AAtieto.info

Keskustelu 1 - Detroitin pamfletti

 

ALKUSANAT

 

Seuraavat sivut sisältävät vain perusasiat alkoholistien suljetuille kokouksille.

 

Nämä kokoukset pidetään, jotta sekä vanhat että uudet jäsenet tutustuisivat 12 askeleeseen, joihin AA:n ohjelma perustuu.

 

Jotta kaikki askeleet voitaisiin käsitellä mahdollisimman lyhyessä ajassa, ne on ryhmitetty neljään eri ryhmään. Näin voi siis uusi jäsenemme neljän viikon aikana saada perustiedot kaikista 12 askeleesta.

 

1. Myönsimme. että olimme voimattomia alkoholin edessä, emmekä enää kyenneet huolehtimaan elämästämme.

2. Aloimme uskoa, että joku itseämme suurempi Voima voisi palauttaa meille tervejärkisyyden.

3. Teimme päätöksen, että luovutamme tahtomme ja elämämme Jumalalle sellaisena kuin Hänet käsitimme.

4. Teimme perusteellisen ja pelottoman moraalisen itsetutkistelun.

5. Myönsimme Jumalalle, itsellemme ja jollekin toiselle ihmiselle vääryyksiemme todellisen luonteen.

6. Olimme täysin valmiit siihen, että Jumala poistaa kaikki nämä luonteemme heikkoudet.

7. Pyysimme nöyrästi Häntä poistamaan vajavuutemme.

8. Teimme luettelon kaikista henkilöistä, joita olimme vahingoittaneet, ja halusimme hyvittää heitä kaikkia.

9. Hyvitimme välittömästi näitä ihmisiä, mikäli mahdollista, paitsi kun niin tehdessämme olisimme vahingoittaneet heitä tai muita.

10. Jatkoimme itsetutkistelua ja kun olimme väärässä, myönsimme sen heti.

11. Pyrimme rukouksen ja mietiskelyn avulla parantamaan tietoista yhteydenpitoa Jumalan kanssa sellaisena kuin Hänet käsitimme. Rukoilimme ainoastaan tietoa Hänen tahdostaan elämässämme ja voimaa sen toteuttamiseen.

12. Koettuamme hengellisen heräämisen näiden askelten tuloksena, pyrimme välittämään tämän sanoman alkoholisteille sekä toteuttamaan näitä periaatteita kaikessa, mitä teemme.

 

Nämä askeleet on ryhmitetty seuraavasti:

 

· Keskustelu 1: Myöntäminen. 1. askel.

· Keskustelu 2: Hengellinen osa, Askeleet 2, 3, 5, 6, 7 ja 11.

· Keskustelu 3: Inventointi ja hyvittäminen, Askeleet 4, 8, 9, ja 10.

· Keskustelu 4: Aktiivinen toiminta, joka on askel 12.

 

KESKUSTELU 1

 

MYÖNTÄMINEN

 

Tässä oppaassa oleva materiaali sisältää vain pääkohdat ohjelman ”myöntämisosuudesta”. Sillä ei ole tarkoitus korvata:

 

a. Ison kirjan huolellista lukemista ja uudelleen lukemista.

b. Säännöllistä osallistumista oman ryhmän kokouksiin.

c. Ohjelman tutkimista.

d. Ohjelman toteuttamista joka päivä.

e. Luotettavan tiedon hankkimista alkoholismista sairautena.

f. Vapaamuotoista yhteydenpitoa ja keskustelua muiden jäsenten kanssa.

 

Tämä kokous käsittelee 1. askelta: “Myönsimme, että olimme voimattomia alkoholin edessä, emmekä enää kyenneet huolehtimaan elämästämme.”

 

Tämä opastus ei ole AA:n pikakurssi. Se on johdatus, apuväline, lyhyt perusasioiden opastuskokoussarja.

 

Voidaksemme päätellä, milloin henkilö on ajautunut ”sosiaalisesta juomarista” pakonomaiseen juomiseen, on paikallaan käydä läpi joukko testikysymyksiä, jotka jokainen kysyy itseltään ja myös vastaa itselleen.

 

Meidän täytyy vastata kiertelemättä seuraaviin kysymyksiin:

* Mitä tarkoittaa alkoholismi?

