AAtieto.info

“Olemme varmoja, että Jumala tahtoo meidän olevan onnellisia, iloisia ja vapaita.” (Alcoholics Anonymous 4.s painos, s. 133). Tässä on se, mitä Hyvä Kirja kertoi ihmisille:

 

Kuinka olla onnellinen (sinunattu)

 

Ps. 84:13:

Autuas se, joka turvaa sinuun, Herra Sebaot!

 

Ps. 112:1:

Halleluja! Hyvä on sen osa, joka pelkää Herraa ja rakastaa Herran käskyjä.

 

Ps. 119:1,2:

Onnellisia ovat ne, joiden vaellus on nuhteetonta, ne, jotka seuraavat Herran lakia.

Onnellisia ne, jotka pitävät hänen liittonsa ja koko sydämestään kysyvät hänen tahtoaan,

 

Ps. 126:3:

Totta! Suuret ovat meidän Herramme teot, niistä me saamme iloita.

 

Ps. 146:5:

Onnellinen se, jonka auttaja on Jaakobin Jumala, onnellinen se, joka turvaa Herraan, Jumalaansa.

 

Sananl. 15:13:

Iloinen sydän kaunistaa kasvot, ahdistus murtaa mielen.

 

Sananl. 16:20:

Joka harkiten toimii, saa kaikkea hyvää, onni on sen, joka turvaa Herraan.

 

Sananl. 17:22:

Iloinen sydän pitää ihmisen terveenä, synkkä mieli kuihduttaa ruumiin.

 

Jer. 15:16:

Kun sinun sanasi tulivat minulle, minä ahmin ne. Sanasi olivat minun iloni ja sydämeni riemu. Sinä, Jumala, Herra Sebaot, olet kutsunut minut omaksesi!

 

Luuk. 11:28:

Siihen Jeesus sanoi: "Niin, autuaita ovat kaikki, jotka kuulevat Jumalan sanan ja noudattavat sitä."

 

Room. 15:13:

Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte, niin että teillä Pyhän Hengen voimasta olisi runsas toivo.

 

Gal. 5:22,23:

Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki.

@ Yhteydenotto | Anonymiteetti | © Copyrights