AAtieto.info

Keskustelu 3 - Detroitin pamfletti

 

TUTKIMINEN JA HYVITTÄMINEN

 

Tässä oppaassa oleva aineisto on vain lyhyt katsaus ohjelman tutkimis- ja hyvitysaskeliin, eikä sen tarkoitus ole tehdä tarpeettomaksi tai korvata:

a. Ison kirjan huolellista lukemista ja uudelleen lukemista.

b. Säännöllistä osallistumista oman ryhmän kokouksiin.

c. Ohjelman tutkimista.

d. Ohjelman toteuttamista joka päivä.

e. Luotettavan tiedon hankkimista alkoholismista sairautena.

f. Vapaamuotoista yhteydenpitoa ja keskustelua muiden jäsenten kanssa.

 

Tämä ei ole AA:n pikakurssi. Se on johdatus – apukeino – lyhyt opastus AA:n perusteisiin.

 

Tässä kokouksessa käsitellään askeleita 4, 8, 9 ja 10. Käsittelemme ne tässä järjestyksessä.

 

4. askel: “Teimme perusteellisen ja pelottoman moraalisen itsetutkistelun”.

Tämän askeleen tarkoitus on selvä. Jokaisella alkoholistilla on tarve tehdä itsestään ”analyysi”: raportti, joka kohdistuu itseemme. Toiset ihmiset ovat luonnollisesti analysoineet meitä, tehneet meistä arvioita, arvostelleet meitä, usein myös tuominneet meidät. Saattaa olla hyvä idea tuomita itse itsemme, tyynesti ja rehellisesti. Meidän on inventoitava itsemme, koska:

1. Väärät tekomme, heikkoutemme, luonteen vajavaisuudet saattavat olla syynä juomiseemme, TAI

2. Juominen on heikentänyt luonnettamme ja vienyt meidät monenlaisiin vääriin tekoihin, vääriin asenteisiin, virheellisiin käsityksiin. Kummassakin tapauksessa tarvitsemme itsemme inventointia. Ainoa oikea tapa tehdä itseinventointi on sinulle itsellesi HYVÄ TAPA.

 

Tehtävähän on kokonaan kiinni meistä itsestämme. ME synnytimme tai annoimme kasvuvoiman kaikille näille teoille, väärille asenteille ja väärille käsityksille, jotka johtivat meidät vääriin tekoihin. Sen vuoksi juuri meidän on ne itsellemme selvitettävä. meidän on tehtävä luettelo vääristä teoistamme ja sen jälkeen MEIDÄN on niille jotakin tehtävä.

 

Itseinventoinnin on oltava:

1. REHELLINEN. Tuhlaamme aikaamme, jos petämme itseämme laatimalla yksipuolisen ja itsepetoksellisen luettelon. Olemme pettäneet itseämme vuosien ajan. Olemme yrittäneet pettää muita, ja nyt on oikea hetki katsoa itseämme suoraan silmiin.

2. PERUSTEELLINEN. Miksi hypätä yli tärkeiden asioiden kevyesti ja nopeasti. Ongelmamme on vakava mielen häiriötila, jota vaikeuttaa koukeroinen ajattelu. Sen vuoksi meidän on TUTKITTAVA huolellisesti ja pelottomasti, jotta pääsisimme perille itseämme koskevista TOSIASIOISTA. Siis kaiva kunnolla ja TUTKI.

3. PELOTON. Meidän ei tule pelätä. Saatamme löytää syvältä itsestämme ajatuksia, asenteita ja tekoja, joiden löytämisestä tulemme vihaisiksi. Sellaisia asioita löytäessämme, saatamme olla lähellä kaikkien vaikeuksiemme JUURTA.

