AAtieto.info

Kahdentoista askeleen perusteet Hyvän Kirjan lähteistä - joita tri Bob piti "ehdottoman oleellisina"

 

Tämä on tutkielma muutamista perusteista Jeesuksen vuorisaarnassa, Jaakobin kirjeessä ja 1. korinttolaiskirjeen 13. luvussa, jotka ilmenevät olennaisesti Akronissa kehittyneen, AA:n alkuajan toipumisohjelmassa. Molemmat AA:n perustajat sanoivat, että vuorisaarna - Matteuksen evankeliumin luvut 5-7 - käsittivät AA:n perimmäisen filosofian. Lisäksi tri Bob toi esiin monia kertoja, että AA:n perusajatukset tulivat Raamatusta ja että vuorisaarna, Jaakobin kirje ja 1. korinttolaiskirjeen 13. luku olivat "ehdottoman oleellisia" alkuaikojen AA:n hengelliselle toipumisohjelmalle.

Uskomme että voit helposti tunnistaa AA:n perusidean otetuksi näistä Raamatun kohdista. Vertaa seuraavaa lyhyttä katsausta 12 askeleen ajatusten ja vuorisaarnan, Jaakobin kirjeen, korinttolaiskirjeen, yksittäisen kohdan Apostolien teoissa ja evankeliumien ajatusten välillä - olivat myös Anne Smithin suosittelemaa lukemista. Lainaukset ovat vuoden 1938 Raamatun käännöksestä.

 

1. askel - Tappio (myöntäminen); Kiusaus (ongelma); Vastustus (ratkaisu); Raittius ("pakollinen")

Jaakobin kirjeestä:

Jaak. 1:12-16:

"Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat!

Älköön kukaan, kiusauksessa ollessaan, sanoko: "Jumala minua kiusaa"; sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa. Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee;

kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman.

Älkää eksykö, rakkaat veljeni."

Jaak. 4:7-8:

"Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.

Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset."

[Katso myös 1. Piet. 5:8-10: "Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää. Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava."]

[Bill Wilsonin varhainen AA-kuvaus:"Sanat eivät pysty kuvaamaan sitä yksinäisyyttä ja epätoivoa, joka minut valtasi, kun vajosin itsesäälin suohon. Joka puolella ympärilläni näin vajottavaa lentohiekkaa. Olin kohdannut voittajani. Minut oli lannistettu. Alkoholista oli tullut minun herrani. Vapisevana ja murtuneena miehenä tulin ulos sairaalasta. Pelko piti minut vähän aikaa raittiina. Sitten tuli tuo kavala ja mieletön ensimmäinen ryyppy, ja aselevon muistopäivänä vuonna 1934 olin taas täydessä vauhdissa." Iso Kirja, s. 36-37]

 

2. askel - Uskoen, pyytäen ja saaden Jumalalta: Hän parantaa!

Jaak. 1:5-8:

"Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan.

Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä; sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee.

Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa, kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillään."

Jaak. 5:14-16:

"Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä.

Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi.

Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras."

Matt. 7:7-8, 11:

"Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.

Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. . . .

Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on, niille, jotka sitä häneltä anovat!"

Bill Wilsonin, itsejulistautuneen konservatiivisen ateistin, kuvaus halukkuudestaan uskoa, ja hänen oma "uskonhyppynsä": "Mutta siinä istui ystäväni [Ebby Thacher] ja sanoi kursailematta, että Jumala oli tehnyt hänelle sen, mihin hän ei ollut yksin pystynyt. Hänen oma tahdonvoimansa, ihmisen tahto, ei ollut riittänyt. Lääkärit olivat julistaneet hänet parantumattomaksi. Yhteiskunta oli ollut valmis sulkemaan hänet laitokseen. Hän oli myöntänyt kärsineensä täydellisen tappion, niin kuin minä. . . . Entä tekikö mieli? Totisesti teki! Niin minä vakuutuin siitä, että Jumala välittää meistä ihmisistä, kun me tarpeeksi haluamme hänen välittävän. . . Viimein minä näin ja tunsin ja uskoin. . . Minä olin ollut sokea." Iso Kirja, s. 39-40

"Muistan sanoneeni itselleni. 'Teen mitä tahansa, aivan mitä tahansa. Jos on Suuri Lääkäri, käyn hänen luonaan.' Sitten ilman uskoa tai toivoa huusin, 'Jos Jumala on olemassa, näyttäköön hän itsensä.' Vaikutus oli välitön, sähköinen." Bill W: My First Forty Years, s. 145

 

3. askel - Uskoen elämäsi Jumalan huomaan

Matt. 6:9-13:

"Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi;

tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa;

anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme;

ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme;

äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta,"

Matt. 6:25, 31-33:

"Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet?. . .

