AAtieto.info

Jaakobin kirje, Luku 4

 

1. Itsekkyydestä/itsekeskeisyydestä pääseminen

 

Useissa kristillisissä AA-lähteissä, jotka olivat tri Bobin suosikkeja, puhutaan itsekkyydestä ja itsekeskeisyydestä pääsemisestä.

Seuraava Ison Kirjan lainaus on mitä ilmeisimmin lainattu Jaakobin kirjeen jakeesta 4:3 "Pyydämme erityisesti vapautumista itsepäisyydestä ja varomme pyytämästä mitään pelkästään itsellemme. Voimme anoa jotakin itsellemme vain, jos siitä on apua muille. Varomme kuitenkin visusti rukoilemasta itsekkäästi. Monet meistä ovat tuhlanneet siihen paljon aikaa, mutta se ei toimi." s. 100

 

Jaak. 4:3

 

"Ja vaikka pyydätte, te ette saa, koska pyydätte väärässä tarkoituksessa, kuluttaaksenne kaiken mielihaluissanne."

 

Raamatun lainaukset ovat vuoden 1992 käännöksestä.

 

2. Nöyryys

 

Iso Kirja sisältää lukuisia kehotuksia nöyryyteen, korostaen nöyryyttä Jumalan edessä ja ehdottaa nöyrästi pyytämään Hänen apuaan.

Esimerkkejä:

"Olin nöyrästi halunnut Hänet luokseni ja Hän oli tullut." s. 40

"Siellä minä annoin itseni nöyrästi Jumalalle sellaisena kuin minä Hänet silloin käsitin, ja pyysin Häntä tekemään minulle niin kuin parhaaksi näkee." s. 41

"Hän antoi itsensä nöyrästi Luojalleen ja sai varmuuden." s. 75

"Nöyrästi pyysimme Häntä poistamaan vajavuutemme." 7. askel, s. 77

"Tämä oli vasta alkua, vaikka vaikutus, mikäli otimme askeleen rehellisesti ja nöyrästi, oli usein suuri ja tuntui heti." s. 80

 

Jaak. 4:6,10

 

"Mutta vielä suurempi on se armo, jonka hän antaa. Siksi Raamattu sanoo: -- Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon."

 

"Nöyrtykää Herran edessä, niin hän on teidät korottava."

 

3. Jumalaan luottaminen ja elämän siivoaminen

 

Iso Kirja:

 

"Jokikisen alkoholistin tietoisuuteen on juurrutettava ajatus, että hän voi toipua riippumatta kenestäkään ihmisestä. Ainoa ehto on, että hän luottaa Jumalaan ja tekee perusteellisen suursiivouksen elämässään." s. 108

"Mutta Hän on tullut kaikkien niiden luo, jotka ovat etsineet Häntä rehellisesti." s. 75

 

Jaak. 4:8,9

 

"Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, synnintekijät, puhdistakaa sydämenne, te kahtaalle horjuvat! Tuntekaa kurjuutenne, surkaa ja itkekää! Kääntyköön naurunne murheeksi, ilonne masennukseksi."

 

Seitsemännessä askeleessa Iso Kirja yhdistää luonteen "siivoamisen" ja vajavuuksista vapautumisen, kehottamalla pyytämään nöyrästi Jumalaa poistamaan ne. Edellä olevat Jaakobin kirjeen jakeet, mitkä puhuvat lähestymisestä Jumalaan, sydänten puhdistamisesta, nöyrtymisestä Hänen näköpiirissään ja sitten

tulluksi Jumalan "nostamaksi", näyttää suoraan tulleen kehykseksi Ison Kirjan seitsemännen askeleen kieleen.

 

4. Oman inventaarion (itsetutkistelun) suorittaminen

 

Jaak. 4:11,12

 

"Älkää panetelko toisianne, veljet. Joka panettelee veljeään tai tuomitsee hänet, puhuu lakia vastaan ja tuomitsee lain. Mutta jos tuomitset lain, et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari. Yksi ainoa on lainsäätäjä ja tuomari, hän, jolla on valta pelastaa ja valta tuomita kadotukseen. Mutta mikä sinä olet tuomitsemaan lähimmäisesi?"

 

Neljännen askeleen ajatus omasta inventaariosta on yhteydessä myös Oxford-ryhmän ja Anne Smithin usein siteeraamaan Vuorisaarnaan, kts. Matt. 7:1-5. Iso Kirja puhuu omien virheiden etsimisestä ja kysyy: "Mikä me olemme syyttämään muita?101 ", ymmärtäen että "Mehän tutkimme itseämme, emme muita." Jaakobin kirjeen ymmärtämisen tärkeys aa-laisille, tulee todennäköisesti sen vaikutuksesta AA:n ajatukseen: on vältettävä toisten tuomitsemista ja keskityttävä oman väärän käytöksen tutkimiseen.

@ Yhteydenotto | Anonymiteetti | © Copyrights