AAtieto.info

Keskustelu 2 - Detroitin pamfletti

 

HENGELLINEN JAKSO

 

Tässä käsiteltävä aineisto on vain katsaus ohjelman hengelliseen osaan, eikä ole tarkoitettu korvaamaan:

a. Ison kirjan huolellista lukemista ja uudelleen lukemista.

b. Säännöllistä osallistumista oman ryhmän kokouksiin.

c. Ohjelman tutkimista.

d. Ohjelman toteuttamista joka päivä.

e. Luotettavan tiedon hankkimista alkoholismista sairautena.

f. Vapaamuotoista yhteydenpitoa ja keskustelua muiden jäsenten kanssa.

 

Tämä ei ole AA:n pikakurssi. Se on johdatus – apukeino – lyhyt opastus AA:n perusteisiin.

 

Tässä kokouksessa käsitellään askeleita 2, 3, 5, 6, 7, ja 11. Käsittelemme ne tässä järjestyksessä.

 

2. askel: ”Aloimme uskoa, että joku itseämme suurempi Voima voisi palauttaa meille tervejärkisyyden”.

 

Juomiskokemuksemme ovat osoittaneet:

 

1. Kun ajauduimme ulos elämän normaaleista SOSIAALISISTA yhteyksistä, hämmennyksemme muutti ajattelutapamme omalaatuiseksi, jonka vuoksi ajauduimme myös ulos TERVEJÄRKISESTÄ AJATTELUTAVASTA.

2. Epänormaali mielen tila ei ole sairaus sanan tavanomaisessa mielessä. Olemme omaksuneet ja kehittäneet sairasmielisen ajattelutavan. AA:ssa omaksumamme ajattelutapa osoittaa, että:

a. ajattelutavan ja konkreettisten asioiden ollessa ainoana elämänsisältönämme, olemme kadottaneet, tarkoituksella hylänneet tai unohtaneet hengelliset arvot, jotka antavat meille ihmisinä tyyneyden, erotuksena eläimistä. Olemme taantuneet elämässämme pelkästään materiaalisten asioiden piiriin ja se on meidät pettänyt. Olemme hapuilleet pimeässä.

b. ei mikään inhimillinen voima, ei TIEDE eikä TAIDE ole kyennyt ratkaisemaan alkoholiongelmaa, sen vuoksi käännymme HENGELLISEN avun puoleen saadaksemme johdatusta.

 

Sen vuoksi ”Aloimme uskoa, että joku itseämme suurempi Voima voi palauttaa meille tervejärkisyyden”. Meidän on tähän luotettava suurella USKOLLA.

 

3. askel: Teimme päätöksen luovuttaa tahtomme ja elämämme Jumalalle sellaisena kuin hänet käsitimme.

 

Ensimmäisessä askeleessa opimme, että olemme tarvittavan voiman puuttumisen vuoksi menettäneet VALINNAN mahdollisuuden. Meidän on tehtävä PÄÄTÖS.

 

1. Mikä voisi olla parempi PÄÄTÖS kuin

a. luovuttaa oikea TAHTOMME JUMALAN OHJAUKSEEN, ymmärtäen, että oman tahtomme käyttäminen on saattanut meidät vaikeuksiin.

b. kuten Herran Rukouksessa (=Isä meidän…”) sinun on uskottava ja harjoiteltava: ”tapahtukoon Sinun tahtosi”.

2. JUMALA sellaisena kuin Hänet käsitämme.

3. USKONTO on sana, jota emme AA:ssa käytä. Me viittaamme jäsentemme Jumala suhteeseen HENGELLISENÄ. Uskontoon liittyy Jumala-yhteyden muoto – ei itse Jumala-yhteys.

4. Jos ihminen ei voi uskoa Jumalaan, hän varmasti voi uskoa JOHONKIN itseään suurempaan voimaan. Jos hän ei voi uskoa mihinkään itseään suurempaan voimaan, hän on melko toivoton egoisti.