Älkää siis murehtiko sanoen: `Mitä me syömme?` tahi: `Mitä me juomme?` tahi: `Millä me itsemme vaatetamme?`Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan.

Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan."

Jaak. 4:10:

"Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa."

 

4. askel - Tutkien itseäsi syntien vuoksi (Missä olit riittämätön?)

Matt. 5:43-48: (Rakastaen jopa vihamiehiäsi)

"Te olette kuulleet sanotuksi: `Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi`.

Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat,

että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin.

Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva? Eivätkö publikaanitkin tee samoin?

Ja jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljillenne, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin?

Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on."

Matt. 7:3-5: (Katsoen omia virheitä ensin)

"Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi?

Taikka kuinka saatat sanoa veljellesi: `Annas, minä otan rikan silmästäsi`, ja katso, malka on omassa silmässäsi?

Sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi, ja sitten sinä näet ottaa rikan veljesi silmästä."

Jaak. 4:11-12: (Jumala on lainlaatija ja ainoa käyttäytymisen tuomari, et sinä)

"Älkää panetelko toisianne, veljet. Joka veljeään panettelee tai veljensä tuomitsee, se panettelee lakia ja tuomitsee lain; mutta jos sinä tuomitset lain, niin et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari.

Yksi on lainsäätäjä ja tuomari, hän, joka voi pelastaa ja hukuttaa; mutta kuka olet sinä, joka tuomitset lähimmäisesi?"

Jaak. 5:9-11: (Älä kanna kaunoja)

"Älkää huokailko, veljet, toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi; katso, tuomari seisoo ovella.

Ottakaa, veljet, vaivankestämisen ja kärsivällisyyden esikuvaksi profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä.

Katso, me ylistämme autuaiksi niitä, jotka ovat kestäneet; Jobin kärsivällisyyden te olette kuulleet, ja lopun, jonka Herra antaa, te olette nähneet. Sillä Herra on laupias ja armahtavainen."

 

5. askel - Myöntäen vikasi Jumalalle, Itsellesi ja Jollekin toiselle

Jaak. 5:16: (Tuoden synnit esille ja rukoillen anteeksiantoa ja parantumista)

"Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras."

 

6. askel - Ilmoittaen halukkuutesi pyytää Jumalan apua hylätessäsi tunnistetut synnit.

Jaak. 4:8: (Lähesty Jumalaa, siivoa talo ja puhdista sydämesi)

"Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset."

Jaak. 2:14-17: (Täydennä uskosi teoilla)

"Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa?

Jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vailla

ja joku teistä sanoo heille: "Menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne", mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on?

Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut."

Jaak. 1:22-25 (Olla siunattu, kun "kuulet" Jumalan Sanan, "tee se")

"Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne.

Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan;

hän katselee itseään, lähtee pois ja unhottaa heti, millainen hän oli.

Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään."

 

7. askel - Uudestisyntyen ja tullen Jumalan lapseksi

Matt. 6:10: (Jumala tahtoo kuuliaisuutta ja tekoja)

"tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa;"

Matt. 7:21: (Taivaan valtakuntaan astuminen vaatii Jumalan tahdon tekemistä)

"Ei jokainen, joka sanoo minulle: `Herra, Herra!`, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon."

1 Kor. 13:1-2: (Usko ja teot täytyy täydentää rakkaudella)

"Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen.

Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi."

Jaak. 1:17-21: (Sielut pelastuvat lahjana vastaanottamalla Jumalan totuuden sana)

"Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa.

Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset.

Te tiedätte sen, rakkaat veljeni. Mutta olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas puhumaan, hidas vihaan;

sillä miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä.

Sentähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa."

[Katso myös: 1 Piet. 1:17-23 -- Tullen Jumalan lapseksi uskomalla, mitä Jumalan sana kertoo sinulle Kristuksen maksettua syntisi antamalla elämänsä puolestasi

"Ja jos te Isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika,

tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne,

vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan,

hänen, joka tosin oli edeltätiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten,

jotka hänen kauttansa uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että teidän uskonne on myös toivo Jumalaan.

Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljenrakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä,

te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta."

