AAtieto.info

Jaakobin kirje, Luku 2

 

Jaakobin kirjeen toinen luku on tuonut kaksi suoraa ja merkittävää osaa Ison Kirjan kieleen ja AA:n filosofiaan. Nämä ovat "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi" ja "usko ilman tekoja on kuollut".

 

1. Jäsenten tasavertaisuus AA:ssa

 

Jäsenistön tasavertaisuus on korostetussa asemassa "Olemme kaikki yhden ryypyn päässä juoppoudesta".

 

Jaak. 2:1-4

 

"Veljeni, te, jotka uskotte meidän kirkastettuun Herraamme Jeesukseen Kristukseen älkää katsoko henkilöön. Jos kokoukseenne tulee mies, kultasormus sormessaan ja yllään hienot vaatteet, ja tulee myös köyhä likaisissa vaatteissaan, niin te kiinnitätte huomionne hienosti pukeutuneeseen ja sanotte: "Istu sinä tähän mukavasti." Kköyhälle te sanotte: "Seiso sinä tuossa", tai: "Istu tähän jalkajakkarani viereen."Ettekö te silloin ole joutuneet ristiriitaan itsenne kanssa? Eikö teistä ole tullut väärämielisiä tuomareita?"

 

Raamatun lainaukset ovat vuoden 2012 Raamattu kansalle-käännöksestä.

 

2. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi

 

Iso Kirja, s. 150: "Silloin saat tietää, mitä merkitsee antaa itsensä, jotta muut saisivat elää ja mitä merkitsee löytää elämä uudestaan. Käsität todella mitä tarkoittaa: "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi."

 

Jaak. 2:8

 

"Jjos te noudatatte Raamatun kuninkaallista lakia: "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi", niin te teette oikein;"

 

Sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa tämä ajatus on monessakin kohdassa, kuten

 

Room. 13:9

 

"Sillä käskyt "Älä tee huorin", "Älä tapa", "Älä varasta", "Älä himoitse" ja mikä muu käsky tahansa sisältyvät tähän sanaan: "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi".

 

Gal. 5:14

 

"Sillä koko laki sisältyy tähän yhteen käskyyn: "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi".

 

Perustelu sille, miksi lainaus on otettu nimenomaan Jaakobin kirjeestä on se, että Bill W:n mukaan alkuaikojen AA-joukkiota kutsuttiin nimellä Jaakobin klubi ja tri Bobin mukaan "osat, jotka havaitsimme ehdottoman olennaisiksi, olivat vuorisaarna, 1. korinttolaiskirjeen 13. luku ja Jaakobin kirje."

 

3. Usko ilman tekoja on kuollut

 

Tämän sanotaan olleen tri Bobin vaimon, Anne Smithin, mielijae ja ehkä alkuperänä AA:n monille teot (eng. works) -sanoille. Esimerkiksi maailmanpalvelun alkuperäinen nimi oli Works Publishing.

 

Tähän fraasiin viitataan useita kertoja Isossa Kirjassa. Esimerkiksi "Usko ilman tekoja on kuollut, hän sanoi." s. 42, "Kuolleen miehen usko on totisesti kuollut." s. 42 ja "Nyt tarvitaan lisää toimintaa, sillä ilman sitä käy toteen lause: "Usko ilman tekoja on kuollut." s. 91

 

Eri muodoissaan tämä ajatus on useampaankin kertaan Jaakobin kirjeessä, esimerkiksi:

 

Jaak. 2:17

 

"Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut."

 

Jaak. 2:20

 

"Tahdotko tietää, sinä turhanpäiväinen ihminen, että usko ilman tekoja on hyödytön?"

 

AA:n toimiessa alkuvuodet Oxford-ryhmän sisällä, niin siinä yhteisössä tämä fraasi oli myös tärkeä, kun todistamisella oli merkittävä asema. Alkujäsenet uskoivat Jeesukseen Kristukseen.

 

Galatalaiskirje selittää uskoa ja tekoja 2:16

 

"Mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja vaan uskosta Jeesukseen Kristukseen, olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen, jotta tulisimme vanhurskaiksi uskomalla Kristukseen emmekä tekemällä lain vaatimia tekoja. Eihän kukaan tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja."

 

Painotetaanko nyky-AA:ssa tekoja ja unohdetaan usko?

 

4. Toisten auttaminen.

 

12. askeleen ja 5. perinteen valossa tämä tuskin edes sitaattia vaatii, niin itsestään selvyys se on. AA:n alkuaikoina tämä ilmeni vielä selkeämmin, kun yhteiskunnan turvaverkostoa ei juurikaan ollut.

 

Jaak. 2:15-16

 

"Jos veli tai sisar on vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa ja joku teistä sanoo hänelle: "Mene rauhassa, lämmitele ja syö kylliksesi", mutta ei anna hänelle, mitä hänen ruumiinsa tarvitsee, mitä hyötyä siitä on?"

 

5. Kymmenen käskyä, itsetutkistelu, luonteenvajavuudet, hyvittäminen

 

Kymmenen käskyn laki on rakkauden laki: Rakasta Jumalaa ja rakasta lähimmäistäsi, näiden varassa on lain noudattaminen. Täydellisesti sitä ei ihminen voi omassa voimassaan noudattaa. Jaak.2:10-11 kertoo, että ihminen rikkoo koko lakia jos rikkoo vaikkapa vain yhtä käskyä kymmenestä. Samoin 12.askeleesta yhden vähätteleminen tai poisjättäminen estää koko ohjelmassa elämisen. Tunnussanamme ovat rakkaus ja suvaitsevaisuus muita kohtaan ja näiden varassa on ohjelman noudattaminen.

 

Jaak. 2:10-11

 

"Sillä se, joka pitää koko lain mutta rikkoo yhdessä kohdassa, on on syyllinen kaikissa kohdin.Hän, joka sanoi: "Älä tee huorin", sanoi myös: "Älä tapa"; Jos et teekään huorin, mutta tapat, olet lainrikkoja."

@ Yhteydenotto | Anonymiteetti | © Copyrights