 

1. Moos. 46:3 Herra sanoi: ”Minä olen Jumala, sinun isäsi Jumala. Älä pelkää mennä Egyptiin, sillä minä teen sinusta siellä suuren kansan.

 

Joos. 8:1 Sitten Herra sanoi Joosualle: ”Älä pelkää äläkä kauhistu. Ota mukaasi koko sotaväki ja mene Aihin. Katso, minä olen antanut sinun käsiisi Ain kuninkaan ja hänen kansansa, hänen kaupunkinsa ja maansa

 

Tuom. 6:23  Mutta Herra sanoi hänelle: ”Rauha sinulle! Älä pelkää, et sinä kuole.”

 

Jes. 41:13 Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, tartun oikeaan käteesi ja sanon sinulle: ”Älä pelkää, minä autan sinua.”

 

Jes. 41:14 Älä pelkää, Jaakob, sinä mato, sinä Israelin vähäinen väki. Minä autan sinua, sanoo Herra, sinun lunastajasi, Israelin Pyhä.

 

Jes. 43:1 Mutta nyt, näin sanoo Herra, joka loi sinut, Jaakob, joka muovasi sinut, Israel: Älä pelkää, sillä minä olen sinun lunastajasi, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun.

 

Jes. 43:5 Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Minä tuon sinun siemenesi idästä, lännestä minä sinut kokoan.

 

Jes. 44:2 Näin sanoo Herra, sinun Luojasi, joka on muovannut sinut hamasta äidin kohdusta, hän, sinun auttajasi: Älä pelkää, palvelijani Jaakob, sinä Jesurun, jonka minä olen valinnut.

 

Jer. 46:27 ”Mutta sinä, palvelijani Jaakob, älä pelkää, älä ole kauhuissasi, Israel. Sillä katso, minä pelastan sinut kaukaisesta maasta ja sinun jälkeläisesi vankeutensa maasta. Jaakob saa palata ja elää rauhassa ja turvassa kenenkään säikyttämättä.

@ Yhteydenotto | Anonymiteetti | © Copyrights