AAtieto.info

AA:n Askeleet Clarence S:n mukaan

 

Alcoholics Anonymous ei ole mikään katko tai psykologian konsteilla lisääntyvää ja pakkomielteistä juomista hallitseva hoitomuoto. AA on ohjelma, elämistä muuttava ohjelma ja suurelta osaltaan yhteisön alun aikaa saamme kiittää ”Oxford Group” - liiketttä 1930-luvun puolivälissä.

”Oxford Group” -ryhmä oli suunniteltu elämää muuttavaksi ohjelmaksi ja me AA:ssa olemme suunnitelleet ja muuntaneet sitä omaan käyttöömme ja tarpeisiimme mm suunnittelemalla 12 Askeleen ohjelmamme siten, että alkoholisti joka tuntee tarvetta ja haluaa muutosta nykyiseen, voi helposti hyväksyä ja ottaa ohjelman käyttöönsä ja näin muuttaa elämäänsä.

Voidakseen tehdä näin, tarvitaan määrättyjä asenteiden muutoksia, halukkuutta ja toimia taholtamme. Me olemme yksinkertaistaneet ohjelman niin, että kuka tahansa alkoholisti, jolla on alkoholiongelma, voi elää vapaana juomisen pakkomielteestä.

 

Kahdentoista askeleen ohjelmamme voidaan jakaa neljään selkeään vaiheeseen seuraavasti:

 

  1.     Tarve (sisääntulo)
  2.     Antautuminen (nöyrtyminen)
  3.     Hyvittäminen
  4.     Rakentaminen ja Huolto

 

 Vaihe 1 käsitellään 1. Askeleessa – ”Myönsimme olevamme voimattomia alkoholin suhteen - että olimme menettäneet elämämme hallinnan.” – tämä askel tuo esille ensimmäisen vaiheen – oman tarpeemme – on olemassa tarve muuttua!

 

Vaihe 2 Sisältää askeleet 2 – 7, jotka käsittelevät nöyrtymistämme.

 

2. Askel – ”Aloimme uskoa, että joku itseämme suurempi voima voisi palauttaa tervejärkisyytemme.” Koska emme pystyneet huolehtimaan omasta elämästämme, omasta itsestämme ja huomasimme olevamme voimattomia alkoholiin nähden, meitä rohkaisi jonkun tai joidenkin jäsenten esimerkkien voima uskomaan, että itseämme suurempi voima voisi palauttaa mielemme terveyden. Tässä askeleessa meille tarjotaan esimerkin voimaa tarkasteltavaksi, ennen kuin otamme sen käyttöön! Muut kertovat meille heidän kokemuksistaan ja jakavat syvimpiä tuntojaan kanssamme ja nuo jäsenet ovat alkoholisteja niin kuin mekin olemme ja siinä he ovat raittiina, kirkassilmäisinä, toimintakuntoisina ja luotettavina ja iloisina, me olemme kateellisia ja haluamme itsellemme samanlaista. Joten me TAHDOMME uskoa siihen. Tietenkin muutamat meistä ovat luultavasti hämmästyneitä aluksi viittauksesta ”terveytemme palautumiseen”, mutta loppujen lopuksi mekin totesimme kuunneltuamme muutamien uusien ystäviemme juoma-aikojen kokemuksia ja todettuamme, että ne eivät olleet järkevän ihmisen toimia ja kun sitten vertasimme niitä omiin kokemuksiimme ja toimiimme ja tekoihimme, ei ollut vaikeata tunnistaa, että myös me olimme olleet väärillä teillä. Itse asiassa useimmat meistä olivat iloissaan huomatessaan, että me emme olleet todella vastuussakaan monista menneisyyden epämiellyttävistä ja häpeällisistä tapauksista ja tosiasiassa tämä askel vaikuttaakin helpottaen omien syyllisyyksiämme ja itsemme syyttelyjen tunteita, kuten häpeää.

 

