AAtieto.info

"Jumala - sellaisena kuin Hänet käsitimme"

 

Mistä tämä fraasi on peräisin?

En siteeraa tai lainaa kiertäviä kertomuksia, mistä tämä "sellaisena kuin Hänet käsitimme"-fraasi tuli. Monet ovat vääriä. Useimmat ristiriitaisia. Itse asiassa ennen tutkimusteni käynnistymistä huomasin, että kukaan ei edes maininnut fraasia saman hengenvetoon AA:n kanssa. Tarinankertojat olivat yksinkertaisesti jättäneet huomioimatta kaikkein todennäköisimmän, todellisen lähteen - pastori Samuel Moor Shoemaker, Jr:n, Calvary Episcopal-kirkon kirkkoherran New Yorkissa.

 

Shoemaker on ollut eloisa Oxford-ryhmän johtaja Amerikassa. Hän oli pitkään ollut Oxford-ryhmän perustajan Frank Buchmanin ystävä ja tukija. Hän jopa tarjosi tilat Oxford-ryhmän tosiasialliselle Amerikan päämajalle Calvary Housessa, hänen kirkkonsa vieressä. Hän antoi tri Buchmanin asua siellä, kun hän oli New Yorkin alueella. Ja Shoemaker kirjoitti kymmeniä Oxford-ryhmän kirjoja, pamfletteja ja artikkeleita ennen kuin hän erosi sen perustajasta 1941.

 

Todenteolla voit löytää monia sanoja ja fraaseja Sam Shoemakerin kirjoista, jotka näyttävät sisältyneen melkein sanatarkasti Bill Wilsonin Isoon Kirjaan, puheisiin ja kirjoituksiin. Bill usein ylisti Shoemakeria, nimitti Samia yhdeksi AA:n perustajaksi, sanoi Samin olleen sen ajatusten alkulähde, kävi runsaasti kirjeenvaihtoa Samin kanssa ja sai hänet puhujaksi kahteen AA:n kansainväliseen kokoukseen. Samia myös pyydettiin ja hän suostui kirjoittamaan useita artikkeleita AA:n "äänenkannattajaan", Grapevine-lehteen. Billillä oli monia keskusteluja Sam Shoemakerin kanssa ennen kuin Bill teki luonnoksen AA:n perustekstistä. Bill toimitti käsikirjoitusluonnoksen Shoemakerille tarkistamista varten ennen sen julkaisua 1939. Ja Bill oli pyytänyt Sam Shoemakeria kirjoittamaan Kaksitoista Askelta. Kuitenkin Shoemaker kieltäytyi sanoen että alkoholistin tulisi kirjoittaa Askeleet, nimittäin Billin.

 

Shoemaker oli läheisin hengellinen neuvonantaja, mitä Bill Wilsonilla oli ennen AA:n Ison Kirjan loppuun saattamista ja julkaisemista keväällä 1939. Bill ei ollut koskaan kuulunut kirkkoon. Hän oli ollut (oman tunnustuksensa mukaan) "konservatiivinen ateisti". Hänen vaimonsa ja AA:n ensimmäisen arkistonhoitajan selostuksien mukaan Bill ei ollut käytännöllisesti katsoen lukenut uskonnollista kirjallisuutta lainkaan. Bill itse sanoi, että hän ei tiennyt Raamatusta mitään ennen kuin muutti tri Bobin and Anne Smithin luokse kesällä 1935 - aikana, jolloin AA perustettiin ja yöllisiä keskusteluja sen periaatteita ja käytännöistä pidettiin tri Bobin ja Billin kesken.

 

Yksityiskohtaisia esimerkkejä Shoemakerin kirjoituksista "Jumala - sellaisena kuin Hänet käsitimme"-ajatuksesta

 

Antautuminen Jumalalle

Sam kirjoitti paljon antautumisen - Jumalalle antautumisen - merkityksestä! Hänen papereidensa joukosta Episkopaalisen kirkon arkistoista Austinista, Teksasista, löysin seuraavaa:

Siellä ei ollut itse asiassa mitään uutta opittavaa kokemuksen kertomisesta. "Annoin vain elämäni Jumalan huomaan" tai "Antauduin Kristukselle" (Dick B., New Light on Alcoholism, 2. painos, s. 92).

 

Muita esimerkkejä Samin antautumiskielestä

Vaikka ihminen on uudestisyntynyt, hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. . . . Ihminen on uudestisyntynyt, kun hänen elämänsä hallinta, sen keskus ja sen suunta siirtyvät hänestä itsestään Jumalalle (Shoemaker, National Awakening, s. 57).

