AAtieto.info

“Olemme varmoja, että Jumala tahtoo meidän olevan onnellisia, iloisia ja vapaita.” (Alcoholics Anonymous 4.s painos, s. 133).  Tässä on se, mitä Hyvä Kirja kertoi ihmisille:

 

Kuinka olla onnellinen (sinunattu)

 

Ps. 84:12:

Oi armeijoiden Jehova, onnellinen on se ihminen*, joka sinuun luottaa.

 

Ps. 112:1:

Ylistäkää Jahia! Onnellinen on se mies, joka pelkää Jehovaa, jonka käskyihin hän on suuresti mieltynyt.

 

Ps. 119:1,2:

Onnellisia ovat tiellään moitteettomat, Jehovan laissa vaeltavat.

Onnellisia ovat ne, jotka noudattavat hänen muistutuksiaan; kaikesta sydämestään he etsivät häntä.

 

Ps. 126:3:

Jehova on tehnyt suuria siinä, mitä hän on tehnyt meille. Me olemme tulleet iloisiksi.

 

Ps. 146:5:

Onnellinen on se, jolla on apunaan Jaakobin Jumala, jonka toivo on Jehovassa, hänen Jumalassaan,

 

Sananl. 15:13:

Iloisella sydämellä on hyvä vaikutus kasvoihin, mutta sydämen tuskasta aiheutuu murtunut henki.

 

Sananl. 16:20:

Joka osoittaa ymmärtäväisyyttä asiassa, löytää hyvää, ja onnellinen on se, joka luottaa Jehovaan.

 

Sananl. 17:22:

Iloinen sydän tekee hyvää parantajana, mutta murtunut henki kuivattaa luut.

 

Jer. 15:16:

Sinun sanasi löytyivät, ja minä ryhdyin syömään niitä; ja sinun sanastasi tulee minulle riemu+ ja sydämeni ilo, sillä sinun nimiisi minut on otettu, oi Jehova, armeijoiden Jumala.

 

Luuk. 11:28:

Mutta hän sanoi: ”Ei, vaan onnellisia ovat pikemminkin ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja pitävät sen!”

 

Room. 15:13:

Täyttäköön toivon Jumala teidät kaikella ilolla ja rauhalla sen kautta, että uskotte, jotta toivo olisi teissä runsaana pyhän hengen voiman ohella.

 

Gal. 5:22,23:

Toisaalta hengen hedelmä+ on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, huomaavaisuus, hyvyys, usko, lempeys, itsehillintä. Sellaisia vastaan ei ole lakia.

@ Yhteydenotto | Anonymiteetti | © Copyrights