AAtieto.info

Opi, mitä Raamattu sanoo Luojasta.

 

Teemme kotona suursiivouksen ja pyydämme joka aamu mietiskellessämme, että Luojamme opastaisi meitä kohti kärsivällisyyttä, suvaitsevaisuutta, ystävällisyyttä ja rakkautta. (Alcoholics Anonymous, Toimintaan)

 

Taivaan ja maan Luoja on paljastanut suuren osan meille itsestään Sanassaan Raamatussa (tunnettu varhaisille AA:laisille Hyvänä Kirjana).

Esimerkiksi:

Kun Abram oli yhdeksänkymmenenyhdeksän vuoden ikäinen, Herra ilmestyi hänelle ja sanoi: ”Minä olen Jumala, Kaikkivaltias. Vaella minun edessäni ja ole nuhteeton. (1. Moos. 17:1).

 

Jumala sanoi hänelle vielä: ”Minä olen Jumala, Kaikkivaltias. Ole hedelmällinen ja lisäänny. Sinusta lähtee kansa, suuri kansojen joukko, ja sinusta polveutuu kuninkaita. (1. Moos. 35:11)

 

Onko ihminen vanhurskaampi kuin Jumala, onko mies puhtaampi kuin hänen Luojansa? (Job 4:17)

 Näin sanoo Herra, Israelin Pyhä, sen Luoja: Tekö haluatte kysyä minulta tulevia asioita lapsistani ja määrätä minun kätteni töistä? Minä olen tehnyt maan ja luonut ihmisen maan päälle. Minun käteni levittivät taivaan auki, minä annoin käskyni kaikille sen joukoille. (Jes. 45:11,12)

 

Rukoilkaa te siis näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi. (Matt. 6:9)

 

Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa.” (Matt. 10:33)

Kun Herra Jeesus oli puhunut heille, hänet otettiin ylös taivaaseen ja hän istuutui Jumalan oikealle puolelle. (Mark. 16:19).

 

Älä avaa suutasi hätiköiden, älköön sydämesi kiirehtikö lausumaan sanoja Jumalan edessä, sillä Jumala on taivaassa ja sinä olet maan päällä. Olkoot siis sanasi harvat. (Saarn. 5:1)

 

Houkka sanoo sydämessään: ”Ei Jumalaa ole.” He ovat turmeltuneita ja inhottavia pahuudessaan. Ei ole ketään, joka tekee hyvää. Jumala katsoo taivaasta ihmisiin nähdäkseen, onko ketään ymmärtäväistä, ketään, joka etsii Jumalaa. (Ps. 53:2,3)

 

Herra katsoo taivaasta ihmisiin nähdäkseen, onko ketään ymmärtävää, ketään, joka etsii Jumalaa. (Ps. 14:2)

 

Jumala on Henki, ja niiden, jotka häntä palvovat, tulee palvoa hengessä ja totuudessa. (Joh. 4:24).

 

Ei Jumala ole ihminen, että hän valehtelisi, eikä ihmislapsi, että hän katuisi. Sanoisiko hän jotakin eikä sitä tekisi? Puhuisiko hän jotakin eikä sitä toteuttaisi? (4. Moos.. 23:19)

 

Hän, joka on Israelin kunnia, ei valehtele eikä kadu, sillä ei hän ole ihminen, että hän katuisi.”

 (1. Sam. 15:29).

 

Eihän hän ole ihminen niin kuin minä, niin että voisin vastata hänelle ja kävisimme oikeutta keskenämme (Job 9:32)

 

En laske valloilleen vihani hehkua, en enää hävitä Efraimia, sillä minä olen Jumala enkä ihminen, minä olen pyhä sinun keskelläsi; en tule vihan vimmassa. (Hoos. 11:9)

 

Ikuisuuksien Kuninkaalle, katoamattomalle, näkymättömälle ja ainoalle Jumalalle kunnia ja kirkkaus aina ja iankaikkisesti! Aamen. (1. Tim. 1:17)

 

Hän on näkymättömän Jumalan kuva, koko luomakunnan esikoinen. (Kol. 1:15).

 

Jumalaa ei ole kukaan milloinkaan nähnyt. Ainutsyntyinen Jumala64, joka on Isän rinnalla, on hänet ilmoittanut. (Joh. 1:18)

 

Joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. (1. Joh. 4:8)

 

Me olemme oppineet tuntemaan sen rakkauden, joka Jumalalla on meitä kohtaan, ja me uskomme siihen. Jumala on rakkaus. Joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. (1. Joh. 4:16)

 

Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille: Jumala on valo, hänessä ei ole mitään pimeyttä. (1. Joh. 1:5)

 

ikiaikojen Jumala (5. Moos. 33:27)

 

ikuinen Jumala (1. Moos. 21:33; Jes. 40:28; Room. 16:26)

 

elävä Jumala (5. Moos. 5:26; Joos. 3:10; 1. Sam. 17:26, 36; 2. Kun. 19:4, 16; Ps. 42:2; Ps. 84:2; Jes. 37:4, 17; Jer. 10:10; Jer. 23:36; Dan. 6:20, 26; Hoos. 1:10; Matt. 16:16; Matt. 26:63; Joh. 6:69; Ap.t. 14:15; Room. 9:26; 2. Kor. 3:3; 2. Kor. 6:16; 1. Tim. 3:15; 1. Tim. 4:10; Hepr. 3:12; Hepr. 9:14; Hepr. 10:31; Hepr. 12:32; Ilm. 7:2)

