AAtieto.info

Taivaallisen Isämme rakkaus sinua kohtaan

 

Tri Bob usein esitti Luojamme AA:n pioneereille rakkauden Jumalana. Hän sanoi AA:n perusideoiden tulleen heidän opiskelustaan ja ponnisteluistaan Raamatun parissa. Hänen vaimonsa Anne Smith usein muistutti varhaisia AA:laisia ilmoituksista 1. Johanneksen kirjeessä 4:8 ja 4:16, että Jumala on rakkaus. Hän myös totesi lehdessään, että Raamattu oli päälähde ja että päivääkään ei tulisi kulua lukematta sitä. Ja tässä on joitakin jakeita, jotka tukevat ja tarkentavat, mitä nämä kaksi suurta perustajaa niin usein sanoivat koskien meidän taivaallisen Isämme rakkautta lapsiaan kohtaan.

 

Joh. 3:16: Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

 

Joh. 16:27  Sillä Isä itse rakastaa teitä, koska te olette rakastaneet minua ja uskoneet minun lähteneen Jumalan luota.

 

Joh. 17:23  – minä heissä ja sinä minussa – jotta he olisivat täydellisesti yhtä ja maailma tietäisi, että sinä olet lähettänyt minut ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet rakastanut minua.

 

Room. 5:8 Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä.

 

Room. 8:39  ei korkeus eikä syvyys eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

 

2. Kor. 13:11 Lopuksi, veljet: iloitkaa, tulkaa täydellisiksi, ottakaa vastaan kehotuksia, olkaa yksimielisiä, eläkää rauhassa, niin rakkauden ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne.

 

Ef. 2:4 Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä ja suuressa rakkaudessaan

 

2. Tess. 2:16 Itse Herramme Jeesus Kristus ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossaan antanut meille ikuisen lohdutuksen ja hyvän toivon,

 

Tit. 3:4 Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi,

 

1. Joh. 3:1 Katsokaa, millaista rakkautta Isä on meille osoittanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Siksi maailma ei tunne meitä, eihän se tunne häntäkään.

 

1. Joh. 4:8 Joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.

 

1. Joh. 4:9 Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että Jumala lähetti ainutsyntyisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan.

 

1. Joh. 4:10  Siinä on rakkaus – ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.

 

1. Joh. 4:11 Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, mekin olemme velvollisia rakastamaan toisiamme.

 

1. Joh. 4:16 Me olemme oppineet tuntemaan sen rakkauden, joka Jumalalla on meitä kohtaan, ja me uskomme siihen. Jumala on rakkaus. Joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.

 

1. Joh. 4:19 Me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä.

 

Dick B:n huomio:  AA:ssa ensimmäistä kertaa kuulin näitä jakeita lainaavan hieno kiertävä puhuja Eve, kun hän puhui AA-konferenssissa Fresnossa, Kaliforniassa.

@ Yhteydenotto | Anonymiteetti | © Copyrights