AAtieto.info

AA:n kummipamfletti

 

1944 - Clarence S.

 

Tämä on ensimmäinen pamfletti, joka kummiudesta koskaan on kirjoitettu. Sen on kirjoittanut Clarence H. S. alkuvuodesta 1944 ja alkuperäinen otsikko oli "AA-kummius... sen velvoitteet ja vastuut." Clevelandin keskustoimikunta painatti sen otsikolla ""AA-kummius... sen mahdollisuudet ja vastuut."

 

ESIPUHE

 

Jokainen AA:n jäsen on uuden jäsenen mahdollinen kummi ja hänen tulisi selvästi ymmärtää kummin vastuu, sen velvoitteet ja sitoumukset.

 

Sen mahdollisuuden hyväksymiseen, että jäsen voi viedä AA-suunnitelman alkoholismista kärsivälle, liittyy todellinen ja kriittinen vastuu. Jokaisen jäsenen, joka ottaa vastuulleen alkoholistitoverinsa kummiuden, täytyy muistaa, että hän on tarjoamassa kuntoutumisen, tervejärkisyyden ja ehkä itse elämänkin, monesti viimeistä mahdollisuutta.

 

Onnellisuus, Terveys, Turvallisuus ja Elämän kunnioittaminen ovat asioita, jotka pidämme kummittaessa tasapainossa.

 

Kukaan meidän jäsenistämme ei ole tarpeeksi viisas kehittääkseen kummiohjelman, jota voi menestyksellisesti soveltaa jokaiseen tapaukseen. Seuraavilla sivuilla kuitenkin olemme hahmotelleet ehdotetun menettelytavan, mikä lisättynä jäsenen omalla kokemuksella, on osoittautunut menestyksekkääksi.

 

HENKILÖKOHTAISET HYÖDYT KUMMINA OLEMISESTA

 

Kukaan ei niitä täyttä hyötyä mistään yhteisöstä, mihin hän on yhteydessä, ellei hän kokosydämisesti sitoudu sen tärkeisiin toimintoihin. AA:n laajentuminen suuremmaksi hyödyksi yhä laajemmille kentille, on välitön tulos uusien, vaivan arvoisten jäsenten tai kumppaneiden lisäyksestä.

 

Jokainen aa:lainen, joka ei ole kokenut toisen alkoholistin auttamisen iloja ja tyydytystä, saadakseen takaisin paikkansa elämässä, ei ole vielä ymmärtänyt tämän yhteisön täydellisiä hyötyjä. Toisaalta täytyy selvästi pitää mielessä, että ainoa mahdollinen syy tuoda alkoholisti AA:han, on tämän henkilön etu. Kummiutta ei tulisi koskaan ottaa vastattavakseen -

1. ryhmän koon kasvattamiseksi

2. saadakseen henkilökohtaista tyydytystä tai kunniaa

3. siksi että kummi kokee velvollisuudekseen maailman uudelleenluomisen.

 

Ennen kuin yksilö on ottanut vastuuta vapisevan, avuttoman ihmisolennon saattamisesta takaisin polulle kohti tulemista yhteiskunnan hyödylliseksi ja onnelliseksi jäseneksi, hän ei ole saanut nauttia täydellisestä sykähdyksestä olla AA:lainen

 

NIMIEN LÄHTEITÄ

 

Useimmilla ihmisillä on ystäviensä ja tuttaviensa keskuudessa joku, joka voisi hyötyä opetuksistamme. Jotkut jäsenet ovat saaneet tällaisten henkilöiden nimiä seurakunnaltaan, lääkäriltään, työnantajaltaan, tai joltain toiselta jäseneltä joka ei voi olla häneen suorassa kontaktissa.

 

AA:n toimintojen laajasta alueesta johtuen nimet usein tulevat epätavallisista ja yllättävistä paikoista. Näihin tapauksiin tulisi olla yhteydessä niin pian kuin kaikki faktat, kuten siviilisääty, perhesuhteet, taloudellinen asema, juomatavat, työasema ja muut vaivatta saatavissa olevat tiedot ovat käsissä.

 

ONKO "SAATU NIMI" JÄSENEHDOKAS?

 

Paljon aikaa ja ponnistelua voidaan säästää ottamalla selvää niin nopeasti kuin mahdollista

1. Onko miehellä* todella juomisongelma?

2. Tietääkö hän, että hänellä on ongelma?

3. Haluaako hän tehdä jotakin juomiselleen?

4. Haluaako hän apua?

 

* maskuliinista muotoa käytetään kauttaaltaan yksinkertaisuuden vuoksi, vaikka voi tarkoittaa yhtä hyvin naista.

 

Joskus vastauksia näihin kysymyksiin ei voi saada ennen kuin miehellä on ollut jotakin AA-opastusta ja mahdollisuus ajatella. Usein meille annetaan nimiä, jotka tutkittaessa osoittavat, että mies ei ole millään ymmärryksellä alkoholisti tai on tyytyväinen nykyiseen elämän suunnitelmaansa. Meidän ei tulisi epäröidä pudottaa nämä nimet listoiltamme. Ole varma kuitenkin siitä, että he tietävät mistä meidät voi tavoittaa myöhemmin.

