AAtieto.info

Opi, mitä Raamattu sanoo Luojasta.

 

Teemme kotona suursiivouksen ja pyydämme joka aamu mietiskellessämme, että Luojamme opastaisi meitä kohti kärsivällisyyttä, suvaitsevaisuutta, ystävällisyyttä ja rakkautta. (Alcoholics Anonymous, Toimintaan)

 

Taivaan ja maan Luoja on paljastanut suuren osan meille itsestään Sanassaan Raamatussa (tunnettu varhaisille AA:laisille Hyvänä Kirjana).

Esimerkiksi:

 

Kun Abramista tuli yhdeksänkymmenenyhdeksän vuoden ikäinen, niin Jehova näyttäytyi Abramille ja sanoi hänelle: ”Minä olen Jumala, Kaikkivaltias. Vaella minun edessäni ja osoittaudu moitteettomaksi. (1. Moos. 17:1)

 

Ja Jumala sanoi hänelle vielä: ”Minä olen Jumala, Kaikkivaltias. Ole hedelmällinen ja lisäänny. Sinusta tulee kansakuntia ja kansakuntien koottu joukko, ja kuninkaita tulee sinun kupeistasi. (1. Moos. 35:11)

Kuolevainen ihminen* – voiko hän olla oikeudenmukaisempi kuin Jumala itse? Tai voiko voimakas mies olla puhtaampi kuin hänen oma Tekijänsä? (Job 4:17)

Näin on sanonut Jehova, Israelin Pyhä ja hänen Muodostajansa: ”Siitä, mikä kohtaa+ poikiani, kysykää minulta, ja kätteni työstä+ teidän tulee antaa käsky minulle. Minä olen tehnyt maan ja olen luonut siihen ihmisen. Minä olen omin käsin jännittänyt taivaat, ja koko niiden armeijaa olen käskenyt.” (Jes. 45:11,12).

 

Teidän on siis rukoiltava näin: ’Meidän Isämme taivaissa, olkoon sinun nimesi pyhitetty. (Matt. 6:9).

 

mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa. (Matt. 10:33)

Kun sitten Herra Jeesus oli puhunut heille, hänet otettiin ylös taivaaseen ja hän istuutui Jumalan oikealle puolelle. (Mark. 16:19).

 

Älä ole hätäinen suultasi, älköönkä sydämesi+ kiirehtikö esittämään sanaa tosi Jumalan edessä. Sillä tosi Jumala on taivaissa, mutta sinä olet maan päällä. Siitä syystä sanojesi tulisi osoittautua harvoiksi. (Saarn. 5:2).

 

Mieletön on sanonut sydämessään: ”Ei ole Jehovaa.” He ovat toimineet turmiollisesti ja ovat toimineet inhottavasti epävanhurskaudessa; ei ole ketään, joka tekee hyvää. Jumala* puolestaan on taivaasta katsonut alas ihmisten poikiin nähdäkseen, onko ketään ymmärtäväistä, ketään joka etsii Jehovaa. (Ps. 53:1,2).

 

Jehova puolestaan on taivaasta katsonut alas ihmisten poikiin nähdäkseen, onko ketään ymmärtäväistä, ketään joka etsii Jehovaa. (Ps. 14:2).

 

Jumala on Henki, ja häntä palvovien täytyy palvoa hengessä ja totuudessa. (Joh. 4:24).

 

Ei Jumala* ole ihminen, niin että hän valehtelisi, eikä ihmisen poika, niin että hän pahoittelisi. Onko hän itse sanonut jotakin, ja eikö hän sitä tee, ja onko hän puhunut, ja eikö hän sitä toteuta? (4. Moos. 23:19)

 

Eikä Israelin Ylhäisyys sitä paitsi osoittaudu petolliseksi eikä hän pahoittele, sillä hän ei ole ihminen*, niin että pahoittelisi. (1. Sam. 15:29)

 

Sillä ei hän ole ihminen niin kuin minä, niin että vastaisin hänelle tullaksemme yhdessä tuomiolle. (Job 9:32)

 

Minä en tule ilmaisemaan suuttumukseni hehkua. Minä en tuhoa Efraimia uudelleen, sillä minä olen Jumala enkä ihminen, Pyhä keskelläsi, enkä minä tule kiihtyneenä. (Hoos. 11:9)

 

Mutta ikuisuuden Kuninkaalle, turmeltumattomalle, näkymättömälle, ainoalle Jumalalle, olkoon kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Aamen. (1. Tim. 1:17).