* Kuka on alkoholisti?

* Olenko minä alkoholisti?

 

Saadakseen oikean vastauksen mahdollisen uuden jäsenen tulee aloittaa tämä opastuskokoussarja tietyllä asenteella. Tälle asenteelle ovat tunnusomaisia seuraavat ehdot:

1. Halu oppia. Oppimisen estää esim.“Teidän täytyy todistaa minulle”- asenne.

2. Avoin mieli. Unohtakaa kaikki kiinni lyödyt vanhat ideat ja käsitykset, joita meillä kaikilla on. Sivuuttakaa myös meidän mielipiteemme.

3. Ehdoton rehellisyys. On hyvin mahdollista, joskaan ei todennäköistä, että voimme pettää jotakuta toista. Mutta meidän TÄYTYY olla rehellisiä itsellemme. Ja nyt on hyvä ajankohta aloittaa rehellisyys myös muita kohtaan.

 

EHDOTETUT TESTIKYSYMYKSET

1. Tarvitsetko ryypyn seuraavana aamuna?

2. Otatko mielelläsi viinaa yksin?

3. Menetätkö työaikaa juomisen vuoksi?

4. Vahingoittaako juomisesi perhettäsi jollakin tavoin?

5. Haluatko ryypyn tiettyyn aikaan joka päivä?

6. Tunnetko sisäistä levottomuutta, ellet jatka juomista?

7. Onko juominen tehnyt sinut ärtyneeksi?

8. Onko juominen tehnyt sinut välinpitämättömämmäksi perheesi hyvinvoinnista?

9. Oletko vahingoittanut puolisoasi sen jälkeen kun olet alkanut juoda?

10. Onko juominen muuttanut persoonallisuuttasi?

11. Aiheuttaako juominen sinulle fyysisiä vaivoja?

12. Tekeekö juominen sinut levottomaksi?

13. Onko juominen aiheuttanut sinulle nukahtamisvaikeuksia?

14. Onko juominen tehnyt käytöksesi arvaamattomaksi?

15. Onko itsekontrollisi vähentynyt sen jälkeen kun olet alkanut juoda?

16. Onko aloitekykysi vähentynyt sen jälkeen kun olet alkanut juoda?

17. Onko kunnianhimosi vähentynyt sen jälkeen kun olet alkanut juoda?

18. Onko sitkeytesi ponnistella tietyn tavoitteen saavuttamiseksi vähentynyt sen jälkeen kun aloit juoda?

19. Juotko rentoutuaksesi sosiaalisissa tilanteissa? (Häpeä, jännittäminen, itsetietoisia ihmisiä paikalla.)

20. Juotko rohkaistaksesi itseäsi?

21. Juotko saadaksesi helpotusta havaitsemaasi riittämättömyyden tunteeseen?

22. Onko sukupuolinen kykysi kärsinyt juomisestasi?

23. Osoitatko selvää vastenmielisyyttä ja vihaa juotuasi?

24. Onko mustasukkaisuutesi yleisesti lisääntynyt sen jälkeen kun aloit juoda?

25. Osoitatko selvää pahantuulisuutta juomisen seurauksena?

26. Onko tehokkuutesi huonontunut sen jälkeen kun aloit juoda?

27. Onko juomisesi tehnyt sinut enemmän tunneperäisesti käyttäytyväksi?

28. Onko sinun vaikeampi suoriutua tehtävistäsi sen jälkeen kun aloit juoda?

29. Oletko siirtynyt alempaan sosiaaliryhmään alettuasi juoda?

30. Vahingoittaako juominen terveyttäsi?

31. Vaikuttaako juominen mielenrauhaasi?

32. Onko juominen tehnyt kotielämäsi onnettomaksi?

33. Vahingoittaako juominen liiketoimintaasi?

34. Varjostaako juominen mainettasi?

35. Häiritseekö juominen elämäsi tasapainoa?

36. Jos vastasit KYLLÄ mihin tahansa kysymykseen on olemassa perusteltu syy olettaa, että saatat olla alkoholisti. Jos vastasit KYLLÄ kahteen kysymykseen, on mahdollista, että olet alkoholisti.