4. MORAALINEN. Jotkut luulevat, että tässä on kysymys maksamattomista laskuista ja tekemättä jääneistä anteeksipyytämisistä. Ongelmamme asuu paljon syvemmällä. Tulemme huomamaan, että vaikeuksiemme juuri on Katkeruus, Väärä ylpeys, Kateus, Mustasukkaisuus, Itsekkyys ja monet muut tekijät. Laiskuus on usein vaikeuksiemme syynä. Toisin sanoen me olemme tekemässä selvitystä luonteestamme, asenteestamme muihin ihmisiin – elämän todella tärkeistä asioista. Me emme ole tekemässä selvitystä taloudellisesta asemastamme. Tulemme tietysti maksamaan velkamme, koska emme voi edes aloittaa AA:n ohjelman toteuttamista ilman REHELLISYYTTÄ.

 

8 askel: ”Teimme luettelon kaikista henkilöistä, joita olimme vahingoittaneet, ja halusimme hyvittää heitä kaikkia”.

 

Tässä askeleessa teemme luettelon (mielessämme tai kirjoitettuna) kaikista vahingoittamistamme ihmisistä.

Pyydämme Jumalalta, että Hänen tahtonsa toteutuisi, ei meidän tahtomme. Pyydämme voimaa ja rohkeutta tullaksemme halukkaaksi unohtamaan katkeruuden ja väärän ylpeyden ja hyvittämään ihmisiä, joita olemme vahingoittaneet. Meidän ei tule tehdä tätä listaa vastentahtoisesti tai epämiellyttävänä velvollisuutena, josta pitää selviytyä mahdollisimman nopeasti. Meidän pitää tehdä sitä halukkaasti, avoimesti ja nöyrästi – vailla kaikkea ylimielisyyttä.

 

9. askel: ” Hyvitimme välittömästi näitä ihmisiä mikäli mahdollista, paitsi kun niin tehdessämme olisimme vahingoittaneet heitä tai muita”.

Tässä kohden teemme sovinnon itsemme kanssa tekemällä sovinnon niiden kanssa, joita olemme vahingoittaneet.

Hyvitystemme pitää olla välittömiä. Me korvaamme aiheuttamamme vahingon samanlaatuisena kuin olemme sen aiheuttaneet.

Jos olemme pettäneet, meidän on korvattava aiheuttamamme vahinko.

Jos olemme jotain henkilöä loukanneet, meidän on pyydettävä anteeksi häneltä.

Vahingoitettujen henkilöiden luettelo voi olla pitkä, mutta hyvitettävien luettelo on aivan yhtä pitkä.

Jokainen vääryys, jonka olemme tehneet, hyvitetään vastaavalla ”oikealla” teolla.

On kuitenkin yksi poikkeus. Meidän on kehitettävä oikeuden tajua, reiluuden henkeä, tervettä lautamiesjärkeä. Jos meidän tekomme, jolla on tarkoitus hyvittää, voisi aiheuttaa lisää harmia ja vahinkoa tai synnyttää häväistysjutun, hyvittäminen on viisasta jättää tekemättä. Tällaisista asioista pyrimme vapautumaan viidennen askeleen yhteydessä.

 

10. askel: ” Jatkoimme itsetutkistelua ja kun olimme väärässä, myönsimme sen heti”.

Liittyessämme AA:han meillä voi olla tehtävänä suurikin selvitystyö, kuten askeleissa 4, 8 ja 9. Mutta niidenkään jälkeen emme ole täydellisiä. Meillä on edessämme pitkä taival. Voimme edelleen tehdä virheitä ja meillä on taipumus edelleen ajatella väärin ja toimia väärin. Tämän vuoksi, aika ajoittain me JATKAMME itsemme inventointia. Tämän tarkoitus on arvioida omaa kehitystämme. Me emme tietystikään voi olla täydellisiä, joten säännöllisen itsetutkistelun tarve on selvä.

Nämä tutkistelut ovat HENKILÖKOHTAISIA. Jatkamme oman elämämme inventointia. Me tarvitsemme sitä. Älä välitä toisen tutkimisesta. Hänelläkin saattaa olla ongelmia ja sen vuoksi hän tutkii itse itseänsä.