 

5. askel: ”Myönsimme Jumalalle, itsellemme ja jollekin toiselle ihmiselle vääryyksiemme todellisen luonteen”.

1. Tässä askeleessa ei ole mitään uutta. On monia järkeviä syitä ”kertoa elämästään ja ongelmistaan pohjia myöten ääneen toiselle ihmiselle.”

2. Katolisella on jo valmiina tämä keino käytettäväksi ripin yhteydessä, mutta – hän jättää tähän askeleeseen ison aukon, jos sillä perusteella katsoo tämän askeleen automaattisesti tulleen otetuksi. Hänen täytyy rippinsä yhteydessä vakavasti käsitellä ongelmia, jotka liittyvät hänen alkoholistiseen ajattelutapaansa.

3. Ei-katolisilla on mahdollisuus avoinna kertomalla perin pohjin itsestään papilleen, luotetulle ystävälleen tai toiselle, luotetulle AA-laiselle.

4. Tämän askeleen ottamiseksi ei ole välttämätöntä kääntyä papin tai muun ammattilaisen puoleen. Kuka tahansa ymmärtäväinen ihminen, ystävä tai toinen, luotettu AA-lainen, voi toimia viidennen askeleen uskottuna.

5. Tämän askeleen tarkoitus on niin yksinkertainen ja selvä, että sitä ei tarvitse pitkälti perustella. Tärkeintä on, että meidän on meneteltävä täsmällisesti niin kuin 5. askel kertoo, ennemmin tai myöhemmin. Meidän ei kuitenkaan pidä ryntäillä ja hosua saadaksemme tämän taakan pois mielestämme. Valmistaudu siihen huolellisesti ja harkiten. Sen jälkeen: Mene tekemään se.

6. “Vääryydet” ei välttämättä tarkoita “rikokset”. Ne voivat usein olla vääriä ajatuksia: itsekkyyttä, väärää ylpeyttä, itsekeskeisyyttä, tai mitä tahansa sadoista vahingollisista virheellisyyksistä.

 

6. askel: ”Olemme täydellisesti valmiit siihen, että Jumala poistaa kaikki nämä luonteemme heikkoudet.”

1. Myönnettyämme väärät ajatuksemme ja tekomme 5. askeleessa teemme nyt jotakin enemmän kuin vain “myönnämme” ja “tunnustamme”.

2. Tulemme nyt VALMIIKSI ja HALUKKAIKSI SIIHEN, että Jumala poistaa LUONTEEMME puutteellisuudet.

3. Muista, että työskentelemme OMAN luonteemme virheellisyyksien kanssa. Kysymys ei ole jonkun toisen luonteen virheellisyyksistä. Tässä kohden on oiva tilaisuus luopua KRIITTISESTÄ asenteesta muita kohtaan – YLEMMYYDEN asenteesta muita kohtaan.

4. Meidän on siivottava mielemme väärästä ajattelusta: pikkumainen herkkänahkaisuus, kateus, itsesääli, katumus jne.

5. Tässä on tilaisuus luopua KATKERUUDESTA, joka on alkoholistien vaikeimmin ylitettäviä esteitä.

6. Meidän tehtävämme tässä kohdassa on luopua kaikista katkerista ajatuksista: suuttumuksesta, vihasta, kostonhalusta.

7. Luovutamme TAHTOMME Jumalalle ja annamme HÄNEN TAHTONSA ohjata meitä siinä, että kärsivällisesti, yksi kerrallaan luovumme luonteemme virheellisyyksistä.

 

7.askel: “Pyysimme nöyrästi Häntä poistamaan vajavuutemme”.

Tämän askeleen tarkoitus on selvä: Rukous – Nöyryys.

1. Rukous. Kukaan ei voi sanoa toiselle, MITEN hänen pitää rukoilla. Itse kukin oppii oman menetelmänsä omaan käyttöönsä. Jos emme osaa rukoilla, me vain puhumme Jumalalle ja kerromme Hänelle huolemme. Mietiskele – ajattele selvästi ja puhtaasti – ja pyydä Jumalaa ohjaamaan ajatuksiasi. Kristus sanoi: ”Anokaa, niin teille annetaan.” Mikään menetelmä ei ole yksinkertaisempi – vain ”anokaa”. Jos et osaa rukoilla, niin pyydä Jumalaa opettamaan sinut rukoilemaan.

