AAtieto.info

Jaakobin kirje, Luku 1

 

1. Kärsivällisyys

 

Isossa Kirjassa kärsivällisyys mainitaan useasti, mutta esimerkiksi sivulla 84 seuraavasti (sivunumerointi 9. suomenkielisen painoksen): "Emme voi auttaa kaikkia, mutta Jumala voi kuitenkin osoittaa meille, kuinka voimme suhtautua jokaiseen ihmiseen ystävällisesti ja kärsivällisesti." ja sivulla 96 näin: "Teemme kotona suursiivouksen ja pyydämme joka aamu mietiskellessämme, että Luojamme opastaisi meitä kohti kärsivällisyyttä, suvaitsevaisuutta, ystävällisyyttä ja rakkautta."

 

Jaakobin kirjeessä mainitaan viidennessä luvussakin kärsivällisyys, ja muuallakin Raamatussa siitä kirjoitetaan, mutta Jaak. 1:3-4 toteaa:

 

"koska tiedätte, että tämä uskonne koeteltu laatu saa aikaan kestävyyttä. Mutta antakaa kestävyyden saada työnsä täydelliseksi, jotta olisitte täydelliset ja joka suhteessa terveet ettekä minkään puutteessa."

 

Raamatun lainaukset ovat  Uuden maailman käännöksestä.

 

2. Jumalan viisauden pyytäminen uskossa

 

Koko 11. askel kuvaa tätä aihetta, "Pyrimme rukouksen ja mietiskelyn avulla kehittämään tietoista yhteyttämme Jumalaan, sellaisena kuin Hänet käsitimme, rukoillen ainoastaan tietoa Hänen tahdostaan meidän suhteemme ja voimaa sen toteuttamiseen." Isossa Kirjassa tulevat voiman ja ohjauksen etsiminen jo toisen askeleen selostuksessa esille (s. 67): "Pystyimme lähestymään Jumalaa ja saamaan Häneen yhteyden. Kun myönsimme mahdolliseksi, että maailman moninaisuuden takana on jokin luova Järki, maailmankaikkeuden Henki, meidät valtasi tunne, että saimme voimaa ja ohjausta."

 

Uskossa pyytäminen siksi, että toinen askel kuuluu oikein käännettynä "Aloimme uskoa, että joku itseämme suurempi Voima voisi palauttaa tervejärkisyytemme."

 

Jaak. 1:5-8

 

"Niinpä jos joltakulta teistä puuttuu viisautta, hän pyytäköön sitä jatkuvasti Jumalalta, sillä hän antaa kaikille anteliaasti ja soimaamatta, ja sitä annetaan hänelle. Mutta pyytäköön+ jatkuvasti uskossa, lainkaan epäilemättä, sillä se, joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja jota puhallellaan sinne tänne. Niin, älköön se ihminen luulko saavansa mitään Jehovalta;  hän on päättämätön mies, epävakaa kaikilla teillään."

 

3. Kiusauksen vastustaminen

 

Ainakin alkuun useimmille AA:ssa muusta ei olekaan kysymys kuin kiusauksen vastustamisesta ja onhan siitä kirjoitettu kokonainen kirjakin "Eläminen raittiina". Isossa Kirjassa kiusauksista mainitaan mm. 9. askeleen lupausten kohdalla (s. 98): "Jos kiusaus tulee, kavahdamme sitä kuin polttavaa liekkiä. . . Emme taistele alkoholia vastaan, emmekä karta kiusauksia."

 

Jaak. 1:12-16

 

"Onnellinen on se mies, joka kestää jatkuvasti koettelemuksen, sillä hän saa hyväksytyksi tultuaan elämän kruunun, jonka Jehova on luvannut niille, jotka alati rakastavat häntä. Älköön kukaan koettelemuksessa ollessaan sanoko: ”Jumala koettelee minua.” Sillä pahalla ei Jumalaa voida koetella eikä hän itse koettele ketään. Mutta kutakin koetellaan siten, että hänen oma halunsa vetää ja houkuttelee häntä. Kun sitten halu on hedelmöitynyt, se synnyttää synnin; kun synti on vuorostaan suoritettu, se tuottaa kuoleman. Älkää eksykö, rakkaat veljeni."