Ja Room. 10:6-14, 17

"Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin: "Älä sano sydämessäsi: Kuka nousee taivaaseen?" se on: tuomaan Kristusta alas,

tahi: "Kuka astuu alas syvyyteen?" se on: nostamaan Kristusta kuolleista.

Mutta mitä se sanoo? "Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi"; se on se uskon sana, jota me saarnaamme.

Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;

sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.

Sanoohan Raamattu: "Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään".

Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat.

Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu".

Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa?"

"Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta."]

 

8. askel - Tullen halukkaaksi sopimaan ja laittamaan asiat kuntoon.

Matt. 5:25-26: (Sovi kiistakumppanisi kanssa nopeasti)

"Suostu pian sopimaan riitapuolesi kanssa, niin kauan kuin vielä olet hänen kanssaan tiellä, ettei riitapuolesi vetäisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua oikeudenpalvelijalle, ja ettei sinua pantaisi vankeuteen.

Totisesti minä sanon sinulle: sieltä et pääse, ennenkuin maksat viimeisenkin rovon."

 

9. askel - Hyvittäen ja tarpeen tullen korvaten

Matt. 5:23-24: (Muista hyvittää ennen kuin "ylistät")

"Sentähden, jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan,

niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen, ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa, ja tule sitten uhraamaan lahjasi."

 

10. askel - Rakastaen ja palvellen Jumalaa ja lähimmäistä, tämä on muuttuneen elämän pysyvä velvoite. (Rakkaus ja suvaitsevaisuus ovat Tunnussanamme)

Matt. 7:12 ("Kultainen sääntö" - Tee toisille)

"Sentähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille; sillä tämä on laki ja profeetat."

Jaak. 2:8-10 ("Kuninkaallinen laki" - Rakasta lähimmäistäsi)

"Vaan jos täytätte kuninkaallisen lain Raamatun mukaan: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi", niin te hyvin teette;

mutta jos te henkilöön katsotte, niin teette syntiä, ja laki näyttää teille, että olette lainrikkojia.

Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin."

Matt. 5:43-44 (Rakasta jopa vihamiehiäsi ja rukoile niiden puolesta, jotka vainoavat sinua)

"Te olette kuulleet sanotuksi: `Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi`.

Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat,"

Jaak. 3:13-18 (Siemen, jonka hedelmä on vanhurskaus, on kylvetty rauhassa rauhantekijöille)

"Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä.

Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko älkääkä valhetelko totuutta vastaan.

Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta.

Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno.

Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele.

Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille."

1. Kor. 13:2, 4-8 (En ole mitään ilman rakkautta. Rakkaus on määrätty ja se ei koskaan häviä)

"Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi."

"Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile,

ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa,

ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa;

kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii.

Rakkaus ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa."

 

11. askel - Rukoileminen, Sanan tunteminen, Jumalan ohjauksen etsiminen, tuskasta pääseminen luottamalla Jumalaan.

Jaak. 5:13-16 (Rukoile ja kiitä, rukouksen avulla pääset yli kärsimyksistä ja sairauksista, ja saat anteeksi. Hurskaan rukous tehoaa!)

"Jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon; jos joku on hyvillä mielin, veisatkoon kiitosta.

Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä.

Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi.

Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras."

Jaak. 2:21-24 (Usko Raamattua ja täydellistä uskosi kuuliaisella toiminnalla)

"Eikö Aabraham, meidän isämme, tullut vanhurskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille?

Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana, ja teoista usko tuli täydelliseksi;

ja niin toteutui Raamatun sana: "Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi", ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi.

Te näette, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista eikä ainoastaan uskosta."

Jaak. 1:22 (Ole Sanan tekijä, ei vain kuulija)

"Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne."

Jaak. 1:5-6 (Jos tarvitset viisautta, pyydä Jumalalta uskoen ilman epäilystä)

"Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan.

Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä; sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee."

Matt. 6:24-25, 31-34 (Jumala tietää tarpeesi, etsi Häntä ensin ja tulet saamaan; ei ole tarvetta murehtimiselle)

"Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa.

Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet?"

"Älkää siis murehtiko sanoen: `Mitä me syömme?` tahi: `Mitä me juomme?` tahi: `Millä me itsemme vaatetamme?`

Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan.

Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.

Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa."

