AAtieto.info

DRAMAATTISET EROT OHJELMAN TULKINNASSA - Clarence S, Mitchell K

 

Clarence teki yhteenvedon kirjoittajalle eroista New Yorkin ja Keski-lännen AA:n välillä. Clarence huomasi, että Ohiossa asenne on ”Luota Jumalaan, siivoa elämäsi ja auta toisia”. Hänestä asenne New Yorkissa oli ”Älä juo ja käy kokouksissa”.

Clarencen mielestä hengellisyyden painotus oli se, mikä teki Ohion AA:sta niin menestyksellisen. Hän painotti, että New Yorkissa oli vain joitakin jäseniä, jotka ylläpitivät edes jonkinlaista pidättyvyyttä alkoholista, ja että useimmat Ohion jäsenet olivat saavuttaneet sen, mikä tuli olemaan pysyvä raittius ja siitä oli lukuisia, vahvoja AA-kokouksia osoituksena.

Clarencen mielestä AA oli tuomittu epäonnistumaan, jos sen päätarkoitus olisi vain juomisen lopettaminen, ja raittiuden ylläpitäminen ainoastaan kokouksissa käymällä. Clarence muisti tri Bobin kerran sanoneen:

 

”On helppo tapa ja vaikea tapa toipua alkoholismista. Vaikea tapa on käydä vain kokouksissa.”

 

Clarence mainitsi, että missään AA:n askeleista ei sanota, että on lopetettava juominen. Hän puhui AA:n lausumasta, että ainoa JÄSENVAATIMUS on ”halu lopettaa juominen”.

Jos AA:n jäsen on saattanut askeleet elämäänsä alkaen kolmesta ensimmäisestä askeleesta, hän on myöntänyt olevansa voimaton alkoholiin nähden eikä voinut hallita elämäänsä. Hän on tehnyt päätöksen kääntää elämänsä ja tahtonsa Jumalan huomaan. Hän ei ole enää vastuussa, se on siirretty itseään suuremmalle Voimalle.

Jos AA:n jäsen alituisesti, päivittäin taistelee, ottaako ryypyn, siitä ei ole vastuussa kukaan muu kuin AA-jäsen itse. Hänellä ei ole itseään suurempaa voimaa. AA-kirja sanoo:

 

” Olemme lakanneet taistelemasta ketään tai mitään vastaan ‑ edes alkoholia.”*

*Alcoholics Anonymous s.. 98, 9. suomenkielinen painos

 

Keski-lännen AA laittaa luottamuksen Jumalaan, Korkeampaan Voimaan, eikä AA-kokouksille tai toisiin AA:n jäseniin. New York asettaa luottamuksen ihmisvoimaan. AA-kirja selvästi toteaa:

 

” Mikään inhimillinen voima ei todennäköisesti olisi voinut vapauttaa meitä alkoholismista.”*

*Alcoholics Anonymous s.. 78

 

Bill Wilson teki lukuisia matkoja Ohioon kysyäkseen ja ottaakseen selvää, mikä heillä oli toiminut niin hyvin. Hän puhui Clarencen ja tri Bobin kanssa ja osallistui kokouksiin. Hän yritti viedä toipumisohjelman takaisin New Yorkiin, mutta he eivät voineet omaksua hengellisyyttä heidän AA-haaraansa.

Clarencen mielestä oli erityistä se mitä Ohiolla oli. Hän vietti lopun elämästään puhuen ympäri maata ja maailmaa koskien sitä, mitä AA ja Jumala ovat tehneet hänelle. Monet ihmiset näyttävät huomanneen Clarencen persoonallisuuden särmikkääksi, ja hän silloin tällöin ilmaisi, että hän on se, joka perusti AA:n. Tämä saattoi olla ollut syynä, että monet kieltäytyivät kuuntelemasta. He asettivat sen, mitä Clarence sanoi ja hänen tapansa sanoa asioita, sen merkittävyyden edelle, mitä oikea AA oli ollut. He olivat enemmän huolehtivaisia viestintuojan persoonallisuudesta kuin hänen viestinsä periaatteista.

1940-luvun lopulla ja 1950-luvun alussa AA alkoi täysi-ikäistyä. Kokoukset kasvoivat sekä kokousten määrän että osallistujien suhteen. Jäsenet saavuttivat raittiutta ja pysyivät raittiina pitkiä aikoja. Jopa tänään AA jatkaa kasvamista paljon alkujäsenten unelmien ylitse. Kuitenkin, millä hinnalla?

Onko AA:n tarkoitus hankkia suurin mahdollinen jäsenistön määrä tehden AA tarjolla olevaksi kaikille, jotka väittävät haluavansa sitä keinolla millä tahansa mukaan lukien askelten ja toipumisen laadun vesittäminen?  Onko AA:n tarkoitus auttaa toisia toipumaan ”toivottomalta näyttäneestä mielen ja ruumiin tilasta” seuraamalla ”ihmeen lääkemääräystä”, kuten se on kirjoitettu perustekstissä?

Missä on Jumala AA:ssa tänään? Onko periaatteena vain "Älä juo ja käy palaverissa" vai lupaako AA muuttuneen elämän. Kokevatko AA:n jäsenet "uudenlaista vapautta" olemalla pelkästään juomatta? Lupaukset toteutuvat "jo puolivälissä" yhdeksättä askelta, sanotaan Isossa Kirjassa. Clarencen mukaan pelkkä raittius ei koskaan niitä toteuta.

On valtavia eroja AA:ssa tänään. Suvaitsevaisuuden varjolla sallitaan jokaisen valita itselleen sopivimman polun. Minkä tyyppistä toipumista toivoo alkoholisti omaavansa? Mitkä ovat hänen valinnanmahdollisuutensa tänään? Rajoittuvatko alkoholistin valinnanmahdollisuudet kokousten sijainnin mukaan?" AA:n jäsenille, nykyisille ja tuleville, tulisi olla tarjolla jokainen AA:n haara".

Pääeroavuus New Yorkin ja Keski-lännen AA:n välillä on siinä painotuksessa mikä asetetaan hengellisyydelle. Perusteksti ja askeleet ovat täsmälleen samat. Olimme käännekohdassa.*: Millaista toipumista on se, minkä AA:n jäsen haluaa saavuttavansa?

*Alcoholics Anonymous s. 76

 

AA kokonaisuudessaan seisoo käännekohdassa. Ollaan jälleen kerran ”täysi-ikäistymässä”, tulossa joko pelkästään juomattomuuteen tai omaamassa toipumisohjelma toivottomalta näyttäneestä mielen ja ruumiin tilasta.

Tulisiko olla New Yorkin AA, Keski-lännen AA, Kalifornian AA vai vain Alcoholics Anonymous-yhteisö saatavilla niille, jotka eivät ainoastaan tarvitse sitä vaan jotka haluavat toipua.

Kasvu ja muutos ovat välttämättömiä osia elämässä. Kuitenkin, mihin rajaan saakka?

 

Mitchell K.

 .

 

 

 

@ Yhteydenotto | Anonymiteetti | © Copyrights