AAtieto.info

“Olemme varmoja, että Jumala tahtoo meidän olevan onnellisia, iloisia ja vapaita.” (Alcoholics Anonymous 4. painos, s. 133). Tässä on se, mitä Hyvä Kirja kertoi ihmisille:

 

Kuinka olla onnellinen (sinunattu)

 

Ps. 84:13:

Herra Sebaot, autuas se ihminen, joka luottaa sinuun!

 

Ps. 112:1:

Halleluja! Autuas se mies, joka pelkää Herraa ja on suuresti mieltynyt hänen käskyihinsä.

 

Ps. 119:1,2:

Autuaita ne, joiden tie on nuhteeton, jotka vaeltavat Herran opetuksen mukaan.

Autuaita ne, jotka noudattavat hänen käskyjään, jotka etsivät häntä koko sydämestään.

 

Ps. 126:3:

Herra on tehnyt suuria meitä kohtaan, ja siitä me iloitsemme!

 

Ps. 146:5:

Autuas se, jonka apuna on Jaakobin Jumala, se, joka panee toivonsa Herraan, Jumalaansa.

 

Sananl. 15:13:

Iloinen sydän kaunistaa kasvot, mutta sydämen tuskassa mieli on murtunut.

 

Sananl. 16:20:

Joka painaa mieleensä sanan, se löytää onnen. Autuas se, joka turvaa Herraan! Sananl.

 

Sananl. 17:22:

Iloinen sydän on terveydeksi, mutta murtunut mieli kuivattaa luut.

 

Jer. 15:16:

Sinun sanasi löytyivät, ja minä söin ne. Sanasi olivat minulle riemu ja sydämeni ilo, sillä minut on otettu sinun nimiisi, Herra, sotajoukkojen Jumala

 

Luuk. 11:28:

Mutta Jeesus sanoi: ”Niin, autuaita ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja noudattavat sitä.”

 

Room. 15:13:

Toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voimassa.

 

Gal. 5:22,23:

Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus47, sävyisyys, itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki.

@ Yhteydenotto | Anonymiteetti | © Copyrights