AAtieto.info

Korkeampi Voimani, Hehkulamppu

 

Clarence Snyder

 

Vipittömässä ja rehellisessä yrityksessään pitää "näpit irti" jäsentovereidensa uskonnollisista käsityksistä, ja ehkä hienotunteisuuttaan, AA-perustajamme harjoittivat lempeää viisautta ja tarjosivat hengellistä vapautta. Oli oikein ajatella, ettei tulisi sallia puuttumista kenenkään yhteisön jäsenen uskonkäsityksiin pakottamalla uskomaan jotain toista oppia. Aihealue oli aivan liian tärkeä mahdolliselle toipuvalle olla kuolevaisen ihmisen peukaloitavana. Hänen koko elämänsä riippuu lopulta hänen "henkilökohtaisesta suhteestaan" "heitä itseään suurempaan Voimaan".

Käsitys oli perusteltu Ohjelman alkuaikoina -- ja on vieläkin!

 

Ei millään tavalla, muodossa tai toisessa, ollut ajatuksena välttää rakkaan tulokkaan opastamista hengellisen kehityksen polulla. Aivan päinvastoin koko tarkoituksemme toipuneina alkoholisteina oli ja on, auttaa muita saavuttamaan raittius. Jos kohde on todellinen alkoholisti, hänen ainoa toivonsa on rakastava ja parantava Jumala. Perustana ja yksinkertaisin termein, meidän ainoa todellinen tarkoituksemme on auttaa vielä kärsivää alkoholistia löytämään Jumala.

 

Tämä ei ole helppo tehtävä. Suuri joukko vaikeuksia näyttäytyy tuhotakseen uuden henkilön matkan. Ensimmäinen vastustaja tietysti on sairaus itse. Näyttää, että monilla, monilla alkoholisteilla on kiivas, tunteellisesti varautunut vastustus hyväksyä mitään riippuvuutta Voimasta, mikä heille voi näyttää abstraktilta ja etäisen kaukaiselta käsitteeltä. Sisäisen vastustuksen murtaa tehokkaimmin mahdollisella tulokkaalla alussa oleva epätoivo. Näyttää häpeällisesti, että tämän päivän AA itse asiassa rohkaisee tulokasta välttämään epätoivosta saatavaa siunausta. Jos "tunnepohja" on tarpeeksi voimakas ja syvä, se edesauttaa luottamaan Häneen AA:n 12 askeleen toipumisprosessissa.

 

Toinen kompastuskivi, mihin monet ohjelmassa uudet törmäävät, olemme me! Näytämme olevan täynnä pelkoa vastuusta, joka meille on annettu hengellisen ohjauksen alueella. Me aristamme tätä vastuuta välttelemällä sitä tai asian suoralla sivuuttamisella sellaisilla lausunnoilla kuten: "Jumala sellaisena kuin sinä Hänet ymmärrät" ja "On oma asiasi teetkö johtopäätöksiä." Näin tulokas jätetään oman onnensa nojaan.

 

Yksi voimakkaimmista ja toivon täyteisimmistä ilmauksista löytyy Alcoholics Anonymous-teoksesta ja voidaan löytää s. 50 (suomenkielinen "Iso Kirja" viides painos s. 48-49 ) "Suuri totuus on tämä, ei enempää eikä vähempää: Meillä on ollut syviä ja vaikuttavia hengellisiä kokemuksia, jotka ovat mullistaneet koko elämänasenteemme, suhteemme lähimmäisiin ja Jumalan maailmaan. Meidän elämämme tärkein asia on tänään täydellinen varmuus siitä, että Luoja on asettunut meidän sydämeemme ja toimii meissä, eikä se ole muuta kuin ihme. Hän on ryhtynyt siihen, mihin emme itse pystyneet."

 

Olemmeko nykyään siirtyneet niin kauas toipumisohjelmamme laatijoiden kokemuksista, että nämä sanat eivät ole muuta kuin kaunis ajatus tai liioiteltuja hurmoksellisia tunteita? Jos näin on, niin emme voi ilmeisesti siirtää sellaista mitä meillä ei ole. Me emme voi jakaa tietoisuutta, mitä meillä ei ole. Me emme voi antaa ohjausta, mitä emme ole koskaan saaneet. Me emme voi jakaa kokemusta Jumalasta jos meillä ei ole sitä. Puutteemme siten tulee tulokkaan puutteeksi ja hän voi kuolla sen vuoksi!