Voi sanoa, että kristillisyyden koko kehitys sisimmässä on sisältänyt vähän enemmän kuin suurempaa ja suurempaa painotusta kiinnitettynä tähän itseantautumisen kipukohtaan (Shoemaker, Realizing Religion, s. 30).

Antautuminen ei ole kääntymys, emme voi käännyttää itseämme; mutta se on ensimmäinen askel prosessissa (Shoemaker, Confident Faith, s. 41).

 

Sam antautumisen teosta - päätös

Päätös. . . . Meidän täytyy auttaa ihmisiä tekemään itseantaumisesta Kristukselle päätös, mikä luopuu kaikista tunnetuista synneistä, hyväksyy Hänet Pelastajana ja aloittaa kristillisen elämän tosissaan (Shoemaker, The Church Alive, s. 41).

Hän meni huoneeseensa, polvistui sänkynsä viereen ja antoi elämänsä antautumisessa Jumalalle (Shoemaker, Children of the Second Birth, s. 175).

Hän luovutti Jumalalle aiheettomat pelkonsa ja niiden myötä hän luovutti elämänsä Hänen ohjaukseensa (Shoemaker, Children of the Second Birth, s. 82).

Sinä iltana päätin "heittäytyä syvyyteen:" ja päätöksellä suunnata tahtoni ja elämäni Jumalalle, tuli sanoin kuvaamaton helpotuksen tunne, taakat putosivat pois (Shoemaker, Twice-Born Ministers, s. 134).

 

Ja sitten, antaudu niin paljon itsestäsi kuin voit ja niin paljon Jumalalle kuin Hänestä käsität

Niin he rukoilivat yhdessä, avaten mielensä niin paljon Jumalalle kuin käsitti. . . . (Shoemaker, Children of the Second Birth, s. 47).

Niin hän sanoi, että hän voisi "antautua niin paljon itsestään kuin hän voi, niin paljon Kristukselle kuin hän käsitti" (Shoemaker, Children of the Second Birth, s. 25. Katso myös ja vertaa "In Memoriam" Princeton, The Graduate Council, June 10, 1956, s. 2-3 ja Shoemaker, How to Become a Christian, s. 72).

Jumalan löytäminen on lisäksi edistyvä löydös; on niin paljon enemmän meille kaikille opittavaa Hänestä (Shoemaker, How to Find God, s. 1).

Aloita rehellisesti, missä olet. Horace Bushnell kerran sanoi, "Rukoile hämärää Jumalaa tunnustaen hämäryydet rehellisyyden nimissä." Olin miehen kanssa, joka rukoili ensimmäistä todellista rukoustaan näillä sanoilla: "Hyvä Jumala, jos Jumalaa on, auta minua nyt, koska tarvitsen sitä." Jumala lähetti hänelle apua. Hän löysi uskon. Hän löysi Jumalan. . . Jumala tulee suoraan sinuun ja tekee Itsensä tunnetuksi (Shoemaker, How to Find God, s. 6. Katso ja vertaa: Nimettömät Alkoholistit, 9. painos, s. 75: "Mutta Hän on tullut kaikkien niiden luo, jotka ovat etsineet Häntä rehellisesti. Me lähestyimme Jumalaa, ja Hän ilmaisi meille itsensä!" Katso myös alkuaikojen AA:laisten niin suosittua Raamatun Jaakobin kirjettä: "Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä." Jaak. 4:8)

Jokainen rehellinen henkilö voi aloittaa hengellisen kokemuksen antautumalla "niin paljon itsestään kuin hän voi, niin paljon Kristukselle kuin hän käsittää" (Shoemaker, Extraordinary Living for Ordinary Men, s. 76).

 

Ei ole ollenkaan puhetta antautumisesta niin paljon Ralphille tai niin paljon hehkulampulle tai niin paljon puulle kuin käsität! AA:n Iso Kirja hartaasti rukoili: Kunpa sinä löytäisit Hänet nyt! - ei vain jotakin AA-ryhmää! Ryhmät löytää ryhmäluetteloista, ei Raamatusta.

 

Sam sanoi aiheesta: Yksinkertaisesti aloita, missä olet käsityskyvyssäsi. Antaudu niin paljon itsestäsi kuin voit. Niin paljon Jumalalle kuin käsität. Sitten, Sam lisäsi, Jumala tulee suoraan sinuun, tekee Itsensä tunnetuksi ja tekee sinut kykeneväksi käsittämään enemmän. Tulet uskomaan. Tulet löytämään Jumalan, Sam sanoi. Jumala tekee Itsensä tunnetuksi. Jumala ei tee tunnetuksi puuta, kolapulloa tai lämpöpatteria. Hän tekee tunnetuksi Itsensä - Jumalan, Luojamme!

