AAtieto.info

Olemme varmoja, että Jumala tahtoo meidän olevan onnellisia, iloisia ja vapaita. Emme voi yhtyä siihen käsitykseen, että tämä elämä on murheen laakso, vaikka se monille meistä sitä kerran oli. Meille on selvää, että aiheutimme itse oman kurjuutemme. Ei Jumala sitä tehnyt. (Alcoholics Anonymous 4. painos, s. 133)

 

Esra 6:22:: . . .He iloitsivat, koska Herra oli tehnyt. .

 

Neh. 8:10: . . . Älkää siis olko murheellisia, vaan iloitkaa, sillä Herra on teidän voimanne.

 

Neh. 12:43 Tuona päivänä uhrattiin suuret teurasuhrit, ja kaikki riemuitsivat, sillä Jumala oli antanut heille suuren ilon. Myös naiset ja lapset olivat riemussa mukana, ja ilonpito kuului Jerusalemista kauas.

 

Ps. 5:12 Iloitkoot kaikki, jotka sinuun turvaavat, loppumaton olkoon heidän riemunsa! Sinä suojelet niitä, jotka rakastavat sinua, sinä olet heidän ilonsa lähde.

 

Ps. 32:11 Iloitkaa ja riemuitkaa Herrasta, te vanhurskaat! Kohottakaa riemuhuuto, te oikeamieliset!

 

Jes. 29:19 TKurjat riemuitsevat jälleen Herrasta ja köyhimmät iloitsevat Israelin Pyhästä,

 

Jes. 35:10 Herran vapaiksi ostamat palaavat ja saapuvat riemuiten Siioniin. He kantavat päänsä päällä ikuista iloa. Ilo ja riemu astuvat portista, huoli ja huokaus pakenevat kauas.

 

Jer. 15:16 Kun sinun sanasi tulivat minulle, minä ahmin ne. Sanasi olivat minun iloni ja sydämeni riemu. Sinä, Jumala, Herra Sebaot, olet kutsunut minut omaksesi!

 

Hab. 3:18 Mutta jo nyt minä riemuitsen Herrasta, iloitsen Jumalastani, joka pelastaa.

 

Room 5:11: Eikä siinä vielä kaikki. Me saamme myös riemuita Jumalastamme, kun nyt olemme vastaanottaneet Herramme Jeesuksen Kristuksen valmistaman sovituksen.

@ Yhteydenotto | Anonymiteetti | © Copyrights