 

Hän on näkymättömän Jumalan kuva, koko luomakunnan esikoinen, (Kol. 1:15)

 

Kukaan ihminen ei ole milloinkaan nähnyt Jumalaa; ainosyntyinen jumala, joka on Isän poven edessä, on se, joka on selittänyt hänet. (Joh. 1:18)

 

Joka ei rakasta, ei ole tullut tuntemaan Jumalaa, koska Jumala on rakkaus. (1. Joh. 4:8)

 

Ja me itse olemme tulleet tuntemaan ja olemme uskoneet sen rakkauden, joka Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalan yhteydessä, ja Jumala pysyy hänen yhteydessään. (1. Joh. 4:16)

 

Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja ilmoitamme teille, että Jumala on valo eikä hänen yhteydessään ole lainkaan pimeyttä. (1. Joh. 1:5)

 

Muinaisuuden Jumala (5. Moos. 33:27)

 

ajan hämärään asti pysyvä Jumala (1. Moos. 21:33; Jes. 40:28; Room. 16:26)

 

elävä Jumala (5. Moos. 5:26; Joos. 3:10; 1. Sam. 17:26, 36; 2. Kun. 19:4, 16; Ps. 42:2; Ps. 84:2; Jes. 37:4, 17; Jer. 10:10; Jer. 23:36; Dan. 6:20, 26; Hoos. 1:10; Matt. 16:16; Matt. 26:63; Joh. 6:69; Ap.t. 14:15; Room. 9:26; 2. Kor. 3:3; 2. Kor. 6:16; 1. Tim. 3:15; 1. Tim. 4:10; Hepr. 3:12; Hepr. 9:14; Hepr. 10:31; Hepr. 12:32; Ilm. 7:2)

 

tosi Jumala (2. Aik. 15:3; Jer. 10:10; Joh. 17:3; 1. Joh. 5:20)

 

elävä ja tosi Jumala (1. Tess. 1:9)

 

pyhä Jumala (Joos. 24:19)

 

rauhan Jumala (Room. 15:33; Room. 16:20; Fil. 4:9; 1. Tess. 5:23; Hepr. 13:20)

 

toivon Jumala (Room. 15:13)

 

Jumala, joka antaa kestävyyttä ja lohdutusta (Room. 15:5)

 

kaiken ansaitsemattoman hyvyyden Jumala (1. Piet. 5:10)

 

kaiken lohdutuksen Jumala (2. Kor. 1:3)

 

Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala (Ef. 1:17)

 

Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä (Room. 15:6; 2. Kor. 1:3; Kol. 1:3)

 

Herran Jeesuksen Jumala ja Isä (2. Kor. 11:31; Ef. 1:3; 1. Piet. 1:3)

 

kaiken lohdutuksen+ Jumala (2. Kor. 1:3)

 

taivaan valojen Isä (Jaak. 1:17)

 

Isä, joka elää (Joh. 6:57)

 

elävä Jumala, joka on kaikenlaisten ihmisten+ Pelastaja (1. Tim. 4:10)

 

Kuuntele, oi Israel: Jehova, meidän Jumalamme, on yksi Jehova. Ja sinun on rakastettava Jehovaa, Jumalaasi, kaikella sydämelläsi ja kaikella sielullasi ja kaikella elinvoimallasi. (5. Moos. 6:4,5).

 

Eräs kirjanoppinut, joka oli tullut paikalle ja kuullut heidän väittelevän ja joka tiesi, että hän oli vastannut heille hyvin, kysyi nyt häneltä: ”Mikä käsky on kaikkein ensimmäinen?”

Jeesus vastasi: ”Ensimmäinen on: ’Kuule, oi Israel, Jehova, meidän Jumalamme, on yksi Jehova,

ja sinun on rakastettava Jehovaa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi ja koko mielestäsi ja koko voimastasi.