 

Samanlaisia ajatuksia ja sanoja muissa Oxford-ryhmän kirjoituksissa

Stephen Foot oli yksi varhaisen 1930-luvun suosituimmista Oxford-ryhmän kirjoittajista. Foot käytti hieman erilaista ilmaisumuotoa. Se esitti saman ajatuksen alustavasta, rajoitetusta käsittämisestä. Se puhui sen sijaan alustavasta, rajoitetusta Jumalan tuntemuksesta (antautuen kaikki, mitä tiedät itsestäsi, kaikelle, mitä tiedät Jumalasta). Footin kieltä käytti myös tri Bobin vaimo Anne Smith lehdessään ja pitkäaikainen Oxford-ryhmän aktivisti James D. Newton elämänkerrallisessa teoksessaan "Uncommon Friends". Nämä vankat Oxford-ryhmän ihailijat olivat myös lukijoita ja perin pohjin perehtyneitä pastori Sam Shoemakerin teoksiin. Kukin erikseen he kirjoittivat:

Elämä alkoi minulle antautumisella kaikesta, mitä tiedän itsestäni, kaikelle, mitä tiesin Jumalasta. (Foot, Life Began Yesterday, s. 12-13. Katso myös James D. Newton, Uncommon Friends, s. 154).

Oletko valmistautunut tekemään hänen tahtonsa, maksamaan, mitä se voi vaatia? Se on antautuminen kaikesta, mitä tiedät itsestäsi, kaikelle, mitä tiedät Jumalasta. (Foot, Life Began Yesterday, s. 175).

[Lehdessään tri Bobin vaimo Anne Smith kahdesti kirjoitti seuraavan ajatuksen:] Yritä saada henkilö tekemään päätös "antautua niin paljon itsestään kuin hän tietää niin paljon Jumalalle kuin hän tietää." Pysy hänen kanssaan kunnes hän tekee päätöksen ja sanoo sen ääneen. (Dick B., Anne Smith’s Journal, 3. painos, s. 25, 97)

 

Katso, mitä Bill Wilson sanoi ennen "ateismikompromissia"

Ennen kuin hän pyyhki yli "Jumalan" hänen "sellaisena kuin Hänet käsitimme" kompromissikielen eduksi, Bill kertoi tarinansa paljon eri tavalla, paljon täsmällisemmin ja paljon johdonmukaisemmin koskien mitä hän oli oppinut kummiltaan Ebby Thacherilta, Anne Smithiltä ja hänen lehdeltään ja Shoemakerilta ja Oxford-ryhmän kirjoituksista ja puheista. Bill kirjoitti:

Tämä on, mitä ystäväni [Ebby Thacher] ehdotti minun tekevän: Käännä kasvoni Jumalan puoleen niinkuin käsitän Hänet ja sano Hänelle totisesti - täysin rehellisesti ja antautuneena - että tästä lähtien asetan elämäni Hänen hallintaansa ja ohjaukseensa ainiaaksi (Bill Wilsonin alkuperäinen stoori, 34-sivuinen dokumentti, Billin koti Stepping Stones, s. 30, rivit 989-992).

[Ebby Thacher sanoi Billille:] Niin, käänny Jumalan puoleen niinkuin käsität Jumalan. Yritä rukousta. (W.W., "The Fellowship of Alcoholics Anonymous," Quarterly Journal of Studies on Alcohol. Yale University, 1945, s. 463).

[Uudelleen lainaten AA:n omaa perustekstiä, tarkalleen kuinka hän oli seurannut Ebby Thacherin ohjeita, Bill kirjoitti:] Siellä minä annoin itseni nöyrästi Jumalalle sellaisena kuin minä Hänet silloin käsitin, ja pyysin Häntä tekemään minulle niin kuin parhaaksi näkee. Minä antauduin varauksetta Jumalan huomaan ja johdatukseen. (Nimettömät Alkoholistit, 9. painos, s. 41)

 

Bill ei kääntänyt kasvojaan tai kääntynyt tai nöyrästi tarjonnut itseään lämpöpatterille, puulle, hehkulampulle, ryhmälle juoppoja tai millekään muullekaan peittelemättömästi epäjumalia palvovalle symbolille. Hän kääntyi Jumalan puoleen niinkuin hän (Bill Wilson) heti paikalla käsitti Jumalan. Tämä on osa sivuutettua AA:n historiaa, joka tulisi toitottaa julki jokaiselle, joka yrittää tarjota väärää tietoa ja tehottomia ratkaisuja varomattomalle AA:n tulokkaalle.