2. Nöyryys. Tämä yksinkertaisesti tarkoittaa, että olemme oma todellinen itsemme ja ymmärrämme miten vähäisiä olemme tässä suuressa maailmassa omine ongelminemme. Luovu kaikesta teeskentelystä. Meidän ei pidä olla rehenteleviä ja kerskuvia Suuria Pomoja. Luovu väärästä ylpeydestä. kerro pelkkä, yksinkertainen, koristelematon totuus. Toimi, liiku ja puhu yksinkertaisesti. Näe se vähäinen hyvä, mitä on pahassa ihmisessä. Unohda se vähäinen paha, mitä on hyvässä ihmisessä. Meidän ei tule katsoa ylhäältä päin vähäisintäkään JUMALAN luomuksista eikä ihmisen erehdyksistä. Ajattele selkeästi, rehellisesti, avoimesti ja anteliaasti.

3. Vajavuutemme, joita pyydämme JUMALAA poistamaan, ovat juuri niitä luonteemme virheellisyyksiä, jotka ovat saaneet meidät juomaan. Pyydämme vapaaksi pääsemistä juuri samoista luonteen virheellisyyksistä, joita yritimme viinalla kätkeä ja häivyttää.

 

11. askel: ” Pyrimme rukouksen ja mietiskelyn avulla parantamaan tietoista yhteydenpitoa Jumalan kanssa sellaisena kuin Hänet käsitimme. Rukoilimme ainoastaan tietoa Hänen tahdostaan elämässämme ja voimaa sen toteuttamiseen”.

1. Rukoilemme iltaisin – joka ilta – kiitosrukouksen.

2. Rukoilemme aamuisin – joka aamu – apua ja johdatusta.

3. Tuntiessamme itsemme yksinäisiksi – hämmentyneeksi – epävarmaksi – rukoilemme. Useimmat meistä pitävät hyvänä tapanaan:

a) Vetäytyä joka päivä hetkeksi pitämään ”hiljaista hetkeä” mietiskelläkseen toipumisohjelmaa ja siinä edistymistään.

b) Ylläpitää tietoista yhteyttä JUMALAAN ja rukoilla tämän yhteyden vahvistumista.

c) Rukoilla oman tahtomme vähentymistä ja Jumalan tahtoa ohjaamaan elämäämme.

4. Rukoilemme tyyneyttä – rauhaa – rentoutta – lepoa.

5. Rukoilemme voimaa ja rohkeutta, jotta kykenisimme tekemään tämän päivän työt tänään.

6. Rukoilemme anteeksiantamusta eilisen erehdyksistä.

7. Rukoilemme TOIVOA paremmasta huomisesta.

8. Rukoilemme sitä, mitä tunnemme tarvitsevamme. Me emme saa, mitä me ”haluamme”. Me saamme, mitä ”tarvitsemme” – mikä on meille hyväksi.

 

JOHTOPÄÄTÖS

 

Havaitsemme, että kenelläkään ei tarvitse olla vaikeuksia ohjelman hengellisen puolen kanssa. HALUKKUUS – REHELLISYYS ja ENNAKKOLUULOTTOMUUS ovat olennaisia toipumisessa. MUTTA NE OVAT VÄLTTÄMÄTTÖMIÄ.

 

KYSYMYKSIÄ

 

Mikään kysymys, joka koskee juomista – tai juomisen lopettamista – ei ole hölmö tai asiaankuulumaton. Asia on LIIAN VAKAVA

 

AA:ssa oppiminen perustuu kysymiseen ja vastaamiseen. Opimme jakamalla ajatuksemme ja kokemuksemme toistemme kanssa. Jok

@ Yhteydenotto | Anonymiteetti | © Copyrights