AAtieto.info

Palvelu - 12 käsitettä, jotta emme tuhoaisi AA:ta

 

Käsitteet alkuperäismuodossaan sivulla Service - 12 concepts.

 

1. Käsite

AA:n palvelutoiminnan lopullisen vastuun ja arvovallan tulisi aina olla koko seuramme yhteisen omatunnon varassa.

 

2. Käsite

AA:n Palveluvaltuustosta on tullut lähes kaikissa palvelutoimintaa koskevissa käytännön kysymyksissä seuramme varsinainen mielipiteen ilmaisija ja tehokas omatunto.

 

3. Käsite

Tehokkaan johtamisen varmistamiseksi meidän tulisi antaa kaikille AA:n toimielimille: Valtuustolle, Palveluneuvostolle ja sen palveluyhteisöille, sihteeristölle, toimikunnille ja täytäntöön panijoille perinteinen "päättämisen oikeus".

 

4. Käsite

Meidän tulisi kaikilla vastuutasoilla ylläpitää perinteistä "osallistumisen oikeutta" ja myöntää kullekin palvelurakenteen tasolle äänestysedustus, joka on tarkoituksen mukaisessa suhteessa kunkin kannettavana olevaan vastuuseen.

 

5. Käsite

Kautta koko palvelurakenteemme tulisi vallita perinteinen "vetoamisen oikeus", jotta vähemmistön mielipide tulee kuulluksi ja henkilökohtaiset tyytymättömyyden ilmaisut tutkitaan huolellisesti.

 

6. Käsite

Valtuusto myöntää, että pääasiallinen aloitteen tekeminen ja toimeenpanovastuu useimmissa palvelua koskevissa kysymyksissä tulisi olla Valtuuston luottamushenkilöillä, jotka toimivat Palveluneuvostona.

 

7. Käsite

Palveluneuvoston peruskirja ja säännöt ovat laillisia asiakirjoja, joiden nojalla luottamushenkilöillä on valta käsitellä ja hoitaa palveluasioita. Valtuuston peruskirja ei ole laillinen asiakirja, ja sen lopullinen tehokkuus pohjautuu perinteen voimaan ja AA:n rahakukkaron valtaan.

 

8. Käsite

Luottamushenkilöt ovat yleisten toimintalinjojen ja rahoituksen pääsuunnittelijoita ja hallinnosta vastaavia. He valvovat erillisten rekisteröityjen ja vakiintuneesti toimivien palveluiden toteutumista valitsemalla kaikkien näiden yksiköiden johtajat.

 

9. Käsite

Hyvä palvelujohtaminen kaikilla palvelutasoilla on korvaamattoman tärkeää tulevalle toiminnallemme ja turvallisuudellemme. AA:n palvelutoiminnan johtaminen, joka aikanaan oli perustajäsenillä, on luottamushenkilöiden väittämättä hoidettava.

 

10. Käsite

Kaiken palveluvastuun tulisi pohjautua riittävään palvelutoimivaltaan, jonka toimivallan tulisi aina olla tarkoin määritelty.

 

11. Käsite

Luottamushenkilöillä tulisi aina olla käytettävissään parhaat mahdolliset toimikunnat, palveluyksikköjen johtajat, toiminnanjohtajat, sihteerit ja neuvonantajat. Kokoonpano, pätevyys, perehdyttäminen sekä oikeudet ja vastuut tulisi aina käsitellä huolellisesti.

 

12. Käsite

Paiveluvaltuuston tulee noudattaa AA perinteen henkeä ja pitää huolta siitä ettei siitä muodostu vaarallisen rikkauden tai vallan tyyssijaa, että riittävät käyttövarat ja vararahasto ovat sen järkevän taloudenpidon perusta, ettei se aseta ketään jäsenistään eri-arvoiseen asemaan muihin nähden, että se tekee kaikki tärkeät päätöksensä keskustellen, äänestäen ja mikäli mahdollista todellisen yksimielisyyden pohjalta, etteivät sen toimenpiteet milloinkaan kohdistu henkilöön rankaisevasti tai ole yllykkeenä julkiseen kiistaan, ettei se milloinkaan tee hallitustoimia ja että se palvelemansa yhteisön tavoin pysyy aina ajattelussaan ja toiminnassaan demokraattisena.

@ Yhteydenotto | Anonymiteetti | © Copyrights