AAtieto.info

Jaakobin kirje, Luku 2

 

Jaakobin kirjeen toinen luku on tuonut kaksi suoraa ja merkittävää osaa Ison Kirjan kieleen ja AA:n filosofiaan. Nämä ovat "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi" ja "usko ilman tekoja on kuollut".

 

1. Jäsenten tasavertaisuus AA:ssa

 

Jäsenistön tasavertaisuus on korostetussa asemassa "Olemme kaikki yhden ryypyn päässä juoppoudesta".

 

Jaak. 2:1-4

 

"Veljeni, te jotka uskotte meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen, kirkkauden Herraan, älkää erotelko ihmisiä. Jos teidän kokoukseenne tulee mies, jolla on kultasormus sormessaan ja hieno puku yllään, sekä samalla kertaa köyhä nuhruisissa vaatteissaan, niin ettekö vain osoitakin huomiotanne tuolle hienosti pukeutuneelle ja sano hänelle: "Istu tähän, tässä on hyvä paikka"? Köyhälle te sen sijaan sanotte: "Seiso sinä tuossa", tai: "Istu tähän lattialle jalkojeni viereen." Ettekö te silloin syyllisty erotteluun omassa keskuudessanne? Eikö teistä ole tullut tuomareita, jotka tuomitsevat väärin perustein?"

 

Raamatun lainaukset ovat vuoden 1992 käännöksestä.

 

2. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi

 

Iso Kirja, s. 150: "Silloin saat tietää, mitä merkitsee antaa itsensä, jotta muut saisivat elää ja mitä merkitsee löytää elämä uudestaan. Käsität todella mitä tarkoittaa: "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi."

 

Jaak. 2:8

 

"Jos te noudatatte lain kuningaskäskyä niin kuin se Raamatussa on: "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi", te teette oikein."

 

Sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa tämä ajatus on monessakin kohdassa, kuten

 

Room. 13:9

 

"Käskyt "Älä tee aviorikosta", "Älä tapa", "Älä varasta", "Älä himoitse", samoin kaikki muutkin, voidaan koota tähän sanaan: "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi."

 

Gal. 5:14

 

"Lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan: "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi."

 

Perustelu sille, miksi lainaus on otettu nimenomaan Jaakobin kirjeestä on se, että Bill W:n mukaan alkuaikojen AA-joukkiota kutsuttiin nimellä Jaakobin klubi ja tri Bobin mukaan "osat, jotka havaitsimme ehdottoman olennaisiksi, olivat vuorisaarna, 1. korinttolaiskirjeen 13. luku ja Jaakobin kirje."

 

3. Usko ilman tekoja on kuollut

 

Tämän sanotaan olleen tri Bobin vaimon, Anne Smithin, mielijae ja ehkä alkuperänä AA:n monille teot (eng. works) -sanoille. Esimerkiksi maailmanpalvelun alkuperäinen nimi oli Works Publishing.

 

Tähän fraasiin viitataan useita kertoja Isossa Kirjassa. Esimerkiksi "Usko ilman tekoja on kuollut, hän sanoi." s. 42, "Kuolleen miehen usko on totisesti kuollut." s. 42 ja "Nyt tarvitaan lisää toimintaa, sillä ilman sitä käy toteen lause: "Usko ilman tekoja on kuollut." s. 91

 

Eri muodoissaan tämä ajatus on useampaankin kertaan Jaakobin kirjeessä, esimerkiksi:

 

Jaak. 2:17

 

"Näin on uskonkin laita. Yksinään, ilman tekoja, se on kuollut."

 

Jaak. 2:20

 

"Mutta etkö sinä tyhjänpäiväinen ihminen tahdo tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön?"

 

AA:n toimiessa alkuvuodet Oxford-ryhmän sisällä, niin siinä yhteisössä tämä fraasi oli myös tärkeä, kun todistamisella oli merkittävä asema. Alkujäsenet uskoivat Jeesukseen Kristukseen.

 

Galatalaiskirje selittää uskoa ja tekoja 2:16

 

"Kun kuitenkin tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja vaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen, olemme mekin uskoneet Jeesukseen Kristukseen, jotta tulisimme vanhurskaiksi häneen uskomalla emmekä tekemällä lain vaatimia tekoja. Eihän kukaan ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä mitä laki vaatii."

 

Painotetaanko nyky-AA:ssa tekoja ja unohdetaan usko?

 

4. Toisten auttaminen.

 

12. askeleen ja 5. perinteen valossa tämä tuskin edes sitaattia vaatii, niin itsestään selvyys se on. AA:n alkuaikoina tämä ilmeni vielä selkeämmin, kun yhteiskunnan turvaverkostoa ei juurikaan ollut.

 

Jaak. 2:15-16

 

"Jos veljenne tai sisarenne ovat vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, niin turha teidän on sanoa: "Menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin", jos ette anna heille mitä he elääkseen tarvitsevat."

 

5. Kymmenen käskyä, itsetutkistelu, luonteenvajavuudet, hyvittäminen

 

Kymmenen käskyn laki on rakkauden laki: Rakasta Jumalaa ja rakasta lähimmäistäsi, näiden varassa on lain noudattaminen. Täydellisesti sitä ei ihminen voi omassa voimassaan noudattaa. Jaak.2:10-11 kertoo, että ihminen rikkoo koko lakia jos rikkoo vaikkapa vain yhtä käskyä kymmenestä. Samoin 12.askeleesta yhden vähätteleminen tai poisjättäminen estää koko ohjelmassa elämisen. Tunnussanamme ovat rakkaus ja suvaitsevaisuus muita kohtaan ja näiden varassa on ohjelman noudattaminen.

 

Jaak. 2:10-11

 

"Sillä se, joka muuten kaikessa noudattaa lakia mutta rikkoo sitä yhdessä kohdassa, on syypää kaikilta kohdin. Hän, joka sanoi: "Älä tee aviorikosta", sanoi myös: "Älä tapa." Vaikka siis et teekään aviorikosta, olet lainrikkoja, jos tapat."

@ Yhteydenotto | Anonymiteetti | © Copyrights