3. Askel  ”Päätimme kääntää tahtomme ja elämämme Jumalan huomaan...”

Tässä on askel, joka erottaa miehet pojista (tai naiset tytöistä) – tämä askel selvittää meille, josko me tulemme olemaan AA:ssa sisäpuolella tai AA:n ulkopuolella. Kyllä, me voimme osallistua kokouksiin, käydä kerhoissa, osallistua muihin sosiaalisiin AA:n tapahtumiin, mutta ellemme ota vilpittömästi Kolmatta Askelta, me tulemme jatkamaan elämäämme oman ohjelmamme pohjalta. Sillä koko ohjelmamme perustuu luottamukseemme omaan Jumalaamme ja että elämämme tulee olla hänen ohjauksessaan. Näin meillä on edessämme päätöksen ja valinnan tekeminen. joka sellaisenaan on jo melkoinen tehtävä alkoholisteille, jotka ovat tunnetusti kaikkein kykenemättömimpiä ihmisolioita päättämään mistään yhteiskunnassa johtuen heidän kyvyttömyydestään hoitaa omaa elämäänsä pakkomielteisyyksiensä takia. – Mutta - tehdäkseen päätöksen luovuttaa elämänsä ja tahtonsa Jumalan huomaan – tämä taivaanrannan kulkija, jonka tunnemme huonosti, jolla on paljon pelkoja, tämä vaatii alkoholistilta paljon, todella paljon!. Mutta ole rauhassa, jos he eivät ole valmiita, jos he eivät ole löytäneet ”pohjaansa” tai törmänneet ”äärimmäisiin rajoihinsa” tai jos he eivät ole vahingoittuneet enemmän kuin koskaan aikaisemmin, he eivät ole valmiita ottamaan 3. Askelta. Näin – he jatkavat elämäänsä lähes kuin ennenkin omilla tavoillaan, paitsi, että heillä on nyt parempaa seuraa kuin aikaisemmin ja jo se on huomattavasti parempaa elämää kuin muuten olisi ollut näköpiirissä, jos juomista olisi jatkunut! Toinen tärkeä piirre on, että nyt he tietävät, että on olemassa ulospääsy heidän pulmaansa ja tämän tiedon täytyy varmasti vaikuttaa ajan mittaan, jos heillä on mitään arvostusta itsestään! Tässä vaiheessa – heidän suurin ongelmansa on päästä eroon PELOISTA  ja  ”HELLITTÄÄ JA ANTAUTUA KORKEAMMAN VOIMAN JOHDATUKSEEN” .

 

4. Askeleessa – ”Teimme perusteellisen ja pelottoman moraalisen itsetutkistelun.” – Tämä askel tulee ottaa kummin tai neuvonantajan avustuksella, joka on hyvin kokenut tällaisessa elämän muutoksessa – sillä alkoholistilla on selityksiä ja perusteluja olla tekemättä lähes mitä tahansa asioita tarvittaessa -  kummi pystyy perustelemaan kokemuksesta monia erilaisia moraalisia heikkouksia joihin täytyy kiinnittää huomiota heidän elämässään ja voi helpottaa alkoholistia tutkimaan niitä rauhallisella tavoin. Seuraava askel ehdottaa, että joku auttaa 4. Askeleen ottamisessa, sillä siinä voimme lukea seuraavasti: ”5. Askel – ”Myönsimme väärien tekojemme todellisen LUONTEEN Jumalalle, itsellemme ja jollekin toiselle ihmiselle”.

Käymme läpi elämäämme tarkasti, emmekä jätä mitään elämän kolkkaa käsittelemättä. Huomaa, että askeleessa sanotaan ”...väärien tekojemme todellisen luonteen...” – ei itse vääriä tekoja! Meitä ei vaadita kuvailemaan yksityiskohtaisesti monenlaisia vääryyksiämme. Monia tapahtumia emme edes muista tai ole niistä tietoisia. Tässä askeleessa ei pestä likapyykkiä, tässä havaitsemme luonteemme heikkouksia, jotka meidän tulee eliminoida tai tehdä niihin tarvittavia muutoksia!

 

6. Askel ”Olimme täysin valmiit antamaan Jumalan poistaa Kaikki  nämä luonteemme heikkoudet.”

Tämä askel ei jätä mitään varauksia. Alkoholistin, kaikessa äärimmäisyydessään, täytyy kulkea tie kokonaan loppuun. Emme ole vähän valmiina tai lähes valmiina vaan täysin valmiina antamaan Jumalan, ei siis itsemme, poistamaan KAIKKI nämä luonteen vajavuutemme. (tämä koskee niin kiinnostavia kuin häpeällisimpiäkin piirteitämme!)

 

7. Askel ”Nöyrästi pyysimme Häntä poistamaan vajavuutemme.”

Yritimme olla tekemättä mitään vaihtokauppaa niin kuin olimme tehneet aikaisemmin kun tilanne oli murtamassa meidät. Tapasimme sanoa – ”Jumala, jos selvität minut tästä sekasotkusta lupaan olla kiltti poika (tai tyttö), en tee enää sitä ja sitä...” EI MITÄÄN TÄLLAISTA! Me todella nöyrästi pyysimme Häntä poistamaan vajavuutemme. Raamatussakin vakuutetaan meitä, että kun me vilpittömästi pyydämme jotakin sen me saamme.!

 

8. Askel – Aloittaa kolmannen vaiheen – hyvittämisen. Nyt meillä on siis 1. Askel- sisääntulo, 2. – 7. Askel – antautuminen. Nyt siis siirrymme hyvitysaskeleihin 8. ja 9. Askeleessa.

