AAtieto.info

Opi, mitä Raamattu sanoo Luojasta.

 

Teemme kotona suursiivouksen ja pyydämme joka aamu mietiskellessämme, että Luojamme opastaisi meitä kohti kärsivällisyyttä, suvaitsevaisuutta, ystävällisyyttä ja rakkautta. (Alcoholics Anonymous, Toimintaan)

 

Taivaan ja maan Luoja on paljastanut suuren osan meille itsestään Sanassaan Raamatussa (tunnettu varhaisille AA:laisille Hyvänä Kirjana).

Esimerkiksi:

 

Kun Abram oli yhdeksänkymmenenyhdeksän vuoden ikäinen, Herra ilmestyi hänelle ja sanoi: "Minä olen Jumala, Kaikkivaltias. Vaella koko sydämestäsi minun tahtoni mukaisesti, (1. Moos. 17:1)

 

Vielä Jumala sanoi hänelle: Minä olen Jumala, Kaikkivaltias. Ole hedelmällinen, ja tulkoon sukusi suureksi. Monet kansat saavat sinusta alkunsa, ja sinusta tulee kuninkaiden kantaisä. (1. Moos. 35:11).

 

Voiko ihminen olla oikeassa ja Jumala väärässä? Voiko ihminen olla puhdas Luojansa silmissä?(Job 4:17)

Näin sanoo Herra, Israelin Pyhä, hän, joka on Israelin luonut: Tekö vaatisitte minut tilille lapsistani, tekö antaisitte minulle neuvoja ja ohjeita omien kätteni töistä? 12 Minä tein maan ja loin ihmisen sitä asumaan. Minä levitin käsilläni auki taivaan ja käskyilläni ohjasin sen joukkoja. (Jes. 45:11,12).

 

Rukoilkaa te siis näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi. (Matt. 6:9).

 

Mutta joka ihmisten edessä kieltää minut, sen minäkin kiellän Isäni edessä taivaissa. (Matt. 10:33)

Kun Herra Jeesus oli puhunut heille tämän, hänet otettiin ylös taivaaseen ja hän istuutui Jumalan oikealle puolelle.  (Mark. 16:19).

 

Älä ole kerkeä kieleltäsi äläkä puhu harkitsematta Jumalan edessä, sillä Jumala on taivaassa ja sinä olet maan päällä. Olkoot sanasi sen vuoksi harvat. (Saarn. 5:1)

 

Mieletön se, joka ajattelee: "Ei Jumalaa ole." Turmeltuneita ovat ne, jotka näin ajattelevat, inhottavia heidän tekonsa. Kukaan heistä ei tee hyvää. 3 Jumala katsoo taivaasta maan ihmisiin, hän tutkii, onko kellään ymmärrystä,

onko ketään, joka etsii Jumalaa. (Ps. 53:2,3)

 

Herra katsoo taivaasta maan ihmisiin, hän tutkii, onko kellään ymmärrystä, onko ketään, joka etsii Jumalaa. (Ps. 14:2)

 

Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. (Joh. 4:24)

 

Jumala ei ole ihminen: hän ei valehtele, hän ei muuta mieltään. Hänkö ei tekisi, mitä sanoo? Hänkö ei pitäisi, mitä lupaa? (4. Moos. 23:19)

 

Herra, Israelin kunnia, ei tyhjää puhu eikä sanojaan peruuta. Ei hän ole ihminen, ei hän sanojaan kadu. (1. Sam. 15:29)

 

Hän ei ole ihminen, niin kuin minä olen. En minä voi käydä hänen kanssaan oikeutta, en puolustautua häntä vastaan. (Job 9:32)

 

En anna vihani raivota, enää en tuhoa Efraimia. Minä olen Jumala enkä ihminen. Minä olen Pyhä, olen sinun lähelläsi, en tule luoksesi vihan vimmassa. (Hoos. 11:9)

 

Ikuiselle kuninkaalle, kuolemattomalle, näkymättömälle ja ainoalle Jumalalle kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti! Aamen. (1. Tim. 1:17)

 

Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen, ennen koko luomakuntaa syntynyt. (Kol. 1:15)

 

Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa Poika, joka itse on Jumala ja joka aina on Isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet. (Joh. 1:18)

 

Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. (1. Joh. 4:8)

 

Me olemme oppineet tuntemaan Jumalan rakkauden kaikkia meitä kohtaan ja uskomme siihen. Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. (1. Joh. 4:16)

 

Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille: Jumala on valo, hänessä ei ole pimeyden häivää. (1. Joh. 1:5)

 

ikiaikojen Jumala (5. Moos. 33:27)

 

ikuinen Jumala (1. Moos. 21:33; Jes. 40:28; Room. 16:26)

