AAtieto.info

Jaakobin kirje, Luku 5

 

1. Kärsivällisyys

 

AA:n "kärsivällisyysperiaaate" on todennäköisesti johdettu Jaakobin kirjeen ensimmäisestä luvusta. Tärkeä paino kärsivällisyydestä voidaan kuitenkin löytää sen viidennestä luvusta.

 

Jaak. 5:7,8

 

"Olkaa siis kärsivällisiä, veljet, Herran tuloon asti. Katsokaa, kuinka maaomies odottaa maan kallista hedelmää ja on kärsivällinen, kunnes maa on saanut syyssateen ja kevätsateen.

Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulo on lähellä."

 

Raamatun lainaukset ovat vuoden 2012 Raamattu kansalle-käännöksestä.

 

Jaak. 5:10,11

 

"Veljet, ottakaa vaivan kestämisessä ja kärsivällisyydessä esikuvaksenne profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä.

Kuinka ylistämmekään autuaiksi niitä, jotka ovat pysyneet kestävinä! Olette kuulleet Jobin kestävyydestä, ja Herran antaman lopputuloksen te tunnette. Herra on laupias ja armahtava."

 

2. Kaunat (kattaen AA:n 4. askeleen kaunainventaarion)

 

Jaak. 5:9

 

"Veljet, älkää nurisko toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi. Katsokaa, tuomari seisoo ovella!"

 

Ison Kirjan neljännen askeleen kuvauksesta suuri osa on omistettu kaunalle, mistä sivu 81 sanoo:

"Kauna on virheistä ensimmäinen. Se tuhoaa alkoholisteja enemmän kuin mikään muu. Siitä ovat lähtöisin kaikenlaiset hengellisen sairauden muodot, sillä me emme olleet sairaita vain mieleltämme ja ruumiiltamme vaan myös hengellisesti."

 

Iso kirja ehdottaa laittamaan kaunat paperille kaunaluetteloon (s. 82-83). Oxford-ryhmän puhemies Ebenezer Macmillan kirjoitti pitkästi teoksessaan "Seeking and Finding" kaunojen, vihan, eliminoimisesta, jotka "sulkevat Jumalan ulos tehokkaasti". Iso Kirja luetteloi kaunat yhtenä neljästä pääasiallisesta "luonteen heikkoudesta", jotka sulkevat meidät Jumalasta, on aivan mahdollista, että "kaunakieleen" Isossa Kirjassa on vaikuttanut Jaakobin kirje ja ehkä erityisesti jae 5:9.

 

3. Pyytäminen Jumalalta anteeksiantoa synneistä

 

Jaak. 5:15

 

"Uskon rukous parantaa sairaan, ja Herra nostaa hänet jalkeille; ja jos hän on tehnyt syntiä, se annetaan hänelle anteeksi."

 

Iso Kirja suosittelee pyytämään Jumalalta Hänen anteeksiantoa, kun olemme riittämättömiä. Sivulla 86 todetaan: "Jos kadumme sitä, mitä olemme tehneet, ja meillä on vilpitön halu antaa Jumalan johtaa meitä parempaan, silloin uskomme saavamme anteeksi ja olemme oppineet läksymme."

Edelleen sivulla 99: "Kun menemme illalla levolle, käymme läpi elettyä päivää rakentavassa hengessä. . . . Käytyämme päivän läpi pyydämme Jumalalta anteeksi ja kysymme, mitä voimme tehdä virheiden korjaamiseksi."

 

Edellä olevat Ison Kirjan lainaukset osoittavat, että jopa heidän ensiantautumisensa jälkeen väärintekijät voivat vielä, AA:n näkökulmasta, etsiä ja saada Jumalan anteeksiannon ensiantaumisen jälkeen tulleista vajavuuksista. Jälleen tässä Jaakobin kirjeellä ei ole yksinoikeutta ilmoitukseen, että Jumala tekee mahdolliseksi anteeksiannon kautta uskovalle saada takaisin yhteys Häneen. Seuraava ensimmäisen Johanneksen kirjeen jae 1:9 voi olla myös Ison Kirjan ajatusten lähteenä: "Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä."

 

Anteeksianto on yhteydessä vuorisaarnaan. On oikein sanoa, että Jaakobin kirje, ensimmäinen Johanneksen kirje tai Matteuksen evankeliumin vuorisaarna voivat jokainen tai kaikki olla perustana Ison Kirjan anteeksiantoajatukselle.

 

4. Syntien tunnustaminen toiselle ihmiselle

 

Sekä Oxford-ryhmän "jakaminen tunnustamalla" -konsepti, että viides askel Isossa Kirjassa on johdettu Jaakobin kirjeen jakeesta 5:16: "Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte;..."

 

Paljon tärkeämpää kuin "jakaminen tunnustamalla" ja viidennen askeleen lähde on Akronin "todellisten antautujien" suora painotus tälle jakeelle ja sitä ympäröiville jakeille. Akronin veljet rukoilivat uuden miehen puolesta. He toivat hänet Kristukselle. He saivat hänet vastaanottamaan Kristus ja liittyivät hänen omaan rukoukseensa paranemisesta ja elämästä Kristuksen periaatteiden mukaan. Tarkoitus oli saada hänet tulemaan kristityksi, luottamaan Jumalan voimaan, olemaan parantunut ja elämään Kristuksen periaatteiden mukaan.

 

5. Tehokas, harras rukous toimii

 

AA:n Isossa Kirjassa sanotaan: "Yhdestoista Askel puhuu rukouksesta ja mietiskelystä. Ei pidä arkailla rukousta. Meitä paremmat ihmiset harrastavat sitä kaiken aikaa. Se toimii, jos asenne on oikea ja sen hyväksi tehdään työtä." (s. 99)

 

Jaak. 5:16

 

"... Vanhurskaan voimallinen rukous saa paljon aikaan."

 

Jaakobin kirjeen jae 5:16 voi hyvin olla ollut pääperusta Ison Kirjan muistutuksille rukouksen tehokkuudesta.

 

6. Paraneminen vanhempien rukousten kautta

 

Jaak. 5:13-16

 

"Jos joku teistä kärsii vaivaa, rukoilkoon; jos joku on hyvillä mielin, laulakoon kiitosta.

Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä rukoilkoot hänen puolestaan, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä.

Uskon rukous parantaa sairaan, ja Herra nostaa hänet jalkeille; ja jos hän on tehnyt syntiä, se annetaan hänelle anteeksi.

Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte. Vanhurskaan voimallinen rukous saa paljon aikaan"

 

AA:n ensimmäisessä ryhmässä tri Bob, T. Henry Williams ja alkujäsenet veivät tulokkaan "yläkertaan", saivat hänet antautumaan Kristukselle ja rukoilivat hänen puolestaan ja hänen kanssaan. Öljyllä voitelemisesta on ristiriitaista tietoa, asiaatuntevien enemmistön käsitys on, että öljyä ei käytetty.

@ Yhteydenotto | Anonymiteetti | © Copyrights