8. Askel – ”Teimme luettelon kaikista vahingoittamistamme henkilöistä ja halusimme hyvittää heitä kaikkia.” 8. ja 9. Askel tulisi myös ottaa osaavan kummin tai ohjaajan avustuksella, sillä meidän tämänhetkinen kärsimättömyyden tilamme yhdistyneenä lähes täydelliseen arviointikyvyn puutteeseen voisi aiheuttaa paljon harmia tässä ohjelman teon vaiheessa. Useimmilla meistä listassa on varmaan henkilöitä joita emme haluaisi missään nimessä tavata. Askel sanoo selvästi - halusimme hyvittää heitä KAIKKIA! Varmaankin jotkut näistä henkilöistä eivät ole enää tavoitettavissa, ovat ehkä kuolleet tms., joten meidän täytyy pyytää Jumalaa hoitamaan muutamat keskeneräiset asiat.

 

9. Askel sanoo – ”Hyvitimme henkilökohtaisesti näitä ihmisiä MISSÄ VAIN MAHDOLLISTA, ellemme näin tehdessämme vahingoittaneet heitä tai muita.” Me emme saa puhdistaa omaa omatuntoamme muiden kustannuksella. Tämä vaihe ohjelmasta on erittäin tärkeä, sillä se eliminoi pois sen mahdollisuuden, että vanhat asiat vainoisivat ja vahingoittaisivat uutta elämäämme. me olemme menossa kohti uutta elämäämme ja meidän tulee ”Antaa haudattujen olla kuolleita.”

 

Nyt olemme ottaneet 9 ensimmäistä Askelta!!! Me olemme selvittäneet 3 vaihetta ohjelmastamme. Kun nämä on nyt tehty – UNOHDA NE!!! Niiden tekeminen on vaatinut toimintaa ja olet toiminut, joten ei ole mitään tarvetta toistaa niitä! On vain kaksi tapausta, jolloin yhdeksään ensimmäiseen Askeleeseen joutuu palaamaan. 1) Jos joutuu juomaan, retkahtaa, silloin on tietysti aloitettava kokonaan alusta! Toinen tapaus on silloin, kun joudumme kertomaan Askelista uudelle ja ohjelmaa aloittavalle jäsenelle ja autamme heitä niiden ymmärtämisessä. No nyt meillä on edessämme viimeinen vaihe – Rakentaminen - 10. 11. ja 12. Askel. Näiden Askelten avulla rakennamme elämäämme, nämä ovat elämisen Askeleemme. Meidän ei tarvitse enää olla huolissamme 12 Askeleesta – AINOASTAAN KOLMESTA ASKELEESTA!! Näin yksinkertaista, näin mukavaa!!

 

10. Askel – ”Jatkoimme (henkilökohtaista) itsetutkistelua ja kun olimme väärässä, myönsimme sen heti.”

Tällä Askeleella ei ehdottomasti ole mitään yhteyttä 4. Askeleeseen. Huomaa, että 4. Askeleessa pyydetään tekemään perusteellinen ja rehellinen Moraalinen itsetutkistelu. Mutta tässä Askeleessa tarkoitetaan henkilökohtaista itsetutkistelua. Tämä Askel on päivittäinen itsemme tarkastelu. Tässä tarkkailemme omia pieniä ja suuria asioitamme ja elämämme yksityiskohtia TÄNÄÄN. Oma tapani käsitellä 10. Askelta saattaa auttaa joitakin, kun huomasin riittäväksi minulle pitää asiat yksinkertaisina ja vähemmän monimutkaisina. Olen huomannut että ilta, kun olen sängyssä ja päivä on päättynyt, on yksi tärkeimmistä rukousajoistani. Tällöin ajattelen kulunutta päivääni, mitä olen tehnyt, keitä olen tavannut ja mitä ajatuksia minussa on liikkunut. Joskus huomaan, että en voi olla kovin ylpeä joistakin teoistani ja olen ehkä jollekin anteeksipyynnön velkaa, en anna näiden asioiden livahtaa ohitseni kiinnittämättä niihin huomiotani. Olen huomannut, että alkoholistia eivät vahingoita vakavasti uudessa elämässään niin kutsutut ”isot asiat”, vaan ne ”pienet asiat”. Ne voivat hiljalleen jatkua ja kasaantua niiden kasvaessa sitten vähitellen todelliseksi taakaksi, jolla ennen pitkää voi olla äärimmäisiä vaikutuksia uuteen elämääsi. Tämä on 10. Askeleen tarkoitus; ’pidä asiat kunnossa ja tiesi puhtaana.’ Säilytä terveellinen hyvä elämän asenne.

