AAtieto.info

Jaakobin kirje, Luku 5

 

1. Kärsivällisyys

 

AA:n "kärsivällisyysperiaaate" on todennäköisesti johdettu Jaakobin kirjeen ensimmäisestä luvusta. Tärkeä paino kärsivällisyydestä voidaan kuitenkin löytää sen viidennestä luvusta.

 

Jaak. 5:7,8

 

"Osoittakaa siis kärsivällisyyttä, veljet, Herran läsnäoloon asti. Katso! Maanviljelijä odottelee maan kallisarvoista hedelmää osoittaen kärsivällisyyttä sen suhteen, kunnes hän saa varhaissateen ja myöhäissateen. Osoittakaa tekin kärsivällisyyttä; tehkää sydämenne lujiksi, sillä Herran läsnäolo on tullut lähelle."

 

Raamatun lainaukset ovat Uuden maailman käännöksestä.

 

Jaak. 5:10,11

 

"Veljet, ottakaa pahan kärsimisen ja kärsivällisyyden osoittamisen malliksi profeetat, jotka puhuivat Jehovan nimessä. Katso! Me sanomme onnellisiksi niitä, jotka ovat kestäneet. Olette kuulleet Jobin kestävyydestä+ ja olette nähneet Jehovan antaman tuloksen, että Jehova on hyvin hellä kiintymyksessään ja armollinen."

 

2. Kaunat (kattaen AA:n 4. askeleen kaunainventaarion)

 

Jaak. 5:9

 

"Älkää huokailko* toisianne vastaan, veljet, jottei teitä tuomittaisi. Katso! Tuomari seisoo ovien edessä."

 

Ison Kirjan neljännen askeleen kuvauksesta suuri osa on omistettu kaunalle, mistä sivu 81 sanoo:

"Kauna on virheistä ensimmäinen. Se tuhoaa alkoholisteja enemmän kuin mikään muu. Siitä ovat lähtöisin kaikenlaiset hengellisen sairauden muodot, sillä me emme olleet sairaita vain mieleltämme ja ruumiiltamme vaan myös hengellisesti."

 

Iso kirja ehdottaa laittamaan kaunat paperille kaunaluetteloon (s. 82-83). Oxford-ryhmän puhemies Ebenezer Macmillan kirjoitti pitkästi teoksessaan "Seeking and Finding" kaunojen, vihan, eliminoimisesta, jotka "sulkevat Jumalan ulos tehokkaasti". Iso Kirja luetteloi kaunat yhtenä neljästä pääasiallisesta "luonteen heikkoudesta", jotka sulkevat meidät Jumalasta, on aivan mahdollista, että "kaunakieleen" Isossa Kirjassa on vaikuttanut Jaakobin kirje ja ehkä erityisesti jae 5:9.

 

3. Pyytäminen Jumalalta anteeksiantoa synneistä

 

Jaak. 5:15

 

"Ja uskon rukous tekee huonovointisen terveeksi, ja Jehova nostaa hänet ylös. Ja jos hän on tehnyt syntejä, niin hänelle annetaan anteeksi."

 

Iso Kirja suosittelee pyytämään Jumalalta Hänen anteeksiantoa, kun olemme riittämättömiä. Sivulla 86 todetaan: "Jos kadumme sitä, mitä olemme tehneet, ja meillä on vilpitön halu antaa Jumalan johtaa meitä parempaan, silloin uskomme saavamme anteeksi ja olemme oppineet läksymme."

Edelleen sivulla 99: "Kun menemme illalla levolle, käymme läpi elettyä päivää rakentavassa hengessä. . . . Käytyämme päivän läpi pyydämme Jumalalta anteeksi ja kysymme, mitä voimme tehdä virheiden korjaamiseksi."

 

Edellä olevat Ison Kirjan lainaukset osoittavat, että jopa heidän ensiantautumisensa jälkeen väärintekijät voivat vielä, AA:n näkökulmasta, etsiä ja saada Jumalan anteeksiannon ensiantaumisen jälkeen tulleista vajavuuksista. Jälleen tässä Jaakobin kirjeellä ei ole yksinoikeutta ilmoitukseen, että Jumala tekee mahdolliseksi anteeksiannon kautta uskovalle saada takaisin yhteys Häneen. Seuraava ensimmäisen Johanneksen kirjeen jae 1:9 voi olla myös Ison Kirjan ajatusten lähteenä: "Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä."

 

Anteeksianto on yhteydessä vuorisaarnaan. On oikein sanoa, että Jaakobin kirje, ensimmäinen Johanneksen kirje tai Matteuksen evankeliumin vuorisaarna voivat jokainen tai kaikki olla perustana Ison Kirjan anteeksiantoajatukselle.

 

4. Syntien tunnustaminen toiselle ihmiselle

 

Sekä Oxford-ryhmän "jakaminen tunnustamalla" -konsepti, että viides askel Isossa Kirjassa on johdettu Jaakobin kirjeen jakeesta 5:16: "Tunnustakaa+ sen tähden avoimesti syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta paranisitte..."

 

Paljon tärkeämpää kuin "jakaminen tunnustamalla" ja viidennen askeleen lähde on Akronin "todellisten antautujien" suora painotus tälle jakeelle ja sitä ympäröiville jakeille. Akronin veljet rukoilivat uuden miehen puolesta. He toivat hänet Kristukselle. He saivat hänet vastaanottamaan Kristus ja liittyivät hänen omaan rukoukseensa paranemisesta ja elämästä Kristuksen periaatteiden mukaan. Tarkoitus oli saada hänet tulemaan kristityksi, luottamaan Jumalan voimaan, olemaan parantunut ja elämään Kristuksen periaatteiden mukaan.

 

5. Tehokas, harras rukous toimii

 

AA:n Isossa Kirjassa sanotaan: "Yhdestoista Askel puhuu rukouksesta ja mietiskelystä. Ei pidä arkailla rukousta. Meitä paremmat ihmiset harrastavat sitä kaiken aikaa. Se toimii, jos asenne on oikea ja sen hyväksi tehdään työtä." (s. 99)

 

Jaak. 5:16

 

"... Vanhurskaan rukouksessa, kun se on vaikuttamassa, on paljon voimaa."

 

Jaakobin kirjeen jae 5:16 voi hyvin olla ollut pääperusta Ison Kirjan muistutuksille rukouksen tehokkuudesta.

 

6. Paraneminen vanhempien rukousten kautta

 

Jaak. 5:13-16

 

"Kärsiikö joku keskuudessanne pahaa? Hän jatkakoon rukoilemista. Onko joku hyvällä mielellä? Hän laulakoon psalmeja. Onko joku keskuudessanne sairas? Hän kutsukoon luokseen seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään sivellen häneen öljyä Jehovan nimessä. Ja uskon rukous tekee huonovointisen terveeksi, ja Jehova nostaa hänet ylös. Ja jos hän on tehnyt syntejä, niin hänelle annetaan anteeksi. Tunnustakaa sen tähden avoimesti syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta paranisitte. Vanhurskaan rukouksessa, kun se on vaikuttamassa, on paljon voimaa."

 

AA:n ensimmäisessä ryhmässä tri Bob, T. Henry Williams ja alkujäsenet veivät tulokkaan "yläkertaan", saivat hänet antautumaan Kristukselle ja rukoilivat hänen puolestaan ja hänen kanssaan. Öljyllä voitelemisesta on ristiriitaista tietoa, asiaatuntevien enemmistön käsitys on, että öljyä ei käytetty.

@ Yhteydenotto | Anonymiteetti | © Copyrights