 

elävä Jumala (5. Moos. 5:26; Joos. 3:10; 1. Sam. 17:26, 36; 2. Kun. 19:4, 16; Ps. 42:2; Ps. 84:2; Jes. 37:4, 17; Jer. 10:10; Jer. 23:36; Dan. 6:20, 26; Hoos. 1:10; Matt. 16:16; Matt. 26:63; Joh. 6:69; Ap.t. 14:15; Room. 9:26; 2. Kor. 3:3; 2. Kor. 6:16; 1. Tim. 3:15; 1. Tim. 4:10; Hepr. 3:12; Hepr. 9:14; Hepr. 10:31; Hepr. 12:32; Ilm. 7:2)

 

oikea Jumala (2. Aik. 15:3; Jer. 10:10; Joh. 17:3; 1. Joh. 5:20)

 

elävä, todellinen Jumala (1. Tess. 1:9)

 

pyhä Jumala (Joos. 24:19)

 

Rauhan Jumala (Room. 15:33; Room. 16:20; Fil. 4:9; 1. Tess. 5:23; Hepr. 13:20)

 

Toivon Jumala (Room. 15:13)

 

Jumala, jolta kestävyys ja rohkaisu tulevat (Room. 15:5)

 

Kaiken armon Jumala (1. Piet. 5:10)

 

runsaan lohdutuksen Jumala (2. Kor. 1:3)

 

Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala (Ef. 1:17)

 

Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. (Room. 15:6; 2. Kor. 1:3; Kol. 1:3)

 

Herran Jeesuksen Jumala ja Isä (2. Kor. 11:31; Ef. 1:3; 1. Piet. 1:3)

 

runsaan lohdutuksen Jumala (2. Kor. 1:3)

 

taivaan tähtien Isä (Jaak. 1:17)

 

Isä, joka elää (Joh. 6:57)

 

Jumala, joka on kaikkien ihmisten pelastaja (1. Tim. 4:10)

 

"Kuule, Israel! Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. (5. Moos.. 6:4,5).

 

Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Jeesus vastasi: "Tärkein on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra.

Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi.

Toinen on tämä: 'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.' Näitä suurempaa käskyä ei ole."

Lainopettaja sanoi hänelle: "Oikein, opettaja! Totta puhuit, kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala, ei ole muita kuin hän. (Mark. 12:28-32)

 

meillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on kaikki lähtöisin, ja hänen luokseen olemme matkalla. Meillä on vain yksi Herra, Jeesus Kristus. Hänen välityksellään on kaikki luotu, niin myös meidät. (1. Kor. 8:6)

 

Yksi on Jumala, kaikkien Isä! Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa. (Ef. 4:6)

 

Jumala on yksi, ja yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. (1. Tim. 2:5).

 

Sinä uskot, että Jumala on yksi ainoa. Oikein teet -- pahat hengetkin uskovat sen ja vapisevat. (Jaak. 2:19).

 

ja sanoi: "Herra, Israelin Jumala! Ei ole sinun kaltaistasi jumalaa, ei taivaassa eikä maan päällä. Sinä pidät voimassa liiton ja osoitat rakkautta palvelijoillesi, jotka vilpittömin sydämin elävät tahtosi mukaan. (2. Aik. 6:14)

 

Näin sanoo Herra, Israelin kuningas ja sen lunastaja, Herra Sebaot: -- Minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen, ei ole muuta Jumalaa kuin minä. (Jes. 44:6)

 

Minä olen Herra. Ei ole ketään toista, ei ole muuta jumalaa kuin minä. Vaikka sinä et minua tunne, minä vyötän sinut, (Jes. 45:5)

 

Keskustelkaa yhdessä ja muistelkaa, ilmoittakaa ja kertokaa meille: kuka antoi tästä tiedon jo ammoin, kuka kertoi sen aikoja sitten? Kuka muu kuin minä, Herra! Ei ole muuta jumalaa kuin minä. Minä olen vanhurskas pelastaja,

ei ole ketään muuta. (Jes. 45:21)

 

Mutta minä olen Herra, sinun Jumalasi, minä toin sinut Egyptistä. Muuta jumalaa sinulla ei ole, ei muuta auttajaa kuin minä yksin. (Hoos. 13:4)

 

Niin Jumala puhui kaiken tämän:

"Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä, orjuuden maasta.

"Sinulla ei saa olla muita jumalia.

"Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa, älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä, äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla. 5 Älä kumarra äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista, vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua.

Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni. (2. Moos.. 20:1-6)

 

Noudattakaa tarkoin kaikkia minun käskyjäni. Älkää kutsuko avuksi vieraita jumalia, niiden nimiä älkää päästäkö huulillenne. (2. Moos. 23:13)

 

Te ette saa sekoittua niihin kansoihin, joita vielä elää teidän keskuudessanne. Älkää palvoko älkääkä kumartako niiden kansojen jumalia, älkää vannoko niiden nimeen, älkää edes mainitko niitä, (Joos. 23:7)

@ Yhteydenotto | Anonymiteetti | © Copyrights