 

KEISTÄ OLISI JÄSENIKSI?

 

AA-yhteisön miehiä ja naisia sitoo toisiinsa heidän kyvyttömyytensä käyttää alkoholia missään muodossa harkitsevasti tai hyödyksi tai nautinnoksi. Ilmeisesti jokainen esitelty uusi jäsen tulisi olla samanlainen, kärsiä samasta sairaudesta.

 

Useimmat ihmiset voivat juoda kohtuullisesti, mutta me olemme kiinnostuneita vain heistä, jotka eivät voi. Juhlajuojat, sosiaaliset juojat, juhlijat ja muut, jotka jatkavat omaamalla enemmän nautintoa kuin tuskaa juomisestaan, eivät kiinnosta meitä.

 

Joissakin tapauksissa yksilö voi itse uskoa olevansa sosiaalinen juoja, kun hän ehdottomasti on alkoholisti. Monessa sellaisessa tapauksessa aikaa on kuluttava enemmän ennen kuin henkilö on valmis hyväksymään ohjelmamme. Kiirehtimällä sellaisen miehen kanssa ennen kuin hän on valmis, voi turmella hänen mahdollisuutensa koskaan tulla menestykselliseksi aa:laiseksi. Älä koskaan kiellä tulevaa apua painostamalla liian kovasti alussa.

 

Joillakin ihmisillä, vaikka ovat ehdottomasti alkoholisteja, ei ole halua tai pyrkimystä parantaa elämäntapaansa, AA:lla ei ole mitään tarjottavaa

heille, ennen kuin he alkavat haluta sitä.

 

Kokemus on osoittanut, että iällä, älykkyydellä, koulutuksella, taustalla tai nautitun alkoholin määrällä on vähän, jos lainkaan, tekemistä sen kanssa, onko henkilö alkoholisti vai ei.

 

SUUNNITELMAN ESITTÄMINEN

 

Monissa tapauksissa miehen fyysinen kunto on sellainen, että hänet tulisi sijoittaa sairaalaan, jos se on mahdollista. Monet AA:n jäsenet uskovat sairaalahoidon tarjoavan ilmeistä apua, siellä on runsaasti aikaa ajatteluun ja tulevaisuuden suunnitteluun vapaana koti- ja työhuolista. Monissa tapauksissa sairaala-aika merkitsee uuden elämän alkua. Toiset jäsenet ovat yhtä luottavaisia siihen, että jokainen joka haluaa oppia elämään AA-suunnitelman mukaisesti, voi tehdä sen kotonaan tai osallistuessaan tavallisiin toimiinsa. Tuhansia tapauksia on hoidettu kummallakin tavalla ja ne ovat osoittautuneet toimiviksi.

 

EHDOTETUT VAIHEET*

 

Seuraavissa kappaleissa kuvataan ehdotus menettelytavaksi, kun AA-suunnitelma esitellään mahdolliselle uudelle tulokkaalle, kotona tai sairaalassa.

 

MÄÄRITTELE ALKOHOLISTI*

 

1. Kääntyessä uuden mahdollisen tulokkaan puoleen on havaittu parhaaksi määritellä itsensä tavalliseksi ihmiseksi, joka on löytänyt onnellisuuden, tyytyväisyyden ja mielenrauhan AA:n kautta. Välittömästi tee miehelle selväksi, että hankit toimeentulosi tavanomaisella tavalla. Kerro hänelle, että ainoa syy miksi uskot kykeneväsi auttamaan häntä, on se että olet itse alkoholisti ja kokemuksesi ja ongelmasi saattavat olla samanlaisia kuin hänellä.

 

KERRO TARINASI*

 

2. Monet jäsenet ovat huomanneet toivottavana kertoa välittömästi henkilökohtainen juomistarinansa, tarkoituksena on luottamuksen saaminen ja kokosydäminen yhteistyö miehen kanssa.

 

On tärkeää juomiselämästäsi kertoessasi, että kerrot sen tavalla joka kuvaa alkoholistia, mieluummin kuin sarjoina humoristisia juomajuhlia. Tämä auttaa miestä saamaan selvän kuvan alkoholistista, mikä taas auttaa häntä kertakaikkisemmin päättämään onko hän itse alkoholisti.

 

HERÄTÄ LUOTTAMUSTA AA:HAN*

 

3. Monissa tapauksissa mies on yrittänyt useilla keinoilla kontrolloida juomistaan, harrastuksilla, kirkon avulla, asunnon vaihdoilla, vaihtamalla tuttavia ja erilaisilla tilanteen hallinta suunnitelmilla. Nämä tietysti ovat epäonnistuneet. Korosta omia epäonnistuneiden yritystesi sarjoja kontrolloida juomistasi ... täysin tuloksettomia, ja että silti saatoit lopettaa juomisen AA:n periaatteita soveltamalla. Tämä rohkaisee häntä luottamaan raittiuteen AA:ssa, mahdollisista monista aiemmin epäonnistuneista suunnitelmistaan huolimatta.

