AAtieto.info

Taivaallisen Isämme rakkaus sinua kohtaan

 

Tri Bob usein esitti Luojamme AA:n pioneereille rakkauden Jumalana. Hän sanoi AA:n perusideoiden tulleen heidän opiskelustaan ja ponnisteluistaan Raamatun parissa. Hänen vaimonsa Anne Smith usein muistutti varhaisia AA:laisia ilmoituksista 1. Johanneksen kirjeessä 4:8 ja 4:16, että Jumala on rakkaus. Hän myös totesi lehdessään, että Raamattu oli päälähde ja että päivääkään ei tulisi kulua lukematta sitä. Ja tässä on joitakin jakeita, jotka tukevat ja tarkentavat, mitä nämä kaksi suurta perustajaa niin usein sanoivat koskien meidän taivaallisen Isämme rakkautta lapsiaan kohtaan.

 

Joh. 3:16: Sillä Jumala rakasti maailmaa niin paljon, että hän antoi ainosyntyisen Poikansa, jottei kukaan häneen uskova tuhoutuisi, vaan hänellä olisi ikuinen elämä.

 

Joh. 16:27 Sillä Isä itse on kiintynyt teihin, koska te olette olleet kiintyneitä minuun ja olette uskoneet minun tulleen Isän edustajana.

 

Joh. 17:23 minä heidän yhteydessään ja sinä minun yhteydessäni, jotta he olisivat täydellisesti yhdeksi tulleita,+ niin että maailma tietäisi sinun lähettäneen minut ja rakastaneen heitä niin kuin olet rakastanut minua.

 

Room. 5:8 Mutta Jumala suosittelee omaa rakkauttaan meille siinä, että Kristus kuoli puolestamme ollessamme vielä syntisiä.

 

Room. 8:39 eikä korkeus eikä syvyys eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

 

2. Kor. 13:11  Lopuksi, veljet, iloitkaa jatkuvasti, pysykää kohdalleen saatettuina, pysykää lohdutettuina, ajatelkaa edelleenkin yhtäpitävästi, eläkää yhä rauhaisasti, niin rakkauden ja rauhan Jumala+ on teidän kanssanne.

 

Ef. 2:4 Mutta Jumala, jolla on runsaasti armoa, suuren rakkautensa vuoksi, jolla hän rakasti meitä,

 

2. Tess. 2:16  Ja Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut+ meitä ja antanut ikuisen lohdutuksen ja hyvän toivon+ ansaitsemattoman hyvyyden välityksellä,

 

Tit. 3:4 Mutta kun Pelastajamme, Jumalan, huomaavaisuus ja rakkaus ihmiseen tuli ilmeiseksi,

 

1. Joh. 3:1 Katsokaa, millaisen rakkauden Isä on antanut meille, jotta meitä kutsuttaisiin Jumalan lapsiksi, ja sellaisia me olemme. Sen vuoksi maailma ei tunne meitä, koska se ei ole tullut tuntemaan häntä.

 

1. Joh. 4:8 Joka ei rakasta, ei ole tullut tuntemaan Jumalaa, koska Jumala on rakkaus.

 

1. Joh. 4:9 Siinä Jumalan rakkaus tehtiin ilmeiseksi meidän tapauksessamme, että Jumala lähetti ainosyntyisen Poikansa maailmaan, jotta me saisimme elämän hänen välityksellään.

 

1. Joh. 4:10 Rakkaus on tässä, ei siinä että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa sovitusuhriksi meidän syntiemme edestä.

 

1. Joh. 4:11 Rakkaat, jos Jumala on näin rakastanut meitä, niin mekin olemme velvollisia rakastamaan toisiamme.

 

1. Joh. 4:16 Ja me itse olemme tulleet tuntemaan ja olemme uskoneet sen rakkauden, joka Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalan yhteydessä, ja Jumala pysyy hänen yhteydessään.

 

1. Joh. 4:19 Me taas rakastamme, koska hän rakasti ensin meitä.

 

Dick B:n huomio:  AA:ssa ensimmäistä kertaa kuulin näitä jakeita lainaavan hieno kiertävä puhuja Eve, kun hän puhui AA-konferenssissa Fresnossa, Kaliforniassa.

@ Yhteydenotto | Anonymiteetti | © Copyrights