 

Vastustuksemme antaa hänelle vapauden. Alkoholin sumentamassa mielessä hän ei etsi ja koe Jumalaa, vaan alkaa luomaan sellaista. Ei ole ihme, että hänen kuivuutensa tulee niin hyödyttömäksi, että lyhyen ajan kuluessa hän palaa juomaan. Hänen Korkeampi Voimansa oli hehkulamppu! (Ei mikään vitsi, olemme kuulleet tämän käsitteen useammin kuin kerran ja ei vain tulokkaalta!) Tai ehkä tämä häntä itseään suurempi voima oli tuoli tai seinä tai jopa pelkkä kuolevainen kummi. Pikainen silmäys Ison Kirjan sivun 104 alaosaan tekee välittömästi selväksi hyvin tärkeän tarvittavan ominaisuuden käsitteestä "...sellaisena kuin Hänet käsitimme" ja se on: "Hän voi omaksua minkä tahansa käsityksen, JOSSA HÄNESTÄ ON MIELTÄ. Tärkeintä on, että hän on valmis uskomaan itseään suurempaan Voimaan ja nojaamaan elämässään hengellisiin periaatteisiin."

 

Itseä suurempi Voima -- hehkulamppu? Katkaisimen yksinkertainen sipaisu sammuttaa tämän voiman. Seinä? Ei niin voimakas, kun on vastassa puskutraktori. Tuoli? Kirves voi nopeasti tehdä sytykkeen tästä korkeammasta voimasta. Entä kummi sitten? Jos kummi epäonnistuu kehittämään hengellistä elämäänsä, hänen vanha vihollisensa alkoholi vaanii varmana voittajana. Näin hän ei pysty toimimaan suurempana voimana. Koko ryhmä? Mahdollisesti se on suurempi voima jollekin, mutta ei meidän tarpeisiimme

 

Kun useampi alkoholisti, joka on voimaton alkoholin suhteen, liittyy yhteen, meillä on ryhmä jonka jäsenet eivät ole voimakkaita alkoholin suhteen, vaan VOIMATTOMIA. Kuitenkaan he eivät juo! He ovat päässeet käsiksi johonkin voimakkaampaan kuin alkoholi.

 

Fraasit, kuten "korkeampi voima", "itseämme suurempi voima" tai "sellaisena kuin Hänet käsitimme", eivät ole luotu oikeuttamaan jäsenistöämme karttamaan jatkuvaa yhteyttä Luojamme kanssa. Sivuilla 66 ja 67 AA-kirja sanoo:

"Huomasimme että heti, kun olimme valmiit sivuuttamaan ennakkoluulot ja ilmaisemaan edes halukkuutta uskoa itseämme suurempaan voimaan, tuloksia alkoi näkyä, vaikka meidän itsekunkin oli mahdotonta määritellä tai käsittää tuota voimaa, joka on Jumala." Uudelleen, "...tuota voimaa, joka on Jumala."

 

Perustajillamme ei ollut minkäänlaista varautunutta asennetta Häneen, kenen kanssa olivat tekemisissä. Ehkä meidän olisi parempi ajatella kahdesti, ennen kuin yritämme itse tehdä minkäänlaisia varauksia. Alcoholics Anonymous ei ole liittoutunut minkään uskonnon kanssa, kuten hyvin tiedämme. Mutta se on liittoutunut Jumalan kanssa, "sillä meidän elämämme entisinä ongelmajuojina riippuu siitä." Se on liittoutunut hengellisyyden kanssa riippumatta siitä, mitä esipuheemme vakuuttaa, AA ei ole vain yhteisö, se on hengellinen elämäntapa.

 

Vilpittömin toiveemme on, ettei lukija tuntisi meidän yrittävän pakottaa mitään mallia Jumalasta kenellekään. Todellinen toiveemme on, että hän sysäytyy omahyväisyydestä tai hengellisyyden kiertämisestä, ja avautuu toipumaan.

@ Yhteydenotto | Anonymiteetti | © Copyrights