AAtieto.info

Jaakobin kirje, Luku 2

 

Jaakobin kirjeen toinen luku on tuonut kaksi suoraa ja merkittävää osaa Ison Kirjan kieleen ja AA:n filosofiaan. Nämä ovat "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi" ja "usko ilman tekoja on kuollut".

 

1. Jäsenten tasavertaisuus AA:ssa

 

Jäsenistön tasavertaisuus on korostetussa asemassa "Olemme kaikki yhden ryypyn päässä juoppoudesta".

 

Jaak. 2:1-4

 

"Veljeni, ette kai puolueellisin teoin pidä kiinni Herramme Jeesuksen Kristuksen, kirkkautemme, uskosta?  Sillä jos kokoukseenne tulee mies kultasormuksia sormissaan ja loistavissa vaatteissa, mutta tulee myös köyhä likaisissa vaatteissa, ja kuitenkin te katsotte suosiollisesti loistavissa vaatteissa olevaa ja sanotte: ”Istu sinä tähän hyvälle paikalle” ja köyhälle sanotte: ”Seiso sinä” tai: ”Istu tuohon alas jalkajakkarani viereen”, niin eikö teillä ole luokkaeroja keskuudessanne ja eikö teistä ole tullut tuomareita, jotka langettavat pahoja päätöksiä?"

 

Raamatun lainaukset ovat Uuden maailman käännöksestä.

 

2. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi

 

Iso Kirja, s. 150: "Silloin saat tietää, mitä merkitsee antaa itsensä, jotta muut saisivat elää ja mitä merkitsee löytää elämä uudestaan. Käsität todella mitä tarkoittaa: "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi."

 

Jaak. 2:8

 

"Jos te nyt pidätte tapananne panna täytäntöön kuninkaallisen lain tämän raamatunkohdan mukaan: ”Sinun on rakastettava lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”, niin teette varsin hyvin."

 

Sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa tämä ajatus on monessakin kohdassa, kuten

 

Room. 13:9

 

"Sillä lakikokoelma: ”Et saa tehdä aviorikosta, et saa murhata, et saa varastaa, et saa himoita”, ja mikä tahansa muu käsky, on tiivistettynä tässä sanassa: ”Sinun on rakastettava lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.”

 

Gal. 5:14

 

"Sillä koko Laki on täyttyneenä yhdessä lauseessa, nimittäin: ”Sinun on rakastettava lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.”

 

Perustelu sille, miksi lainaus on otettu nimenomaan Jaakobin kirjeestä on se, että Bill W:n mukaan alkuaikojen AA-joukkiota kutsuttiin nimellä Jaakobin klubi ja tri Bobin mukaan "osat, jotka havaitsimme ehdottoman olennaisiksi, olivat vuorisaarna, 1. korinttolaiskirjeen 13. luku ja Jaakobin kirje."

 

3. Usko ilman tekoja on kuollut

 

Tämän sanotaan olleen tri Bobin vaimon, Anne Smithin, mielijae ja ehkä alkuperänä AA:n monille teot (eng. works) -sanoille. Esimerkiksi maailmanpalvelun alkuperäinen nimi oli Works Publishing.

 

Tähän fraasiin viitataan useita kertoja Isossa Kirjassa. Esimerkiksi "Usko ilman tekoja on kuollut, hän sanoi." s. 42, "Kuolleen miehen usko on totisesti kuollut." s. 42 ja "Nyt tarvitaan lisää toimintaa, sillä ilman sitä käy toteen lause: "Usko ilman tekoja on kuollut." s. 91

 

Eri muodoissaan tämä ajatus on useampaankin kertaan Jaakobin kirjeessä, esimerkiksi:

 

Jaak. 2:17

 

"Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut."

 

Jaak. 2:20

 

"Mutta haluatko tietää, oi tyhjänpäiväinen ihminen, että usko ilman tekoja on toimeton?"

 

AA:n toimiessa alkuvuodet Oxford-ryhmän sisällä, niin siinä yhteisössä tämä fraasi oli myös tärkeä, kun todistamisella oli merkittävä asema. Alkujäsenet uskoivat Jeesukseen Kristukseen.

 

Galatalaiskirje selittää uskoa ja tekoja 2:16

 

"ja jotka tiedämme, että ihmistä ei julisteta vanhurskaaksi lain teoista, vaan ainoastaan Kristukseen Jeesukseen kohdistuvan uskon välityksellä, mekin olemme panneet uskomme Kristukseen Jeesukseen, jotta meidät julistettaisiin vanhurskaiksi Kristukseen kohdistuvasta uskosta eikä lain teoista, sillä lain teoista ei mitään lihaa julisteta vanhurskaaksi."

 

Painotetaanko nyky-AA:ssa tekoja ja unohdetaan usko?

 

4. Toisten auttaminen.

 

12. askeleen ja 5. perinteen valossa tämä tuskin edes sitaattia vaatii, niin itsestään selvyys se on. AA:n alkuaikoina tämä ilmeni vielä selkeämmin, kun yhteiskunnan turvaverkostoa ei juurikaan ollut.

 

Jaak. 2:15,16

 

"Jos joku veli tai sisar on alastomana ja sen päivän ruokaa vailla ja silti joku teistä sanoo heille: ”Menkää rauhassa, pysytelkää lämpiminä ja hyvin ravittuina”, mutta ette anna heille heidän ruumiinsa tarpeita*, niin mitä hyötyä siitä on?"

 

5. Kymmenen käskyä, itsetutkistelu, luonteenvajavuudet, hyvittäminen

 

Kymmenen käskyn laki on rakkauden laki: Rakasta Jumalaa ja rakasta lähimmäistäsi, näiden varassa on lain noudattaminen. Täydellisesti sitä ei ihminen voi omassa voimassaan noudattaa. Jaak.2:10-11 kertoo, että ihminen rikkoo koko lakia jos rikkoo vaikkapa vain yhtä käskyä kymmenestä. Samoin 12.askeleesta yhden vähätteleminen tai poisjättäminen estää koko ohjelmassa elämisen. Tunnussanamme ovat rakkaus ja suvaitsevaisuus muita kohtaan ja näiden varassa on ohjelman noudattaminen.

 

Jaak. 2:10,11

 

"Sillä se, joka noudattaa koko Lakia, mutta ottaa harha-askeleen yhdessä kohdassa, on tullut rikkoneeksi kaikkia kohtia vastaan. Sillä hän, joka sanoi: ”Et saa tehdä aviorikosta”, sanoi myös: ”Et saa murhata.” Jos et teekään aviorikosta, mutta murhaat, niin sinusta on tullut lain rikkoja."

@ Yhteydenotto | Anonymiteetti | © Copyrights