 

12. askel - (1) Kokien muuttuneen elämän Kristuksessa. (2) Saattaen sanomaa, mikä todistaa Jumalan tahdon noudattamisesta. Ja (3) Harjoittaen Jumalan Sanaan perustuvaa kuuliaista elämää ja seuraten Kristuksen opetuksia rakkaudesta ja palvelusta.

 

(1) Kokien muuttunut elämä - tie siihen elämään ja tulokseen kuten vuorisaarnassa on kuvattu:

[Matt. 7:13-14, 18-21, 24-25, viisas mies kokee hedelmällisen elämän, joka perustuu Kristuksen sanojen kuulemiseen ja toimimiseen kuuliaisena Jumalan tahdolle; sillä se elämä perustuu kalliolle.]

Matt. 7:13-14:

"Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät;

mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät."

Matt. 7:18-21:

"Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä.

Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen.

Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään.

Ei jokainen, joka sanoo minulle: `Herra, Herra!`, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon."

Matt. 7:24-25:

"Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi.

Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu."

[Shoemaker ja monet alkujäsenet myös lisäsivät Apostolien teoista 1:8 "vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka"]

 

(2) Todistaen teoillaan auttamalla muita:

Jaak. 1:27:

"Puhdas ja tahraton jumalanpalvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta."

Jaak. 2:15-17:

"Jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vailla

ja joku teistä sanoo heille: "Menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne", mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on?

Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut."

Jaak. 5:13-14:

"Jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon; jos joku on hyvillä mielin, veisatkoon kiitosta.

Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä."

Jaak. 5:20:

"niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden."

[Oxford-ryhmän kirjoittajat ja pioneerit joskus käyttivät näitä jakeita:

Apt. 26:22-32:

"Mutta Jumalan avulla, jota olen saanut tähän päivään asti, minä seison ja todistan..."

Matt. 10:7-8:

"Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa: `Taivasten valtakunta on tullut lähelle`.

Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa."

AA:n perustekstin viimeisellä sivulla Bill kirjoitti osana johtopäätöstä: "Anna avokätisesti siitä, mitä olet saanut ja liity meihin.", Iso Kirja, 9. painos, s. 159]

 

(3) Harjoittaen periaatteita elämässäsi:

1. Kor. 13:3-6:

"Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi.

Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile,

ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa,

ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa;"

Jaak. 2:8:

"Vaan jos täytätte kuninkaallisen lain Raamatun mukaan: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi", niin te hyvin teette;"

Jaak. 3:13, 17-18:

"Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä."

"Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele.

Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille."

Matt. 7:12:

"Sentähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille; sillä tämä on laki ja profeetat."

[Rakkaus ja palvelu:

Alcoholics Anonymous-teoksessa (Isossa Kirjassa) Bill Wilsonin kirjoituksia rakkaudesta ja palvelusta vielä mainitaan osana toipumisohjelmaa: "Todellinen tarkoitus on palvella Jumalaa ja ympärillämme olevia ihmisiä mahdollisimman hyvin." (s. 92)

"Tunnussanamme ovat rakkaus ja suvaitsevaisuus muita kohtaan." (s. 98)

"Kärsivällisyys, suvaitsevaisuus, ymmärtämys ja rakkaus ovat tunnussanamme. (s. 124) "Silloin saat tietää, mitä merkitsee antaa itsensä, jotta muut saisivat elää ja mitä merkitsee löytää elämä uudestaan. Käsität todella mitä tarkoittaa: "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi."

Jäähyväissanoissaan AA:lle tri Bob sanoi: "Hauduttuaan viimeinkin kypsiksi kaksitoista askeltamme tiivistyvät sanoihin 'rakkaus' ja 'palvelu'. Ymmärrämme mitä rakkaus on, ja ymmärrämme mitä palvelu on. Pitäkäämme siis nämä kaksi asiaa mielessä." (Tri Bob ja hänen aikalaisensa, s. 292)

Luonteenomaisella nöyryydellä ja yksinkertaisuudella tri Bob oli innostunut toteuttamaan tätä kohtaa, Mark. 10:43-45: "Mutta näin ei ole teidän kesken, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne; ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon kaikkien orja. Sillä ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen

edestä."

On aivan selvää, että sekä Bill että Bob asettivat suuren painon raamatullisille periaatteille rakkaudesta ja palvelusta, jotka olivat peräisin tri Bobin osallistumisesta nuorena United Christian Endeavor-yhteisöön ja olivat pitkään olleet osa Bobin uskontunnustusta.

@ Yhteydenotto | Anonymiteetti | © Copyrights