Kun me jatkamme itsemme tutkimista, ehkä käyttökelpoisin menetelmä on käydä askel askeleelta läpi toipumisohjelman askeleet ja yrittää löytää ne askeleet, joita emme ole vieneet käytäntöön.

Yrittäjän on pakko tehdä inventaari aika ajoin. Meidän on tehtävä itsemme inventointi aika ajoin, jos haluamme toipua vakavasta väärän mielen sairaudesta.

 

Tämän verran inventointiaskelista. Käsitellään vielä lyhyesti asioita, jotka on hyvä sisällyttää itsetutkisteluun.

1. Itsekkyys – alkoholistien yleinen luonteenvirhe.

2. Itsekeskeisyys – kuka on siitä täysin vapaa? Tärkeily, Ison Pomon tyyli.

3. Väärä ylpeys – liian etevä myöntämään virheitä tai erehdyksiä.

4. Kärsimättömyys – pilallehemmoteltu lapsi aikuisen sisällä.

5. Kaunaisuus – alkoholisti on tavallisesti koko maailman haavoittama: kaikki muut ovat väärässä.

6. Yleinen rehellisyyden puute: tavaksi muodostunut itsensä pettäminen ja yritys pettää muita. Jatkuva ei-itsenään oleminen ja vaikenemalla valehteleminen.

7. Pettäminen.

8. Viha: kaunan ja katkeruuden kypsä hedelmä.

9. Kateus: ”välittömästi haluta” sellaista, jonka eteen kateuden kohde on tehnyt paljon työtä.

10. Vähän toisenlainen kateus: kateus jostakin toisen lahjasta tai ominaisuudesta. Pomminvarma syy yleiseen tyytymättömyyteen ja suremiseen.

11. Laiskuus – selvä, suora ja yksinkertainen laiskuus.

Toisaalta, itsetutkistelumme tulisi koskee hyviä ominaisuuksia, jotka meiltä ehkä nyt puuttuvat, muta joiden kehittämiseksi tulemme tekemään työtä:

* Rehellisyys

* Vaatimattomuus

* Yksinkertaisuus

* Yksinkertainen oikeamielisyys

* Oikea ylpeys hyvin tehdystä työstä

* Ahkeruus (mene töihin ja tee työtä)

* Reiluus

* Nöyryys

* Kärsivällisyys

* Anteliaisuus

* Totuudellisuus

 

Ja sitten vielä pitkä lista.

 

Löydä itsesi tutkimisessa myös hyvät puolesi.

· Luottamus. Jos olemme menettäneet luottamuksemme, meidän on tehtävä kovasti työtä sen takaisin saamiseksi. Pyydä Jumalalta uskoa Häneen, lähimmäiseesi ja itseesi.

· Toivo. Jos meiltä puuttuu toivo, olemme kivipatsaita. Vain ihmiset, joita on kohdeltu hyvin julmasti ja epätoivoisen osattomuuden kokeneet tunnistavat sen valtavan turvallisuuden tunteen, jonka toivo paremmasta antaa.

· Usko. Koska oma itseriittoinen elämämme ohjaaminen on meidät pettänyt, meidän on pantava uskomme Jumalaan, joka ei ikinä ole pettänyt.

 

KYSYMYKSIÄ

 

Mikään kysymys, joka koskee juomista – tai juomisen lopettamista – ei ole hölmö tai asiaankuulumaton. Asia on LIIAN VAKAVA

AA:ssa oppiminen perustuu kysymiseen ja vastaamiseen .Opimme jakamalla ajatuksemme ja kokemuksemme toistemme kanssa. Jokainen esittämäsi kysymys voi auttaa jotakin toista. Jotta voisimme käsitellä mahdollisimman monia asioita siinä lyhyessä ajassa, joka on käytettävissä, vastausten pituus rajoitetaan 3 minuuttiin.

 

NÖYRYYS

Nöyryyden tila on vaikea saavuttaa, mutta tavoite on ponnistelun arvoinen, koska nöyryyden kautta voidaan saada tyyneys.

@ Yhteydenotto | Anonymiteetti | © Copyrights