Toinen on tämä: ’Sinun on rakastettava lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’ Ei ole muuta näitä suurempaa käskyä.”

Kirjanoppinut sanoi hänelle: ”Opettaja, hyvin sanoit totuuden mukaan: ’Hän on Yksi, eikä ole ketään muuta kuin Hän’, (Mark. 12:28-32)

 

niin todellisuudessa on meillä yksi Jumala, Isä, josta kaikki on, ja me häntä varten, ja on yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka välityksellä kaikki on, ja me hänen välityksellään. (1. Kor. 8:6)

 

yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. (Ef. 4:6)

 

Sillä on yksi Jumala ja yksi välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen, Kristus Jeesus, (1. Tim. 2:5).

 

Sinähän uskot, että on yksi Jumala? Teet varsin hyvin. Mutta demonitkin uskovat – ja vapisevat. (Jaak. 2:19).

 

Ja hän sanoi edelleen: ”Oi Jehova, Israelin Jumala, ei ole taivaissa eikä maan päällä sinun kaltaistasi Jumalaa, joka pidät liiton ja säilytät rakkaudellisen huomaavaisuuden palvelijoitasi kohtaan, jotka vaeltavat edessäsi kaikesta sydämestään, (2. Aik. 6:14)

 

Näin on sanonut Jehova, Israelin Kuningas ja hänen Lunastajansa, armeijoiden Jehova: ’Minä olen ensimmäinen, ja minä olen viimeinen, eikä minun lisäkseni ole ketään Jumalaa. (Jes. 44:6)

 

Minä olen Jehova, eikä ole ketään muuta. Minua lukuun ottamatta ei ole ketään Jumalaa. Minä vyötän sinut tiukasti, vaikka et ole minua tuntenut, (Jes. 45:5)

 

Ilmoittakaa ja esittäkää. Niin, neuvotelkoot he yhdessä ykseydessä. Kuka on saattanut tämän kuultavaksi muinaisuudesta asti? Kuka on ilmoittanut sen jo siitä lähtien?+ Enkö minä, Jehova, jonka lisäksi ei ole toista Jumalaa; vanhurskas Jumala ja Pelastaja, jollaista ei ole muuta kuin minä? (Jes. 45:21)

 

Mutta minä olen Jehova, sinun Jumalasi, Egyptin maasta lähtien, eikä ollut muuta Jumalaa kuin minä, jonka silloin tunsit, ja paitsi minua ei ollut muuta pelastajaa. (Hoos. 13:4)

 

Ja Jumala puhui sitten kaikki nämä sanat ja sanoi:

”Minä olen Jehova, sinun Jumalasi, joka olen tuonut sinut pois Egyptin maasta, orjahuoneesta.

Sinulla ei saa olla muita jumalia minua uhmaamassa.

Et saa tehdä itsellesi veistettyä kuvaa etkä minkään sellaisen hahmoa, mikä on ylhäällä taivaissa tai mikä on alhaalla maan päällä tai mikä on vesissä maan alla.

Et saa kumartaa niitä etkä taipua palvelemaan niitä, sillä minä, Jehova, sinun Jumalasi, olen yksinomaista antaumusta vaativa Jumala, joka aiheutan rangaistuksen isien erheestä pojille, kolmanteen ja neljänteen sukupolveen niille, jotka vihaavat minua,

mutta osoitan rakkaudellista huomaavaisuutta vieläpä tuhannetta sukupolvea kohtaan* niille, jotka rakastavat minua ja pitävät minun käskyni. (2. Moos. 20:1-6)

 

Ja teidän tulee olla valppaina kaiken sen suhteen, mitä olen teille sanonut, ettekä saa mainita muiden jumalien nimeä. Sen ei pidä kuulua suustasi. (2. Moos. 23:13)

 

menemättä koskaan näiden kansakuntien pariin, näiden jotka jäävät luoksenne. Ettekä saa mainita heidän jumaliensa nimiä ettekä vannoa niiden kautta ettekä saa palvella niitä ettekä kumartaa niitä, (Joos. 23:7)

@ Yhteydenotto | Anonymiteetti | © Copyrights