AAtieto.info

Jaakobin kirje, Luku 1

 

1. Kärsivällisyys

 

Isossa Kirjassa kärsivällisyys mainitaan useasti, mutta esimerkiksi sivulla 84 seuraavasti (sivunumerointi 9. suomenkielisen painoksen): "Emme voi auttaa kaikkia, mutta Jumala voi kuitenkin osoittaa meille, kuinka voimme suhtautua jokaiseen ihmiseen ystävällisesti ja kärsivällisesti." ja sivulla 96 näin: "Teemme kotona suursiivouksen ja pyydämme joka aamu mietiskellessämme, että Luojamme opastaisi meitä kohti kärsivällisyyttä, suvaitsevaisuutta, ystävällisyyttä ja rakkautta."

 

Jaakobin kirjeessä mainitaan viidennessä luvussakin kärsivällisyys, ja muuallakin Raamatussa siitä kirjoitetaan, mutta Jaak. 1:3-4 toteaa:

 

"Tehän tiedätte, että kun uskonne selviytyy koetuksesta, tämä kasvattaa teissä kestävyyttä. Ja kestävyys johtakoon täydelliseen tulokseen, jotta olisitte täydellisiä ja eheitä, ette vajaita miltään kohden."

 

Raamatun lainaukset ovat  vuoden  1992 käännöksestä.

 

2. Jumalan viisauden pyytäminen uskossa

 

Koko 11. askel kuvaa tätä aihetta, "Pyrimme rukouksen ja mietiskelyn avulla kehittämään tietoista yhteyttämme Jumalaan, sellaisena kuin Hänet käsitimme, rukoillen ainoastaan tietoa Hänen tahdostaan meidän suhteemme ja voimaa sen toteuttamiseen." Isossa Kirjassa tulevat voiman ja ohjauksen etsiminen jo toisen askeleen selostuksessa esille (s. 67): "Pystyimme lähestymään Jumalaa ja saamaan Häneen yhteyden. Kun myönsimme mahdolliseksi, että maailman moninaisuuden takana on jokin luova Järki, maailmankaikkeuden Henki, meidät valtasi tunne, että saimme voimaa ja ohjausta."

 

Uskossa pyytäminen siksi, että toinen askel kuuluu oikein käännettynä "Aloimme uskoa, että joku itseämme suurempi Voima voisi palauttaa tervejärkisyytemme."

 

Jaak. 1:5-8

"Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta. Mutta pyytäköön uskossa, lainkaan epäilemättä. Joka epäilee, on kuin meren aalto, jota tuuli ajaa sinne tänne. Älköön sellainen luulko saavansa Herralta mitään, kahtaalle horjuva ihminen, epävakaa kaikessa mitä tekee."

 

3. Kiusauksen vastustaminen

 

Ainakin alkuun useimmille AA:ssa muusta ei olekaan kysymys kuin kiusauksen vastustamisesta ja onhan siitä kirjoitettu kokonainen kirjakin "Eläminen raittiina". Isossa Kirjassa kiusauksista mainitaan mm. 9. askeleen lupausten kohdalla (s. 98): "Jos kiusaus tulee, kavahdamme sitä kuin polttavaa liekkiä. . . Emme taistele alkoholia vastaan, emmekä karta kiusauksia."

 

Jaak. 1:12-16

 

"Autuas se, joka koettelemuksessa kestää. Sen kestettyään hän on saava voitonseppeleeksi elämän. Jumala on sen luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Älköön kukaan kiusauksiin jouduttuaan ajatelko, että kiusaus tulee Jumalalta. Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän itse kiusaa ketään. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa; se häntä vetää ja houkuttelee. Ja sitten himo tulee raskaaksi ja synnyttää synnin, ja kun synti on kasvanut täyteen mittaan, se synnyttää kuoleman. Älkää eksykö, rakkaat veljet!"

 

Ei kumpikaan, ei Iso Kirja eikä Jaakobin kirje, tarjoa ratkaisuksi kokousta.

 

1. Kor. 10:13 kertoo ratkaisusta, mistä 9. askeleen lupaukset kertovat: "Teitä kohdannut kiusaus ei ole mitenkään epätavallinen. Jumalaan voi luottaa. Hän ei salli kiusauksen käydä teille ylivoimaiseksi, vaan antaessaan teidän joutua koetukseen hän samalla valmistaa pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää."

 

4. Mistä ohjaus, johdatus ja lahjat tulevat?

 

Iso Kirja, s. 41: "Kaikissa asioissa minun piti kääntyä Valon Isän puoleen, joka ohjaa meitä kaikkia."

 

Jaak. 1:17

 

"Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, taivaan tähtien Isältä, jonka luona ei mikään muutu, ei valo vaihdu varjoksi."

 

12. perinteen pitkässä muodossa on myös viittaus samaan: "Tämä lopuksi, jotta suuret siunauksemme eivät voisi koskaan pilata meitä; että tulisimme aina elämään kiitollisina tutkistellen Häntä, joka johtaa meitä kaikkia."

 

5. Vihasta

 

Iso Kirja, s. 83: "Jos tahdomme elää, meidän on päästävä vihasta."

 

Jaak. 1:19-20

 

"Tietäkää, rakkaat veljeni, että itse kunkin tulee olla herkkä kuulemaan mutta hidas puhumaan ja hidas vihaan, sillä miehen viha ei johda oikeudenmukaisuuteen, jota Jumala tahtoo."

 

6. Ei vain sanan kuulemisesta, vaan myös tekemisestä

 

Aivan samanlaista sanamuotoa, mikä alla olevassa Jaakobin kirjeen kohdassa on, ei löydy Isosta Kirjasta. Siinä kerrotaan kuitenkin selkeästi että kyseessä on toimintaohjelma ja että mikään inhimillinen voima ei voi vapauttaa ihmistä alkoholismista. "Käsitimme äkkiä että Jumala tekee sen mihin emme itse pystyneet " s.97. Kuudes lukukin on otsikoitu: "Toimintaan".

 

AA:lainen ajattelu, missä korostetaan toimintaa uskon koetuksena, on mitä ilmeisimmin omaksuttu Johanneksen evankeliumista 7:17 "Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani."

 

Jaak. 1:21-22

 

"Olkaa siis sävyisiä ja pankaa pois kaikki saasta ja pahuus. Ottakaa vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi pelastaa teidän sielunne. Toteuttakaa sana tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä -- älkää pettäkö itseänne."

 

7. Epäitsekkyys ja auttavaisuus

 

Nämä ovat AA:n erityisiä periaatteita, etenkin 12. askeleen osalta.

 

Jaak. 1:27

 

"Puhdasta, Jumalan ja Isän silmissä tahratonta palvelusta on huolehtia orvoista ja leskistä, kun he ovat ahdingossa, ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta."

 

Suomentamattomassa pamfletissa "Spiritual Milestones in AA" asia sanotaan hyvin selvästi: "Ja kaikki mitä meidän tarvitsee tehdä Pyhän Jaakobin tekstin kohdassa, on korvata sanalla alkoholisti orvot ja lesket, niin meillä on kahdestoista askel."

@ Yhteydenotto | Anonymiteetti | © Copyrights