 

Ei kumpikaan, ei Iso Kirja eikä Jaakobin kirje, tarjoa ratkaisuksi kokousta.

 

1. Kor. 10:13 kertoo ratkaisusta, mistä 9. askeleen lupaukset kertovat: "Teitä ei ole kohdannut muu kiusaus kuin se, mikä on yleistä ihmisille. Mutta Jumala on uskollinen, eikä hän anna kiusata teitä yli kestokykynne, vaan kiusauksen ohella hän valmistaa myös poispääsytien voidaksenne kestää sen."

 

4. Mistä ohjaus, johdatus ja lahjat tulevat?

 

Iso Kirja, s. 41: "Kaikissa asioissa minun piti kääntyä Valon Isän puoleen, joka ohjaa meitä kaikkia."

 

Jaak. 1:17

 

"Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja on ylhäältä, sillä se tulee alas taivaan valojen Isältä, jonka luona ei ole varjon kääntymisen vaihtelua."

 

Raamattu kansalle käännös puhuu valojen Isästä, 1992 käännös taivaan tähtien Isästä.

 

12. perinteen pitkässä muodossa on myös viittaus samaan: "Tämä lopuksi, jotta suuret siunauksemme eivät voisi koskaan pilata meitä; että tulisimme aina elämään kiitollisina tutkistellen Häntä, joka johtaa meitä kaikkia."

 

5. Vihasta

 

Iso Kirja, s. 83: "Jos tahdomme elää, meidän on päästävä vihasta."

 

Jaak. 1:19-20

 

"Tietäkää tämä, rakkaat veljeni. Jokaisen ihmisen täytyy olla nopea kuulemaan, hidas puhumaan, hidas vihastumaan, sillä miehen vihastus ei toteuta Jumalan vanhurskautta."

 

6. Ei vain sanan kuulemisesta, vaan myös tekemisestä

 

Aivan samanlaista sanamuotoa, mikä alla olevassa Jaakobin kirjeen kohdassa on, ei löydy Isosta Kirjasta. Siinä kerrotaan kuitenkin selkeästi että kyseessä on toimintaohjelma ja että mikään inhimillinen voima ei voi vapauttaa ihmistä alkoholismista. "Käsitimme äkkiä että Jumala tekee sen mihin emme itse pystyneet " s.97. Kuudes lukukin on otsikoitu: "Toimintaan".

 

AA:lainen ajattelu, missä korostetaan toimintaa uskon koetuksena, on mitä ilmeisimmin omaksuttu Johanneksen evankeliumista 7:17 "Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, hän tulee tietämään, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani."

 

Jaak. 1:21,22

 

"Pankaa siksi pois kaikki saastaisuus ja se, mikä on liiallista, pahuus, ja ottakaa lempeästi vastaan sen sanan juurruttaminen, joka voi pelastaa sielunne. Tulkaa kuitenkin sanan tekijöiksi eikä vain kuulijoiksi, niin että pettäisitte itsenne väärällä järkeilyllä."

 

7. Epäitsekkyys ja auttavaisuus

 

Nämä ovat AA:n erityisiä periaatteita, etenkin 12. askeleen osalta.

 

Jaak. 1:27

 

"Palvontamuoto, joka on Jumalamme ja Isämme näkökannalta puhdas ja saastumaton, on tämä: orvoista ja leskistä huolehtiminen heidän ahdistuksessaan ja itsensä suojeleminen maailman tahroilta."

 

Suomentamattomassa pamfletissa "Spiritual Milestones in AA" asia sanotaan hyvin selvästi: "Ja kaikki mitä meidän tarvitsee tehdä Pyhän Jaakobin tekstin kohdassa, on korvata sanalla alkoholisti orvot ja lesket, niin meillä on kahdestoista askel."

@ Yhteydenotto | Anonymiteetti | © Copyrights