AAtieto.info

Jaakobin kirje, Luku 3

 

1. Kielen kurissapitäminen

 

Tri Bobin jäähyväiset AA:lle: "Muistakaamme myös valvoa tuota erehtyvää jäsentä, kieltä, ja jos käytämme sitä, käyttäkäämme sitä ystävällisesti, harkitsevasti ja suvaitsevasti." Tri Bob ja hänen aikalaisensa, s. 292

 

"Ei mistään ole enempää hyötyä kuin kielen ja kynän kurissapitämisestä. " 10. askeleen selostusta "12 askelta ja 12 perinnettä"-teoksesta

 

Pääosa Jaakobin kirjeen kolmannesta luvusta käsittelee ongelmia, jotka aiheutuvat hillittömästä kielenkäytöstä. Esimerkkejä:

 

Jaak. 3:5

 

"Samoin kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan suuren metsän!"

 

Jaak. 3:6

 

"Ja kielikin on tuli; meidän jäsentemme joukossa se on vääryyden maailma. Se saastuttaa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse liekehtien helvetin tulta."

 

Jaak. 3:8

 

"mutta kieltä ei yksikään ihminen pysty kesyttämään. Se on hillitön ja paha, täynnä tappavaa myrkkyä."

 

Jaak. 3:10

 

"Kiitos ja kirous lähtevät samasta suusta. Tämä ei käy, veljeni!"

 

Näitä jakeita ei ole suoraan siteerattuna Isossa Kirjassa, mutta monet AA:n lähteet viittasivat niihin, samoin Anne Smith lehdessään. Tähän Jaakobin kirjeen kohtaan myös tri Bob näytti viittaavan puhuessaan välttämättömyydestä suvaitsevuuteen, kohteliaisuuteen, huomaavaisuuteen ja ystävällisyyteen puheissamme ja teoissamme. Jaakob tekee selväksi, että hyvä elämäntapa tulisi olla keskipiste - elämäntapa, jota pauloittaa huomaavaisuus, ystävällisyys ja suvaitsevaisuus.

 

ks. Jaak. 3:13

 

"Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Esittäköön hän osoitukseksi hyvästä vaelluksesta tekonsa, sävyisästi, niin kuin viisas tekee."

 

Raamatun lainaukset ovat vuoden 1992 käännöksestä.

 

Nämä mainitut periaatteet löytyvät isosta Kirjasta: "Sääntömme on, että meidän on oltava ankaria itsellemme mutta huomaavaisia muille." s. 90

 

2. Kateuden, taistelun ja valehtelemisen karttaminen

 

Kateutta ei mainita Isossa Kirjassa yhtä usein kuin mustasukkaisuutta. Jaakobin kirjeen kateutta tarkoittavalla sanalla on myös mustasukkaisuus merkityksenä.

 

Ison Kirjan otteita mustasukkaisuudesta:

 

"Olimmeko syyttä herättäneet mustasukkaisuutta, epäluuloja, katkeruutta?" s. 85

 

"Pitää aina muistaa, että kyseessä on inhimillisistä tunteista kauhein mustasukkaisuus." s. 96

 

"Varoita herättämästä kaunaa tai mustasukkaisuutta." s. 110

 

"Ongelmaksi saattaa myös muodostua mustasukkaisuus sen vuoksi, että hän osoittaa paljon huomiota muille ihmisille, etenkin alkoholisteille.", s. 124

 

"Meidän alkoholistien pahimmat viholliset ovat kauna, mustasukkaisuus, kateus, pettymykset ja pelko." s. 145

 

Jaak. 3:14-16

 

"Mutta jos teidän sydäntänne hallitsee katkera kateus ja riidanhalu, älkää vastoin totuutta kerskuko kuvitellulla viisaudellanne. Sellainen ei ole ylhäältä tulevaa viisautta, vaan maallista, ihmisistä tulevaa, pahojen henkien viisautta. Sillä siellä, missä kateus ja riidanhalu vallitsevat, on myös hillittömyyttä ja kaikenlaista pahaa."

 

Iso Kirja sanoo taistelusta:

 

"Olemme lakanneet taistelemasta ketään tai mitään vastaan - edes alkoholia." s. 98

 

"Ongelmamme olivat loppujen lopuksi omaa tekoamme. Pullot olivat pelkkä väline. Sitä paitsi me emme enää taistele ketään emmekä mitään vastaan. Muuten meidän käy huonosti!" s. 112

 

Jaak. 3:17,18

 

"Mutta ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää, ja niin se myös rakentaa rauhaa, se on lempeää ja sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä, se on tasapuolista ja teeskentelemätöntä. Vanhurskauden siemen kylvetään rauhan tekoina, ja se tuottaa hedelmän niille, jotka rauhaa rakentavat."

@ Yhteydenotto | Anonymiteetti | © Copyrights