AAtieto.info

Jaakobin kirje, Luku 1

 

1. Kärsivällisyys

 

Isossa Kirjassa kärsivällisyys mainitaan useasti, mutta esimerkiksi sivulla 84 seuraavasti (sivunumerointi 9. suomenkielisen painoksen): "Emme voi auttaa kaikkia, mutta Jumala voi kuitenkin osoittaa meille, kuinka voimme suhtautua jokaiseen ihmiseen ystävällisesti ja kärsivällisesti." ja sivulla 96 näin: "Teemme kotona suursiivouksen ja pyydämme joka aamu mietiskellessämme, että Luojamme opastaisi meitä kohti kärsivällisyyttä, suvaitsevaisuutta, ystävällisyyttä ja rakkautta."

 

Jaakobin kirjeessä mainitaan viidennessä luvussakin kärsivällisyys, ja muuallakin Raamatussa siitä kirjoitetaan, mutta Jaak. 1:3-4 toteaa:

 

"Tehän tiedätte,, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Kkärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, jotta olisitte täydellisiä ja eheitä, ette millään tavoin vajaita."

 

Raamatun lainaukset ovat  vuoden 2012 Raamattu kansalle-käännöksestä.

 

2. Jumalan viisauden pyytäminen uskossa

 

Koko 11. askel kuvaa tätä aihetta, "Pyrimme rukouksen ja mietiskelyn avulla kehittämään tietoista yhteyttämme Jumalaan, sellaisena kuin Hänet käsitimme, rukoillen ainoastaan tietoa Hänen tahdostaan meidän suhteemme ja voimaa sen toteuttamiseen." Isossa Kirjassa tulevat voiman ja ohjauksen etsiminen jo toisen askeleen selostuksessa esille (s. 67): "Pystyimme lähestymään Jumalaa ja saamaan Häneen yhteyden. Kun myönsimme mahdolliseksi, että maailman moninaisuuden takana on jokin luova Järki, maailmankaikkeuden Henki, meidät valtasi tunne, että saimme voimaa ja ohjausta."

 

Uskossa pyytäminen siksi, että toinen askel kuuluu oikein käännettynä "Aloimme uskoa, että joku itseämme suurempi Voima voisi palauttaa tervejärkisyytemme."

 

Jaak. 1:5-8

 

"Jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille auliisti ja moittimatta, niin se hänelle annetaan. Mutta anokoon uskossa,lainkaan epäilemättä. Jjoka epäilee, on kuin meren aalto, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulko saavansa Herralta mitään, kahtaalle häilyvä mies, epävaka kaikilla teillään."

 

3. Kiusauksen vastustaminen

 

Ainakin alkuun useimmille AA:ssa muusta ei olekaan kysymys kuin kiusauksen vastustamisesta ja onhan siitä kirjoitettu kokonainen kirjakin "Eläminen raittiina". Isossa Kirjassa kiusauksista mainitaan mm. 9. askeleen lupausten kohdalla (s. 98): "Jos kiusaus tulee, kavahdamme sitä kuin polttavaa liekkiä. . . Emme taistele alkoholia vastaan, emmekä karta kiusauksia."

 

Jaak. 1:12-16

 

"Autuas se mies, joka kestää koetuksen. Kun hänet on koeteltu, hän on saava elämän kruunun, Herra on sen luvannut niille, jotka häntä rakastavat! Älköön kukaan, kiusattuna ollessaan, sanoko, että Jumala häntä kiusaa. Ei Jumala ole pahan kiusattavissa, eikä hän kiusaa ketään. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee; Kun sitten himo tulee raskaaksi, se synnyttää synnin, ja kun synti on kypsynyt täyteen mittaansa, se synnyttää kuoleman. Älkää eksykö, rakkaat veljeni."

 

Ei kumpikaan, ei Iso Kirja eikä Jaakobin kirje, tarjoa ratkaisuksi kokousta.

 

1. Kor. 10:13 kertoo ratkaisusta, mistä 9. askeleen lupaukset kertovat: "Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus; ja Jumala on uskollinen, Hän ei salli teitä kiusattavan enempää kuin kestätte, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää."

 

4. Mistä ohjaus, johdatus ja lahjat tulevat?

 

Iso Kirja, s. 41: "Kaikissa asioissa minun piti kääntyä Valon Isän puoleen, joka ohjaa meitä kaikkia."

 

Jaak. 1:17

 

"Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valojen Isältä, jonka luona ei ole muutosta eikä varjoakaan vaihtelusta."

 

Raamattu kansalle käännös puhuu valojen Isästä, 1992 käännös taivaan tähtien Isästä.

 

12. perinteen pitkässä muodossa on myös viittaus samaan: "Tämä lopuksi, jotta suuret siunauksemme eivät voisi koskaan pilata meitä; että tulisimme aina elämään kiitollisina tutkistellen Häntä, joka johtaa meitä kaikkia."

 

5. Vihasta

 

Iso Kirja, s. 83: "Jos tahdomme elää, meidän on päästävä vihasta."

 

Jaak. 1:19-20

 

"Te tietäkää, rakkaat veljeni,että jokaisen ihmisen tulee olla nopea kuulemaan mutta hidas puhumaan ja hidas vihaan; sillä miehen viha ei toteuta Jumalan vanhurskautta."

 

6. Ei vain sanan kuulemisesta, vaan myös tekemisestä

 

Aivan samanlaista sanamuotoa, mikä alla olevassa Jaakobin kirjeen kohdassa on, ei löydy Isosta Kirjasta. Siinä kerrotaan kuitenkin selkeästi että kyseessä on toimintaohjelma ja että mikään inhimillinen voima ei voi vapauttaa ihmistä alkoholismista. "Käsitimme äkkiä että Jumala tekee sen mihin emme itse pystyneet " s.97. Kuudes lukukin on otsikoitu: "Toimintaan".

 

AA:lainen ajattelu, missä korostetaan toimintaa uskon koetuksena, on mitä ilmeisimmin omaksuttu Johanneksen evankeliumista 7:17 "Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, hän tulee tietämään, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani."

 

Jaak. 1:21-22

 

"Pankaa siis pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus ja ottakaa sävyisästi vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi pelastaa teidän sielunne. Olkaa sanan tekijöitä eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne."

 

7. Epäitsekkyys ja auttavaisuus

 

Nämä ovat AA:n erityisiä periaatteita, etenkin 12. askeleen osalta.

 

Jaak. 1:27

 

"Puhdasta ja tahratonta jumalanpalvelusta Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdingossaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta."

 

Suomentamattomassa pamfletissa "Spiritual Milestones in AA" asia sanotaan hyvin selvästi: "Ja kaikki mitä meidän tarvitsee tehdä Pyhän Jaakobin tekstin kohdassa, on korvata sanalla alkoholisti orvot ja lesket, niin meillä on kahdestoista askel."

@ Yhteydenotto | Anonymiteetti | © Copyrights