AAtieto.info

Taivaallisen Isämme rakkaus sinua kohtaan

 

Tri Bob usein esitti Luojamme AA:n pioneereille rakkauden Jumalana. Hän sanoi AA:n perusideoiden tulleen heidän opiskelustaan ja ponnisteluistaan Raamatun parissa. Hänen vaimonsa Anne Smith usein muistutti varhaisia AA:laisia ilmoituksista 1. Johanneksen kirjeessä 4:8 ja 4:16, että Jumala on rakkaus. Hän myös totesi lehdessään, että Raamattu oli päälähde ja että päivääkään ei tulisi kulua lukematta sitä. Ja tässä on joitakin jakeita, jotka tukevat ja tarkentavat, mitä nämä kaksi suurta perustajaa niin usein sanoivat koskien meidän taivaallisen Isämme rakkautta lapsiaan kohtaan.

 

Joh. 3:16: Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.

 

Joh. 16:27 Rakastaahan Isä itse teitä, koska te olette rakastaneet minua ja uskoneet, että olen tullut Jumalan luota.

 

Joh. 17:23 Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua.

 

Room. 5:8 Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä.

 

Room. 8:39 ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

 

2. Kor. 13:11 Lopuksi, veljet: iloitkaa, antakaa ojentaa itseänne, ottakaa kehotukseni vastaan, olkaa yksimielisiä ja eläkää rauhassa, niin rakkauden ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne.

 

Ef. 2:4 Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas ja hän rakasti meitä niin suuresti,

 

2. Tess. 2:16 Itse Herramme Jeesus Kristus ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja on armossaan antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon,

 

Tit. 3:4 Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme, hyvyys ja rakkaus ihmisiä kohtaan tuli näkyviin,

 

1. Joh. 3:1 Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut: me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen, ja hänen lapsiaan me myös olemme. Tästä syystä maailma ei meitä tunne, eihän se tunne häntäkään.

 

1. Joh. 4:8 Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.

 

1. Joh. 4:9 Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan Poikansa maailmaan, antamaan meille elämän.

 

1. Joh. 4:10 Siinä on rakkaus -- ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.

 

1. Joh. 4:11 Rakkaat ystävät! Kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme.

 

1. Joh. 4:16 Me olemme oppineet tuntemaan Jumalan rakkauden kaikkia meitä kohtaan ja uskomme siihen. Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.

 

1. Joh. 4:19 Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä.

 

Dick B:n huomio:  AA:ssa ensimmäistä kertaa kuulin näitä jakeita lainaavan hieno kiertävä puhuja Eve, kun hän puhui AA-konferenssissa Fresnossa, Kaliforniassa.

@ Yhteydenotto | Anonymiteetti | © Copyrights