37. Jos vastasit KYLLÄ kolmeen kysymykseen, olet varmasti alkoholisti.

38. HUOMAA! Nämä testikysymykset eivät ole AA:n laatimia. Ne ovat kysymyksiä, joita John Hopkins Yliopiston sairaala käyttää sen määrittämiseen, onko potilas alkoholisti vai ei.

39. Tämän lisäksi me AA-laiset voisimme esittää vielä eräitä lisäkysymyksiä. Seuraavassa muutamia.

40. Onko sinulla joskus ollut muistinmenetyksiä juomisen yhteydessä tai sen jälkeen?

41. Onko sinulla joskus ollut keskittymisvaikeuksia juomisen yhteydessä tai sen jälkeen?

42. Oletko joskus tuntenut katumusta juomisen jälkeen?

43. Oletko joskus ollut lääkärin hoidossa juomisen vuoksi?

44. Oletko joskus ollut sairaalahoidossa juomisen vuoksi?

 

Monia muitakin kysymyksiä voitaisiin esittää, mutta edellä olevat riittävät tämän ohjekirjasen käyttötarkoituksiin.

 

MIKSI ALKOHOLISTI JUO?

 

Kun olemme päättäneet, että olemme alkoholisteja, on paikallaan todeta, mitä pätevät psykiatrit pitävät syynä siihen, että alkoholisti juo.

 

1. Sellaisista elämäntilanteista pakeneminen, joita hän ei pysty kohtaamaan.

2. Osoitus sopeutumiskyvyttömästä persoonallisuudesta (mm. seksuaalinen sopeutumattomuus).

3. Juomisen muuttuminen sosiaalisesta juomisesta pakonomaiseen juomiseen.

4. Oire perustavasti epänormaalista psyykkisestä tilasta.

5. Pako parantumattomasta fyysisestä kivusta.

6. Oireena pysyvästä alemmuuden tunteesta – psykopaattisesta persoonallisuudesta. Esimerkiksi henkilö, joka juo, tietää, että hän ei kykene sitä hallitsemaan, mutta seurauksista piittaamatta juo silti.

7. Usein ihminen ei kykene millään lailla selittämään perussyytä siihen, miksi hän juo, mutta tosiasioiden selvittäminen ja eristäminen osoittavat, että sillä hän pyrkii vapautumaan jatkuvasta levottomuudesta, joka johtuu hänen biologisen rakenteensa ja hänen tunteidensa välisestä jännitteestä ja elämään kuuluvista jännitteistä.

8. Yllä olevat syyt ovat yleisiä syitä. Sen mukaan mihin kohtaan kunkin alkoholistin yksilölliset syyt painottuvat, ne voidaan jakaa esim. seuraavasti:

9. Yleistaipumus itsensä hemmotteluun, joka ilmenee kieltäytymisenä sietämästä edes väliaikaisesti epämiellyttäviä mielialoja, esimerkiksi ikävystymistä, surua, vihaa, tyytymättömyyttä, murehtimista, masennusta sekä huonommuuden ja riittämättömyyden tunnetta. ” Minä haluan, mitä haluan, milloin haluan sitä” näyttää kuvastavan monien alkoholistien elämänasennetta.

10. Vaistonvarainen pakko itseilmaisuun ja toisaalta kyvyttömyys päättäväisesti kääntää tämä tarve luovaksi toiminnaksi.

11. Epänormaalin voimakas tarve tunne-elämyksiin, joka johtaa haluun poistaa ajatukselliset rajoitukset.

12. Voimakas, piilevä kunnianhimo ilman välttämätöntä ponnistusta käytännön toiminnassa tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän seurauksena tyytymättömyyttä, ärtyneisyyttä, masennusta ja yleistä levottomuutta.

13. Taipumus vetäytyä elämän harmeista ja koettelemuksista, halu paeta todellisuutta ja selviytyä mahdollisimman vähällä.

14. Kohtuuton halu jatkuvaan onneen ja viihtymiseen.

15. Jatkuva voimakas halu tuntea itseluottamusta, tyyneyttä ja tasapainoa, jota jotkut lyhyeksi ajaksi saavuttavat alkoholin avulla.

