AAtieto.info

Keskustelu 4 - Detroitin pamfletti

 

AKTIIVINEN TYÖSKENTELY

 

Tässä käsiteltävä aineisto on vain osa ohjelmamme aktiivisen työskentelyn askelta. Tämä aineisto ei ole tarkoitettu tekemään tarpeettomaksi tai korvaamaan:

 

a. Ison kirjan huolellista lukemista ja uudelleen lukemista.

b. Säännöllistä osallistumista oman ryhmän kokouksiin.

c. Ohjelman tutkimista.

d. Ohjelman toteuttamista joka päivä.

e. Luotettavan tiedon hankkimista alkoholismista sairautena.

f. Vapaamuotoista yhteydenpitoa ja keskustelua muiden jäsenten kanssa.

 

Tämä ei ole AA:n pikakurssi. Se on johdatus – apukeino – lyhyt opastus AA:n perusteisiin.

 

TÄSSÄ KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN 12. ASKELTA:

 

”Koettuamme hengellisen heräämisen näiden askelten tuloksena, pyrimme välittämään tämän sanoman alkoholisteille sekä toteuttamaan näitä periaatteita kaikessa, mitä teemme”.

 

Askel jakaantuu loogisesti kolmeen osaan:

 

1. HENGELLINEN KOKEMUS

 

Nimitykset ”hengellinen kokemus” ja ”hengellinen herääminen”, joita tässä käytetään, esiintyy myös AA:n perusteoksessa: Nimettömät alkoholistit. Huolellinen lukeminen selvittää, että nämä nimitykset tarkoittavat, että meissä tapahtuu persoonallisuuden muutos, joka on riittävä alkoholismista toipumiseen. Se ilmenee joukossamme monissa muodoissa.

 

Toivomme sinun välttyvän sellaiselta vaikutelmalta, että persoonallisuuden muutokset ja hengelliset kokemukset ovat vain äkillisiä ja järisyttäviä mullistuksia. Kaikkien onneksi tämä käsitys on virheellinen.

 

Kasvavassa jäsenkunnassamme, johon kuuluu tuhansia alkoholisteja, tällaiset kokemukset eivät ole sääntönä, vaikka niitä monilla on ollut. Useimpien jäsentemme kokemukset kuuluvat ryhmään, josta psykologi William James käyttää nimitystä ”oppimisen kautta tapahtuva muutos”. Muutos tapahtuu hitaasti ajan myötä. Usein uuden jäsenemme ystävät havaitsevat muutoksen paljon ennen häntä itseään. Viimein hän käsittää, että hänen suhtautumisessaan elämään on tapahtunut syvällinen muutos, ja että hän itse on tuskin voinut saada tätä muutosta aikaan.

Se, mikä usein tapahtuu muutamassa kuukaudessa, olisi ollut harvoissa tapauksissa mahdollista vuosien itsekasvatuksella. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta jäsenemme huomaavat löytäneensä selvän sisäisen voimanlähteen, jonka he myöhemmin tunnistavat omaksi käsityksekseen itseään suuremmasta Voimasta.

Painokkaasti haluamme sanoa, että jokainen alkoholisti, joka kykenee kohtaamaan ongelmansa rehellisesti, voi toipua, mikäli hän ei sulje pois mielestään kaikkia hengellisiä käsitteitä. Vain suvaitsemattomuus ja härkäpäinen torjunta voivat johtaa epäonnistumiseen.

 

Kokemuksemme mukaan kenelläkään ei tarvitse olla esteitä ohjelman hengellisen puolen omaksumiseen. Halukkuus, rehellisyys ja avoin mieli ovat toipumisen ydinasioita. Mutta ne ovat välttämättömiä.

 

2. SANOMAN VIEMINEN

 

Tämä tarkoittaa juuri sitä, mitä siinä sanotaan. Vie sanomaa aktiivisesti. Vie se ihmiselle, joka sitä tarvitsee. Teemme sitä monin tavoin.

 

a. osallistumalla JOKAISEEN oman ryhmän kokoukseen.

b. lähtemällä 12. askeleen käynnille, silloin kun pyydetään.

c. alustamalla ryhmän kokouksissa pyydettäessä.

d. tukemalla ryhmää taloudellisesti, jotta kokoukset olisivat mahdollisia.

e. tekemällä ryhmän palvelutehtäviä tarvittaessa.

f. olemalla hyvänä esimerkkinä täydellisestä raittiudesta.

g. hankkimalla Iso kirja, lainaamalla sitä uudelle jäsenelle.

h. rohkaisemalla niitä, jotka tuntevat tiensä raskaaksi.

i. palvelemalla erityistä tarkoitusta varten muodostetuissa työryhmissä.

j. tekemällä kaikki edellä lueteltu reippaasti ja halukkaasti.

k. teemme kaikkea edellä lueteltua kukistaaksemme itsekeskeisyyttämme ja tietoisena tarkoituksena kehittää itsessämme epäitsekkyyttä ja palvelunhalua.

 

3. TOTEUTAMME NÄITÄ PERIAATTEITA KAIKESSA, MITÄ TEEMME

 

Kahdennentoista askeleen viimeinen osa on kaikkien askelten varsinainen tarkoitus: uusi ”elämäntapa”, ”elämisen malli”. Se osoittaa, miten voimme elää oikein, ajatella oikein ja saavuttaa onnellisen elämän.

