AAtieto.info

Millainen alkuaikojen AA todella oli?

 

Et opi tätä AA:n perustekstistä tänä päivänä tai kokouksissamme. Mutta alkuaikojen AA:n yksinkertaisuus tulee todella hämmästyttämään sinua! Ja olemme täällä todistamassa uranuurtaja AA kristillisestä yhteisöstä Akronissa, joka kehitti ohjelmamme ja jota johti tri Bob. Tavallisesti oli sairaalassa oloaika tai ainakin lääketieteellistä apua auttamassa pelastamaan tulokkaan henki. Ainoastaan Raamattu oli sallittu huoneessa. Toipuneet juopot vierailivat potilaan luona ja kertoivat menestystarinoitansa. Tulokkaan täytyi samaistua, myöntää, että hän myös oli kärsinyt tappion, ja että hän tekisi mitä tahansa vaaditaan.

 

Tri Bob vieraili päivittäin. Sitten hän selittäisi "sairauden". kuten se silloin ymmärrettiin; ja viimeisenä päivänä tri Bob kysyi kaksi kysymystä, joihin oli vain yksi vastaus: (1) Uskotko Jumalaan? (2) Oletko halukas laskeutumaan polvillesi ja rukoilemaan? Tulokas sitten antoi elämänsä Jeesukselle Kristukselle hänen henkilökohtaisena Herrana ja Pelastajanaan. Monet olivat liian sairaita uskaltautuakseen kauas; niin he elivät Smithien (ja myöhemmin muiden) kanssa Akronin kodeissa.

 

On myytti, että he toipuivat yhden iltapäivän aikana tai neljällä helpolla oppitunnilla. He vapisivat. He tutisivat. He olivat levottomia. He eivät muistaneet. He olivat häpeissään, epävarmoja ja syyllisyydentuntoisia. Mutta he oppivat, mitä rakastava Jumala oli tehnyt saatavilla olevaksi. Kodeissa heillä oli päivittäinen hiljainen hetki (Raamatun tutkimista, rukousta, ohjauksen pyytämistä, hartauskirjallisuuden lukemista ja keskustelua Anne Smithin lehdestä). He jakoivat murheensa ja ongelmansa tri Bobin, Annen (hänen vaimonsa) ja Henrietta Seiberlingin kanssa. Heillä oli myös henkilökohtaiset hiljaiset hetket yksityiselämissään tai kodeissaan. Heillä oli yksi kokous viikossa. Ei juomiskertomuksia. Ei ruikuttamista. Ei psykologiaa. Vain rukous. Raamatun lukemista. Hiljainen hetki. Upper Room'in tai samankaltaisen hartauskirjallisuuden käyttö keskusteluun.

 

Sitten tulokkaan antautuminen yläkerrassa rukouskokouksessa samankaltaisesti kuin Jaakobin kirjeessä 5:14-16. Tulokas vahvisti ratkaisunsa Kristuksesta. [Tämän Kristuksen tunnustamisen, missä tulokas uudelleen syntyi, ovat vahvistaneet "pakolliseksi" neljä eri ja hyvin tunnettua AA:n vanhaa jäsentä - J. D. Holmes, Clarence Snyder, Larry Bauer ja Ed Andy.] Tähän aikaan "vanhemmat" (tavallisesti Bob, T. Henry ja joku kolmas) rukoilivat hänen kanssaan, että alkoholi otettaisiin pois hänen elämästään, ja liittyivät häneen pyytäen, että häntä ohjattaisiin elämään Jumalan tahdon mukaisesti. Tätä seurasi alakerrassa ilmoituksia tulokkaista sairaaloissa. Sopeuttaminen. Ja kaikki alkoi kokonaan uudelleen. Oli keskusteluja tri Bobin kanssa koskien moraalista inventaariota (mitä tulee Neljän Ehdottomuuden noudattamiseen), tunnustamista, rukoilua syntien poistamiseksi ja suunnitelmia hyvitysten tekemiseen.

 

Toimiko se? Sen saat uskoa, että se toimi. 75 prosentin dokumentoitu toipumisaste Akronissa. Pian dokumentoitu 93 prosenttia Clevelandissa. Siksi periaatteet ja käytännöt alkuaikojen AA:ssa  - periaatteet, jotka olivat jo toimineet Pelastusarmeijassa, lähetysasemilla, YMCA:ssa ja Christian Endeavor'ssa - täytyy olla välttämätön osa oman AA:mme opetusta. Kuten Frank Amos raportoi John D. Rockefeller, Jr:lle: Se vaati raittiutta. Se vaati Jumalaa. Se vaati Raamattua. Se vaati elämää muuttavan päätöksen. Se vaati elämistä päätöksen mukaisesti. Ja erityisen painokkaasti todistamista toisille. Se vaati yhteisön. Ja se vaati aikaa - paljon aikaa.

 

Ja se oli kaikki vain näin yksinkertaista - ei askeleita eikä oppikirjaa. Vain pidättäytyminen ryypystä ja kiusausten välttäminen. Luottaminen Luojaan ja tuleminen Hänen luokseen Hänen poikansa kautta. Kuuliaisuus Hänen tahdolleen - sekä karsien synnin että eläen rakkaudessa ja palvelussa. Kasvaen yhteisössä Raamatun opiskelun, rukouksen, viisauden pyytämisen ja opiskelun kautta. Ja auttaen toisia ilman ajatusta palkasta.

@ Yhteydenotto | Anonymiteetti | © Copyrights