 

MYÖNNÄMME

 

Jos huolellisesti kaikkea edellä olevaa tutkittuamme MYÖNNÄMME olevamme alkoholisteja, meidän on ymmärrettävä, että: Kun henkilöstä kerran tulee pakonomaisesti juova, hänestä ei enää koskaan voi tulla kontrolloidusti juovaa ja – tästä rajasta eteenpäin hänellä on vain kaksi mahdollisuutta:

1. Täydellinen ja pysyvä alkoholista pidättäytyminen tai

2. Krooninen alkoholismi kaikkine niine haittoineen ja rangaistuksineen, mitä se merkitsee. Toisin sanoen, olemme ylittäneet rajan, jolloin meillä vielä oli VALINNAN MAHDOLLISUUS.

 

Ainoa, mitä jää jäljelle, on PÄÄTÖKSEN tekeminen.

 

PÄÄTÄMME TEHDÄ ASIALLE JOTAKIN

1. MEIDÄN ON MUUTETTAVA AJATTELUTAPAAMME. (Tämä on niin tärkeä asia, että siitä on keskusteltava perusteellisemmin myöhemmässä keskustelukokouksessa.).

2. Meidän on käsitettävä joka aamu herätessämme, että on mahdollista, että sen päivän iltana olemme tolkuttomasti kännissä.

3. Päätämme viedä AA:n ohjelman elämäämme seuraavan 24 tunnin ajan.

4. Meidän on opeteltava toipumisohjelman muita yhtätoista askelta ja toteutettava niitä jokaista.

5. Osallistumme oman ryhmän kokouksiin joka viikko.

6. Uskomme lujasti siihen, että toteuttamalla AA:ta vilpittömästi joka päivä, me saavutamme raittiuden.

7. Uskomme, että voimme vapautua alkoholista ongelmana.

8. Meidän on otettava yhteyttä toiseen AA:n jäseneen ENNEN kuin otamme ryypyn, ei SEN JÄLKEEN. Kerro, mikä sinua askarruttaa ja puhu siitä hänelle aivan vapaasti.

9. Kun työskentelet ohjelmamme parissa, muista, että se on tarkoitettu meille itsellemme – EI vaimollemme, lapsillemme, ystävillemme tai työyhteisöllemme.

10. Ole ehdottoman rehellinen ja vilpitön.

11. Ole täysin avoimella mielellä – jätä ennakkoluulot ja päähänpinttymät.

12. Ole täydellisesti halukas toteuttamaan Ohjelmaa. Mikään hyvä ei elämässä tule ilman työtä.

 

JOHTOPÄÄTÖKSET

 

1. Alkoholismi on kolminkertainen sairaus. Se ei ole vain fyysinen sairaus. Onneksi me AA:ssa tunnemme menetelmän, jolla tauti voi pysyä kurissa. (Sitä käsitellään ohjelmamme seuraavan yhdentoista askeleen yhteydessä).

2. Voimme myös oppia, miten voimme päästä VAPAAKSI alkoholista ongelmana.

3. Voimme saavuttaa sisältörikkaan ja onnellisen elämän ilman paluuta alkoholiin.

 

KYSYMYKSIÄ

 

Mikään kysymys, joka koskee juomista – tai juomisen lopettamista – ei ole hölmö tai asiaankuulumaton. Asia on LIIAN VAKAVA.

Jokainen kysymyksemme voi auttaa jotakin toista.

Tämä ei ole AA:n pikakurssi. Se on johdatus – apukeino – lyhyt opastus AA:n perusteisiin.

AA:ssa oppiminen perustuu kysymiseen ja vastaamiseen.

Opimme jakamalla ajatuksemme ja kokemuksemme toistemme kanssa.

Jokainen esittämäsi kysymys voi auttaa jotain toista. Jotta voisimme käsitellä mahdollisimman monia asioita siinä lyhyessä ajassa, joka on käytettävissä, vastausten pituus rajoitetaan kolmeen minuuttiin.

 

Tiedän, että jos tämä ohjelma toimii minussa, ja minä sen kautta voin viettää raitista ja sovinnollista elämää, se ei johdu joistakin minussa olevista hyvistä ominaisuuksista. Pikemminkin päinvastoin. Uskon, että minua suurempi Voima on ulottanut vaikutuksensa minuun ja ojentanut auttavan kätensä.

 

“…ihmeelliseltä se saattaa näyttää…se toimii”

@ Yhteydenotto | Anonymiteetti | © Copyrights