 

Käyttäen hyvin samanlaista kieltä, mitä Sam Shoemaker käytti kirjassaan "Confident Faith", Bill kirjoitti melko kaunopuheisesti:

Kun meistä oli tullut alkoholisteja, kun itse aiheuttamamme ahdinko oli niin ylivoimainen, ettei sitä voinut lykätä eikä kiertää, meidän oli kohdattava pelottomasti ajatus, että joko Jumala on kaikki tai sitten Hän ei ole mitään. Jumala joko on tai sitten ei. Valitse, ole hyvä. (Nimettömät Alkoholistit, 9. painos, s. 72) Katso heprealaiskirje 11:6 (. . . Sen, joka astuu Jumalan eteen, täytyy uskoa, että Jumala on olemassa ja että hän kerran palkitsee ne, jotka etsivät häntä.) ja Shoemaker, Confident Faith, s. 20-21 (Jumala on tai Hän ei ole. Sinä harpot tavalla tai toisella.)

Bill ei vakuutellut, että lämpöpatteri joko on tai sitä ei ole. Hän ei väittänyt, että hehkulamppu joko on tai sitä ei ole. Hän ei selittänyt, että joulupukki on tai sitä ei ole. Yhdenmukaisesti Hepr. 11:6:n sanojen kanssa Raamatussa ja ystävänsä Sam Shoemakerin päättelyn kanssa Bill teki hyvin yksinkertaisen ja ymmärrettävän väittämän, että Jumala joko on tai Hän ei ole. Sitten seuraten Oxford-ryhmän, Shoemakerin ja ystävänsä Ebby Thacherin ohjeita Bill Wilson "antautui niin paljon itsestään kuin hän käsitti niin paljon Jumalalle kuin hän (Bill) silloin käsitti."

 

Aloita Shoemakerista, Oxford-ryhmästä ja tri Bobin vaimosta

Sillä lailla, ihmiset. Kertomus, kuinka "Jumala - sellaisena kuin Hänet käsitimme"-fraasi tuli sisällytetyksi Isoon Kirjaan ja Kahteentoista Askeleeseen näyttää tulleen paljon vääristyneeksi vanhan AA:n jäsenen Jim B:n väitteestä, että hän (Jim) olisi vastuussa tästä fraasista "sellaisena kuin Hänet käsitimme." Tutkimme perinpohjin tämän väitteen niin pitkälle kuin kykenimme. Kun tutkimme Shoemakerin kirjoituksia, Oxford-ryhmän kirjoja ja Anne Smithin lehteä, näimme aivan erilaisen historian, mikä esitti aivan erilaisen alkuperän fraasille. Ensiksikin näimme, että Jim B. ei ollut raitis ennen kuin paljon sen jälkeen, kun Stephen Foot, Sam Shoemaker, Jim Newton ja Anne Smith olivat esittäneet yleisesti käytetyn ilmauksen, että antaudu niin paljon Jumalalle kuin ymmärrät! (Katso Dick B., Turning Point, s. 172-181; Anne Smith’s Journal, 3. painos, s. 26) Älä aloita tunnetusta ateistista (Jim B.), joka ilmeisesti ei ollut raitis eikä paikalla, kun fraasi "sellaisena kuin Hänet käsitimme" esitettiin ja korvattiin kolmanteen ja yhdenteentoista askeleeseen. Aloita Raamatun opiskelijoista (Sam Shoemaker ja Anne Smith, tri Bobin vaimo), jotka olivat lähellä Bill Wilsonia ennen julkaisuvuosia ja jotka olivat esiintuoneet aloittelijoille tämän ajatuksen viidestä kymmeneen vuoteen ennen kuin AA:n Iso Kirja oli ensimmäistä kertaa julkaistu. Heillä oli käsitys Jumalasta. He tunsivat, että toiset voisivat saavuttaa käsityksen ja tuntemuksen aloittamalla millä tahansa käsityksellä, mikä heillä oli, Jumalalle "antautumisen" aikana. Aivan selvästi Bill ja hänen ystävänsä puhuivat Jumalasta, Luojastamme, Jahvesta!

@ Yhteydenotto | Anonymiteetti | © Copyrights