 

oikea Jumala (2. Aik. 15:3; Jer. 10:10; Joh. 17:3; 1. Joh. 5:20)

 

elävä ja todellinen Jumala (1. Tess. 1:9)

 

pyhä Jumala (Joos. 24:19)

 

Rauhan Jumala (Room. 15:33; Room. 16:20; Fil. 4:9; 1. Tess. 5:23; Hepr. 13:20)

 

Toivon Jumala (Room. 15:13)

 

Kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala (Room. 15:5)

 

Kaiken armon Jumala (1. Piet. 5:10)

 

kaiken lohdutuksen Jumala. (2. Kor. 1:3)

 

meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala (Ef. 1:17)

 

Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä (Room. 15:6; 2. Kor. 1:3; Kol. 1:3)

 

Herran Jeesuksen Jumala ja Isä (2. Kor. 11:31; Ef. 1:3; 1. Piet. 1:3)

 

kaiken lohdutuksen Jumala. (2. Kor. 1:3)

 

valojen Isä (Jaak. 1:17)

 

Isä, joka on minut lähettänyt, elää (Joh. 6:57)

 

Jumala, joka on kaikkien ihmisten pelastaja (1. Tim. 4:10)

 

Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi. Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja kaikella voimallasi. (5. Moos. 6:4,5).

 

Muuan kirjanoppinut oli kuullut heidän väittelynsä ja havainnut Jeesuksen vastanneen hyvin. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi häneltä: ”Mikä on tärkein kaikista käskyistä?”

Jeesus vastasi: ”Ensimmäinen on tämä: ’Kuule, Israel, Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi.

Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi ja kaikella voimallasi.’

Toinen on tämä: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’ Ei ole näitä suurempaa käskyä.”

Kirjanoppinut sanoi hänelle: ”Oikein, opettaja, sinä sanoit totuuden, että Jumala on yksi ja ettei ole ketään muuta kuin hän. (Mark. 12:28-32)

 

meillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on kaikki, ja me olemme häntä varten. Ja yksi on Herra, Jeesus Kristus, hänen kauttaan on kaikki, niin myös me. (1. Kor. 8:6)

 

yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien, kaikkien kautta ja kaikissa. (Ef. 4:6)

 

Jumala on yksi, yksi on myös välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. (1. Tim. 2:5).

 

Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein; riivaajatkin uskovat sen ja vapisevat.  (Jaak. 2:19).

 

ja sanoi: ”Herra, Israelin Jumala! Ei ole sinun vertaistasi jumalaa taivaassa eikä maan päällä. Sinä pidät liiton ja säilytät laupeuden palvelijoitasi kohtaan, jotka vaeltavat sinun edessäsi kokosydämisesti. (2. Aik. 6:14)

 

Näin sanoo Herra, Israelin kuningas, ja sen lunastaja, Herra Sebaot: Minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen, ei ole muuta Jumalaa kuin minä. (Jes. 44:6)

 

Minä olen Herra, eikä toista ole, ei ole muuta Jumalaa kuin minä. Minä vyötän sinut, vaikka sinä et minua tunne, (Jes. 45:5)

 

Ilmoittakaa ja tuokaa esiin – neuvotelkoot keskenään – kuka on tämän julistanut jo muinaisina aikoina, ilmoittanut aikoja sitten. Enkö minä, Herra! Minun lisäkseni ei ole yhtäkään Jumalaa, ei ketään vanhurskasta Jumalaa ja

pelastajaa. Ei ole muuta Jumalaa kuin minä. (Jes. 45:21)

 

Mutta minä olen Herra, sinun Jumalasi, aina Egyptin maasta lähtien. Muuta Jumalaa sinä et tunne kuin minut, eikä ole muuta pelastajaa kuin minä. (Hoos. 13:4)

 

Sitten Jumala puhui kaikki nämä sanat:

”Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka toin sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä.

Älköön sinulla olko muita jumalia minun rinnallani.

Älä tee itsellesi patsasta äläkä mitään kuvaa mistään, mikä on ylhäällä taivaalla1 tai alhaalla maan päällä tai vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Minä vaadin lapset tilille isien pahoista teoista kolmanteen ja neljänteen polveen saakka, jos he vihaavat minua,

mutta osoitan armoa niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja pitävät minun käskyni. (2. Moos. 20:1-6)

 

Noudattakaa kaikkea, mitä minä olen teille sanonut. Vieraiden jumalien nimiä älkää mainitko, älköön niitä kuuluko teidän suustanne. (2. Moos. 23:13)

 

niin ettette sekaannu noihin teidän keskuuteenne jääneisiin kansoihin. Älkää mainitko heidän jumaliensa nimiä, älkää vannoko niiden nimeen, älkää palvelko älkääkä palvoko niitä, (Joos. 23:7)

@ Yhteydenotto | Anonymiteetti | © Copyrights