 

11. Askel – ”Pyrimme rukouksen ja mietiskelyn avulla kehittämään tietoista yhteyttämme Jumalaan, sellaisena kuin hänet käsitimme, rukoillen ainoastaan tietoa hänen tahdostaan meidän suhteemme ja voimaa sen toteuttamiseen.” Tämä on suuri Askel, ensinnäkin, koska se tuo meidät rukouksen maailmaan. Jo 3. Askeleessa teimme päätöksen kääntää elämämme ja tahtomme Jumalan huomaan. 11. Askeleessa me saamme vastaanottaa ohjeet!!

Jakakaamme tämä Askel osiin ja tulemme huomaamaan kuinka se on sekä yksinkertainen että voimakas. Me etsimme ja pyrimme johonkin, pyrimme kehittämään tietoista yhteyttämme Jumalaan. Mitä se tarkoittaa? Minulle se tarkoittaa, että Hän ei ole jossain taivaanrannan kaukaisuudessa saavuttamattomissa vaan aivan täällä näin lähellä jossa voin puhua Hänelle ja kuunnella Häntä (Raamattu sanoo, että Hän on lähempänä kuin kädet ja jalat ja se on jo aika lähellä!). Joten etsin yhteyttä rukouksen ja mietiskelyn avulla. Mitä se tarkoittaa? Minulle rukous tarkoittaa puhumista Jumalalle ja meditaatio kun kuuntelen Häntä! Jumala lahjoitti meille yhden suun ja kaksi korvaa, tämän jo pitäisi kertoa meille jotain! Meitä kehoitetaan ”Ole Hiljaa”- sanonnassa kuinka meidän tulisi olla kun kuuntelemme! Vastaukset kyllä tulevat jos vain osaamme kuunnella. Ja sitten Askel kertoo, mitä meidän tulee rukoilla. ”Ainoastaan tietoa Hänen tahdostaan meidän suhteemme ja voimaa sen toteuttamiseen.”  Mehän luovutimme tahtomme ja elämämme Jumalan huomaan 2. vaiheessa; nyt me pyydämme Häneltä voimaa ja ohjeita näiden toteuttamiseksi. Meille on luvattu, että Hän ei odota meiltä koskaan enempää kuin mitä Hän antaa voimia toteuttamiseen. Nyt sitten; oletko havainnut missään Askeleessa ehdotettavan rukoilemista raittiuden saavuttamiseksi? Et tietenkään – ja se on täysin tarpeetonta – sinulla on jo raittius. Kiitä Häntä siitä – mutta on täysin tarpeetonta rukoilla sellaista mitä sinulla jo on. 11. Askel kertoo selkeästi kuinka rukoilla ja mitä rukoilla!!

 

12. ASKEL - Me olemme kokeneet 11 Askelta ja jotain on meille tapahtunut. Tosiasiassa jotain tapahtui jo 9. Askeleen lopussa! 12. Askel sanoo selvästi – ”Koettuamme hengellisen heräämisen näiden Askelten tuloksena, yritimme saattaa tämän sanoman alkoholisteille ja toteuttaa näitä periaatteita kaikissa toimissamme.”

Mikä on hengellinen kokemus? Se tarkoittaa sitä muuttunutta elämää johon olemme viitanneet. Se tarkoittaa sitä muutosta sille ihmiselle joka on luovuttanut tahtonsa ja elämänsä Jumalan huomaan ja joka jatkaa henkisten, moraalisten ja hengellisten asioiden kehittämistä itsessään. Se kertoo, että yritämme viedä tätä sanomaa muille alkoholisteille. Me pyrimme toteuttamaan näitä rakkauden ja palvelun periaatteita kaikissa toimissamme. Ei pelkästään AA-kokouksissa ja tapaamisissa vaan kotona, töissä ja joka puolella! Mikä siunaus tämä yhteisö onkaan. Mikä suuri mahdollisuus rakastaa ja tulla rakastetuksi. Miksi pettää itseään? Meillä on resepti, lääkemääräys, meillä on keinot saavuttaa hyvinvointi, pysyä terveenä, kasvaa ja parasta kaikessa saamme PALVELLA. Tervetuloa mukaan! Ystävät ovat erinomaisia, yhteisö on vahva ja Korkeampi Voima on suurenmoinen.

 

------------------------

 

Tämä englanninkielinen teksti on puhtaaksi kirjoitettu Clarencen käsinkirjoitetusta kopiosta vuodelta 1972.

Suomenkielen käännös on amatöörin tekemä.

Clarence S:n kummi oli yhteisön toinen perustajajäsen tri Bob.

Clarence S. perusti ensimmäisen itsenäisen AA-ryhmän ja hän kirjoitti AA:n ensimmäisen kummioppaan.

Bill W:n kuoltua Clarence S. oli AA-raittiudeltaan vanhin alkoholisti elämänsä loppuun asti.

 

 

@ Yhteydenotto | Anonymiteetti | © Copyrights