AAtieto.info

Yhtenäisyys - 12 perinnettä, jotta emme tuhoaisi AA-ryhmää

 

Perinteet alkuperäismuodossaan sivulla Unity - 12 traditions.

 

1. Perinne

Yhteisen hyvinvointimme tulisi olla ensi sijalla; henkilökohtainen toipuminen riippuu AA:n yhtenäisyydestä.

 

2. Perinne

Ryhmämme tarkoitusperiä varten on olemassa vain yksi perusarvovalta - rakastava Jumala sellaisena kuin Hän saattaa ilmaista itsensä ryhmämme omassatunnossa. Johtajamme ovat vain uskottuja palvelijoita - he eivät hallitse.

 

3. Perinne Ainoa vaatimus AA-jäsenyydelle on halu lopettaa juominen.

 

4. Perinne

Jokaisen ryhmän tulisi olla itsenäinen, paitsi toisia ryhmiä tai koko AA:ta koskevissa asioissa.

 

5. Perinne

Jokaisella ryhmällä on vain yksi päätarkoitus - viedä sanomansa vielä kärsivälle alkoholistille.

 

6. Perinne

AA-ryhmän ei tulisi milloinkaan ryhtyä takaajaksi tai rahoittajaksi eikä lainata AA:n nimeä millekään sukulaisjärjestölle eikä ulkopuoliselle yritykselle, etteivät raha-asioita, omaisuutta ja arvovaltaa koskevat pulmat vieroittaisi meitä päätarkoituksestamme.

 

7. Perinne

Jokaisen AA-ryhmän tulisi olla täysin omavarainen ja torjua ulkopuoliset avustukset.

 

8. Perinne

Alcoholics Anonymous-yhteisön tulisi aina säilyä ei-ammattimaisena, mutta palvelukeskuksemme voivat palkata erikoistyöntekijöitä.

 

9. Perinne

AA:ta sellaisenaan ei saisi koskaan organisoida, mutta voimme muodostaa palveluelimiä tai toimikuntia, jotka ovat välittömästi vastuussa niille, joita palvelevat.

 

10. Perinne

Alcoholics Anonymous-yhteisöllä ei ole mitään mielipidettä ulkopuolisista kiistakysymyksistä; sen takia AA:n nimi ei saisi milloinkaan tulla vedetyksi julkisiin kiistoihin.

 

11. Perinne

Ulospäin suuntautuva toimintamme pohjautuu pikemminkin vetovoimaan kuin huomion herättämiseen; meidän tulee aina ylläpitää henkilökohtaista nimettömyyttä lehdistön, radion, television ja elokuvan piirissä.

 

12. Perinne

Nimettömyys on perinteittemme hengellinen perusta, aina muistuttaen meitä asettamaan periaatteet henkilökohtaisten seikkojen edelle.

@ Yhteydenotto | Anonymiteetti | © Copyrights