AAtieto.info

Jaakobin kirje, Luku 3

 

1. Kielen kurissapitäminen

 

Tri Bobin jäähyväiset AA:lle: "Muistakaamme myös valvoa tuota erehtyvää jäsentä, kieltä, ja jos käytämme sitä, käyttäkäämme sitä ystävällisesti, harkitsevasti ja suvaitsevasti." Tri Bob ja hänen aikalaisensa, s. 292

 

"Ei mistään ole enempää hyötyä kuin kielen ja kynän kurissapitämisestä. " 10. askeleen selostusta "12 askelta ja 12 perinnettä"-teoksesta

 

Pääosa Jaakobin kirjeen kolmannesta luvusta käsittelee ongelmia, jotka aiheutuvat hillittömästä kielenkäytöstä. Esimerkkejä:

 

Jaak. 3:5

 

"Niin on kielikin pieni jäsen ja silti kerskailee suuria. Katso! Kuinka pieni tuli tarvitaankaan niin suuren metsän sytyttämiseen!"

 

Jaak. 3:6

 

"Kielikin on tuli. Kieli on jäsentemme joukossa epävanhurskauden maailmana, sillä se tahraa koko ruumiin+ ja sytyttää luonnollisen elämän pyörän liekkiin ja syttyy itse liekkiin Gehennasta."

 

Jaak. 3:8

 

"Mutta kieltä ei kukaan ihmisistä voi kesyttää. Se on levoton ja vahingollinen, täynnä kuoleman tuottavaa myrkkyä."

 

Jaak. 3:10

 

"Samasta suusta tulee esiin siunaus ja kirous. Ei ole paikallaan, veljeni, että tämä jatkuu tällä tavoin."

 

Näitä jakeita ei ole suoraan siteerattuna Isossa Kirjassa, mutta monet AA:n lähteet viittasivat niihin, samoin Anne Smith lehdessään. Tähän Jaakobin kirjeen kohtaan myös tri Bob näytti viittaavan puhuessaan välttämättömyydestä suvaitsevuuteen, kohteliaisuuteen, huomaavaisuuteen ja ystävällisyyteen puheissamme ja teoissamme. Jaakob tekee selväksi, että hyvä elämäntapa tulisi olla keskipiste - elämäntapa, jota pauloittaa huomaavaisuus, ystävällisyys ja suvaitsevaisuus.

 

ks. Jaak. 3:13

 

"Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän keskuudessanne? Tuokoon hän hyvästä käytöksestään näkyviin tekonsa viisauteen kuuluvalla lempeydellä."

 

Raamatun lainaukset ovat Uuden maailman käännöksestä.

 

Nämä mainitut periaatteet löytyvät isosta Kirjasta: "Sääntömme on, että meidän on oltava ankaria itsellemme mutta huomaavaisia muille." s. 90

 

2. Kateuden, taistelun ja valehtelemisen karttaminen

 

Kateutta ei mainita Isossa Kirjassa yhtä usein kuin mustasukkaisuutta. Jaakobin kirjeen kateutta tarkoittavalla sanalla on myös mustasukkaisuus merkityksenä.

 

Ison Kirjan otteita mustasukkaisuudesta:

 

"Olimmeko syyttä herättäneet mustasukkaisuutta, epäluuloja, katkeruutta?" s. 85

 

"Pitää aina muistaa, että kyseessä on inhimillisistä tunteista kauhein mustasukkaisuus." s. 96

 

"Varoita herättämästä kaunaa tai mustasukkaisuutta." s. 110

 

"Ongelmaksi saattaa myös muodostua mustasukkaisuus sen vuoksi, että hän osoittaa paljon huomiota muille ihmisille, etenkin alkoholisteille.", s. 124

 

"Meidän alkoholistien pahimmat viholliset ovat kauna, mustasukkaisuus, kateus, pettymykset ja pelko." s. 145

 

Jaak. 3:14-16

 

"Mutta jos teillä on katkeraa mustasukkaisuutta ja riidanhalua sydämessänne, niin älkää kerskailko älkääkä valehdelko totuutta vastaan. Tämä ei ole sitä viisautta, joka tulee ylhäältä, vaan maallista, eläimellistä, demonista. Sillä missä on mustasukkaisuutta ja riidanhalua, siellä on epäjärjestystä ja kaikkea pahaa."

 

Iso Kirja sanoo taistelusta:

 

"Olemme lakanneet taistelemasta ketään tai mitään vastaan - edes alkoholia." s. 98

 

"Ongelmamme olivat loppujen lopuksi omaa tekoamme. Pullot olivat pelkkä väline. Sitä paitsi me emme enää taistele ketään emmekä mitään vastaan. Muuten meidän käy huonosti!" s. 112

 

Jaak. 3:17,18

 

"Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ennen kaikkea siveellisesti puhdas, sitten rauhaisa, järkevä, altis tottelemaan, täynnä armoa ja hyviä hedelmiä, se ei tee puolueellisia erotuksia eikä ole ulkokultainen. Lisäksi rauhaa rakentaville kylvetään rauhallisissa olosuhteissa vanhurskauden+ hedelmän siemen."

@ Yhteydenotto | Anonymiteetti | © Copyrights