 

PUHU "PLUSARVOISTA"*

 

4. Kerro miehelle avoimesti, että hän ei voi nopeasti ymmärtää kaikkia hyötyjä, jotka ovat tulossa hänelle AA:n kautta. Kerro hänelle onnellisuudesta, mielenrauhasta, terveydestä ja monessa tapauksessa materiaalisista hyödyistä, mitkä ovat mahdollista saavuttaa ymmärtämällä ja soveltamalla AA:n elämäntapaa.

 

OSOITA KIRJAN LUKEMISEN TÄRKEYS*

 

5. Selitä AA-kirjan lukemisen ja uudelleenlukemisen välttämättömyys. Näytä, että tämä kirja antaa yksityiskohtaisen kuvauksen AA:n työkaluista ja työkalujen soveltamiseen ehdotetuista keinoista rakentaa kuntoutuksen perusta elämälle. Tämä on hyvä hetki painottaa kahdentoista askeleen ja neljän ehdottomuuden tärkeyttä.

 

VAADITTAVAT OMINAISUUDET MENESTYKSELLE AA:SSA*

 

6. Välitä miehelle, että AA:n tavoitteena on antaa alkoholistille keinot ja menettelytavat, joilla hän löytää taas paikkansa elämässä. Halu, maltti, usko ja harjaannus ovat tärkeintä yksilöllisessä toimintasuunnitelmassa, jonka avulla saadaan täysi hyöty AA:sta.

 

ESITTELE USKO*

 

7. Koska usko itseämme suurempaan Voimaan on AA-suunnitelman sydän ja koska tämä ajatus on hyvin usein vaikea uudelle miehelle, kummin tulisi

koettaa esitellä tämän erittäin tärkeän ominaisuuden ymmärtämisen alkeet.

 

Usein kummi voi tehdä tämän samaistuessaan omiin vaikeuksiinsa ymmärtää hengellisyyttä ja keinoillaan joita käytti voittaakseen vaikeutensa.

 

KUUNTELE HÄNEN TARINANSA*

 

8. Puhuessasi tulokkaalle käytä aikaa kuunnellaksesi ja lukeaksesi hänen reaktioitansa, jotta voisit esittää informaatiosi tehokkaammalla tavalla. Anna myös hänen puhua, muista - Hiljaa hyvä tulee.

 

VIE USEAAN ERI KOKOUKSEEN*

 

9. Antaakseen uudelle jäsenelle laajan ja perusteellisen kuvan AA:sta, kummin tulisi viedä hänet moneen eri kokoukseen, jotka ovat sopivalla etäisyydellä hänen kodistaan. Osallistuminen useaan kokoukseen antaa uudelle miehelle mahdollisuuden valita ryhmä, missä hän tuntisi olonsa onnelliseksi ja kotoiseksi, ja on erittäin tärkeää antaa hänen itse päättää mihin ryhmään liittyy. Painota hänelle, että hän on aina tervetullut mihin tahansa kokoukseen ja voi vaihtaa kotiryhmäänsä jos tahtoo.

 

SELVITÄ AA:N PERIAATTEET PERHEELLE*

 

10. Menestyksellinen kummi näkee vaivaa, ja tekee kaiken vaadittavan ponnistelun varmistaakseen, että suojattinsa elämän läheisimmät ihmiset (äti, isä, vaimo jne.) tietävät täysin AA:n periaatteet ja tavoitteet. Kummi huolehtii, että nämä ihmiset kutsutaan kokouksiin, ja pitää heidät ajantasalla koko ajan.

 

AUTA MIESTÄ ENNAKOIMAAN SAIRAALAKOKEMUS*

 

11. Mahdollinen uusi jäsen tulee saamaan enemmän hyötyä ajastaan sairaalassa, jos kummi kuvailee kokemusta etukäteen, pohjustaen samalla tietä muiden jäsenten vierailuille hänen luonaan.

 

KYSY NEUVOA VANHEMMILTA JÄSENILTÄ AA:SSA*

 

Nämä AA:n opetukset uuden miehen kummittamisesta, eivät suinkaan ole täydellisiä. Ne ovat tarkoitetut vain viitekehykseksi ja yleiseksi oppaaksi. Jokainen tapaus on yksilöllinen ja sellaisena se tulisi käsitelläkin. Lisätietoja kummittamisesta voidaan saada vanhempien jäsenten kokemuksista kummityöstä. Toimivaksi on osoittautunut kokeneen kummin ja uudemman jäsenen yhteistyö uuden miehen kanssa. Ennen kuin jäsen ottaa kummittamisen vastuulleen, hänen tulisi varmistua siitä, että hän on kykenevä sitoutumaan, ponnistelemaan ja antamaan aikaansa. Hän saattaa haluta vastuuta jakamaan toisenkin kummin, tai tuntee välttämättömäksi siirtää vastuu suojatistaan kokonaan toiselle.

 

JOS AIOT OLLA KUMMI...OLE HYVÄ!

 

(* Nämä otsakkeet eivät olleet tämän pamfletin alkuperäisessä luonnoksessa. Ne on lisätty ensimmäiseen ja sitä seuraaviin painoksiin.)

 

 

@ Yhteydenotto | Anonymiteetti | © Copyrights