AAtieto.info

Anonymiteetin varjelemiseksi

 

AA:n Palvelutoimisto

PL 108, 00511 Helsinki

toimisto@aasuomi.fi

 

Osoitettu: Lehdistölle, toimittajille ja valokuvaajille; Radion ja television toimittajille ja tuottajille; Television keskusteluohjelmien isännille

 

Lähettäjä: Anonyymien Alkoholistien tiedotustoimikunta

 

Asia: AA:n jäsenten anonymiteetti

 

Monien vuosien ajan; me AA:laiset olemme olleet kiitollisia siitä avusta jota olemme saaneet ystäviltämme julkisen tiedottamisen alueella. Olette auttaneet meitä pelastamaan lukemattomia ihmishenkiä. Toivomme edelleen jatkuvaa ynteistyötä Kanssanne suojellessamme jäsentemme nimiä julkisuudessa.

 

Pyydämme sen tähden,, että esitellessänne AA:n jäseniä:

- käyttäisitte ainoastaan heidän etunimiään

- ette käyttäisi sellaisia valokuvia, joista heidät voitaisiin tunnistaa.

 

Anonymiteetti on yhteisömme hengellinen perusta, joka takaa että jäsentemme toipuminen voi olla henkilökohtaista. Juova alkoholisti välttelee usein kaikkea mahdollista apua, joka saattaisi paljastaa hänen henkilöllisyytensä.

 

Anonyymit Alkoholistit ei ole liittoutunut minkään muun yhteisön kanssa, vaikkakin monet yhteisöt ovat ottaneet omaan käyttöönsä AA:n Kaksitoista Askelta. AA on omavarainen, kieltäytyen kaikista ulkopuolisista lahjoituksista; emme ole ammattilaisia - tarjoamme ainoastaan vapaa-ehtoista tukea toisen alkoholistin auttaessa toista.

 

Ympäri maailmaa on suosiollinen media kuulunut tärkeimpiin keinoihin alkoholistien tulemiseen yhteisöömme. Olette tehneet tämän mahdolliseksi ja siitä me kiitämme teitä.

 

Jos olet ammattilainen ja haluat lähettää sähköpostitse osoitteesi meille; voimme lähettää lisätietoa.

@ Yhteydenotto | Anonymiteetti | © Copyrights