 

MITEN SE TAPAHTUU?

a. Päätämme elää päivän kerrallaan – vain 24 tuntia.

b. Rukoilemme joka päivä johdatusta sille päivälle.

c. Rukoilemme joka ilta – kiitos tästä päivästä.

d. Päätämme säilyttää mielenmalttimme ja luopua kaikesta vihasta, olkoon tilanne mikä tahansa.

e. Olemme kärsivällisiä.

f. Säilytämme tyyneytemme, rentoutuneesti.

g. Mitä tahansa PIENIÄ tavallisia asioita elämässä tapahtuukaan, tai mitä SUURIA asioita elämässä tapahtuukaan, suhtaudumme niihin tyynesti ja asiallisesti, avoimin mielin. sitten toimimme niiden periaatteiden mukaan, joita AA on meille opettanut ja tulee opettamaan.

 

Toisin sanoen, RAITTIUS on vain pahimpien virheidemme ja puutteidemme korjaamista. Jokapäiväinen elämämme AA:n periaatteiden mukaan tulee myös korjaamaan vähäisemmät puutteellisuutemme. Se mukana myös poistuvat, yksi kerrallaan luonteemme virheellisyydet, jotka ovat aiheuttaneet kitkaa, tyytymättömyyttä ja onnetonta kapinallista mieltä, jotka ovat johtaneet meille tuhoisaan juomiseen.

 

KYSYMYKSIÄ

 

Mikään kysymys, joka koskee juomista – tai juomisen lopettamista – ei ole hölmö tai asiaankuulumaton. Asia on LIIAN VAKAVA.

Jokainen kysymyksemme voi auttaa jotakin toista.

 

Tämä ei ole AA:n pikakurssi. Se on johdatus – apukeino – lyhyt opastus AA:n perusteisiin.

AA:ssa oppiminen perustuu kysymiseen ja vastaamiseen.

Opimme jakamalla ajatuksemme ja kokemuksemme toistemme kanssa.

Jokainen esittämäsi kysymys voi auttaa jotakin toista. Jotta voisimme käsitellä mahdollisimman monia asioita siinä lyhyessä ajassa, joka on käytettävissä, vastausten pituus rajoitetaan kolmeen minuuttiin.

 

----------------------

 

Jo vuosikymmeniä kaikki liiketoimintana harjoitettava ilmaliikenne on perustunut radionavigointiin. Suunnan määrittävä radiosignaali lähetetään radiomajakoilla. Se osoittaa pilotille oikean lentosuunnan määränpäähän. Niin kauan kun kone pysy signaalin suhteen oikeassa suunnassa, kulku on täysin turvallista, vaikka pilotti ei näkisi sumun vuoksi eikä muutenkaan voisi aistihavainnoin määrittää koneen sijaintia.

 

Jos kone jostakin syystä kadottaa yhteyden suuntasignaaliin, lentäminen on vaarallista, ja ohjaaja pyrkii mahdollisimman pian saamaan yhteyden suuntaa osoittavan radiosignaaliin.

 

Niillä, jotka uskovat Jumalan kaikkivoipaisuuteen, on hengellinen ohjaus, jonka varassa he voivat suunnistaa elämänsä matkalla.

Niin kauan kuin sinulla on mielenrauha ja jonkinlainen tieto Jumalan läsnäolosta, sinä tunnistat Jumalan ohjauksen ja sinulla on turva, vaikka olosuhteet olisivat sekavat ja jopa uhkaavat. Mutta jos kadotat ohjaussignaalin, olet todellisessa vaarassa.

Kadotat yhteyden säteeseen sinä hetkenä, jolloin olet vihainen, katkera, peloissasi tai masentunut. Kun sellainen tilanne syntyy, sinun olisi pikaisesti saatava yhteys säteeseen. Saat yhteyden kääntymällä hiljaisuudessa Jumalan puoleen ajatuksissasi ja pyytämällä Hänen läsnäoloaan, pyytämällä Hänen rakkauttaan ja viisauttaan kulkemaan kanssasi Raamatun lupauksen mukaisesti. Jos teet tämän, olet ohjaavan säteen vaikutuskentässä, vaikka muut olosuhteet ja omat tunteesi eivät muuttuisikaan nopeasti. Olet ohjaavan säteen vaikutuspiirissä, ja tulet varmasti saavuttamaan määränpään.

 

Pysy ohjaavan säteen vaikutuspiirissä, eikä mikään voi sinua vahingoittaa.

- EMMET FOX

 

ETTEMME UNOHTAISI

 

Kuljen tämän retkeni maailmassa vain kerran. Kaikki se hyvä, mitä voin tehdä, kaikki se ystävällisyys, jota voin toiselle ihmiselle osoittaa, anna minun tehdä se NYT.

Älä anna minun viivytellä sitä äläkä anna minun torjua sitä, sillä kuljen tämän tien vain yhden ainoan kerran.

-STEPHEN GRELLET (1773-1855)

@ Yhteydenotto | Anonymiteetti | © Copyrights